Azar Alsharif

Azar Alsharif bor og jobber i Bergen. Hun har en BA fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har stilt ut på blant annet Market Art Fair, Stockholm (2023), Melk, Oslo (2023), Kunstnernes Hus, Oslo (2020), KODE, Bergen (2019), Stavanger Kunsthall, Stavanger (2019), Tag Team Studio, Bergen (2017), Gwangju Biennale, Sør-Korea (2016), Futura, Praha (2016), NADA, New York (2015) og Entrée, Bergen (2013) blant andre. Arbeidene hennes er i offentlige samlinger som Preus museum, KODE kunstmuseum, Equinor og KORO (Kunst i offentlig rom).