fbpx Om Kunstavisen | Kunstavisen

Om Kunstavisen

Kunstavisen er et nettsted for kunstanmeldelser, nyheter, intervjuer og kunstrelatert stoff med daglige publiseringer. Vi omtaler samtidskunst, moderne kunst og eldre kunst, og har som mål å bruke et forståelig språk. Kunstavisen skal anmelde de viktigste utstillingene ved kunstmuseene i Norge og ta stilling til sentrale kunstprosjekter i det offentlige rom. Videre skal Kunstavisen anmelde utstillinger på mindre visningssteder og gallerier, kunstnerstyrte og private, samt bidra med anmeldelser og/eller omtaler av landskapsarkitektur, arkitektur og ny forskning i kunstfeltet. 

Våre målgrupper er kunst- og kulturinteresserte, kunstnere og profesjonelle i alle aldre. Vi gir ordet til kunnskapsrike folk i feltet, og har en ambisjon  om å være landsdekkende. Kunstavisen skal være maktkritisk og saklig. Redaksjonen står samlet om alle nevnte overordnete mål. Redaksjonen skal jobbe etter Vær-varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Eckbos Legat

Kunstavisens eier og utgiver er Eckbos Legat.

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål. Eckbos Legat støtter bl.a. norsk kunst og kultur og står bak Kunstavisen.no. Les mer om Eckbos Legat på www.eckbos-legat.no.

Kulturbyrået Mesén var i tidsrommet 2019/2020 prosjektutvikler, samt teknisk og redaksjonell rådgiver for Kunstavisen.

I perioden 2019 - 2021 hadde Kunstavisen et redaksjonsråd, bestående av Rauand Ismail, Julie Aars og Bjørn Hatterud og Una Mathisen Gjerde, som bistod redaksjonen med innspill og faglig rådgivning i startfasen.