Siri Meyer

Siri Meyer (f. 1952) er kunsthistoriker, og har vært professor ved UiB i
mange år. Hun har vært dessuten vært leder av SEK, Senter for europeiske
kulturstudier ved UiB, og var medlem av Makt- og demokratiutredningen
(1998-2003). Meyer har et bredt faglitterært forfatterskap bak seg, og
har bl.a  fått Melzerprisen for fremragende forskningsformidling. Blant
de senere årenes publikasjoner kan nevnes Kunst- og visuell kultur. En
historisk innføring, Kunst og etikk og Wonderland. En bok om Bjørn
Båsen. Hun driver forlaget Kalliope kunstbøker og har egen blogg, www.sirimeyer.no. Foto: Jan E. Lillebø