Simen K. Nielsen

Simen K. Nielsen er doktorgradsstipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Cambridge hvor han som AKER-Scholar forsker på forholdet mellom kunstteori og teologi under det lange 1500-tallet, med særlig fokus på billedproduksjonens og ikonoklasmens intellektuelle rammeverk. Han er kunsthistoriker med bachelor- og mastergrad (2017) fra Universitetet i Oslo og Det Norske Institutt i Roma med avhandling om Caravaggio og Motreformasjonen i Italia. I tillegg til italiensk-studier var han med å etablere og var i to og et halv år redaktør for Paragone - Kunsthistorisk Tidsskrift ved Universitetet i Oslo. Han har også tidligere arbeidet på Blomqvist og Kunstnerforbundet i Oslo.