Disse konkurrerer om å utforme 22. juli-minnested

Oversikt over det framtidige regjeringskvartalet. Det permanente minnestedet skal ligge på Johan Nygaardsvolds plass, rett ved inngangspaviljongen til 22. juli-senteret. Midlertidig minnested ligger nå i Lindealleen, ved de fire trærne nærmest Akersgata. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/Nordic Office of Architecture.

Ti kunstnere og arkitekter er valgt ut til å sende inn forslag til et minnesmerke for 22. juli. Etter en delkvalifisering i september, vil vinneren velges mars 2025.

Det kom inn 220 søknader da KORO utlyste en åpen, internasjonal prekvalifisering til et minnested for 22. juli i regjeringskvartalet. Nå er ti kunstnere, arkitekter og grupper valgt ut til å sende inn skisseforslag. I en pressemelding heter det at utvalget er gjort med tanke på mangfold av bakgrunner, erfaringer og måter å jobbe på. 

– KOROs arbeid med det permanente minnestedet skjer i en tid der kunsten og arkitekturen er preget av oppgjør med endimensjonale og monumentale kunstneriske uttrykk. Det er kanskje en tid for å utforske flere og mer komplekse og flerdimensjonale fortellinger. For kunstnere og arkitekter kommer dette direkte til syne i det estetiske uttrykket de arbeider frem og de spørsmålene de er opptatte av nå, sier kurator og jurymedlem Trude Schjelderup Iversen. 

Juryleder og tidligere Oslo-ordfører Marianne Borgen sier på vegne av juryen at de utvalgte har «erfaringen, kompetansen og sensibiliteten som skal til for å lage et meningsfylt minnested.» 

– Det er viktig for oss å komme fram til et minnested etter terroren som oppleves som et betydningsfullt sted å møtes, minnes og reflektere – nå og i fremtiden, sier Borgen. 

Parallelt med prosessen for å lage minnestedet, arrangerer KORO en kunnskapsserie med arrangementer frem til en vinner kåres, der hensikten å presentere ulike perspektiver på minnesteder. Første fagseminar Multidirectional Memorials ble avholdt 21. september på Deichman Bjørvika, og andre fagseminar Performative Memorials var 10. november på Nasjonalbiblioteket. Neste finner sted 15. mars på Litteraturhuset med, blant andre, billedkunstner Esther Shalev-Gerz, kjent for sitt monument mot fascisme utenfor Hamburg.

De ti utvalgte kunstnerne og arkitektene har allerede vært i et innledende møte med KORO, på befaring i regjeringskvartalet og 22. juli-senteret, samt et program på Sundvollen, den andre uken i januar. Et planlagt besøk til Utøya ble utsatt til april på grunn av is på fjorden, og i januar ble et program avholdt på Sundvollen i stedet. Som en del av prosessen møter gruppen vitner og andre som kan gi informasjon og innsikt til arbeidet med minnestedet.  

Skisseforslagene skal offentliggjøres i begynnelsen av juni under en to-dagers konferanse i Oslo. I september velger juryen ut hvilke tre forslag som går videre til en ny runde og videreutvikling, deretter velges en vinner i mars 2025.  

Se listen over de utvalgte under. 

Anna Daniell

Anna Daniell. Foto: Marco Giugliarelli

Billedkunstner Anna Daniell er født i Fredrikstad og oppvokst på Nesodden, hennes foreldre flyttet til Norge fra Polen i 1974. Hun jobber for tiden med et nytt kunstprosjekt til det nye klinikkbygget ved Radiumhospitalet i Oslo og en separatutstilling ved Oslo Kunstforening i mai 2024. Daniell ble også invitert til å sende inn skisseforslag til pyramiderommet i A-blokka, som gikk til Outi Pieski.  

Skulpturens potensiale i samtiden, deres funksjon og mulighetene ved å utforske nye produksjons og visningskontekster har vært en rød tråd i hennes kunstpraksis de siste 20 årene, både innenfor og utenfor etablerte visningssteder. Daniell har utført en rekke permanente utsmykninger som eksempelvis 15 sider av Oslo i Oslo Rådhus (2021) hvor hun inviterte en person fra hver bydel til å hviske en hemmelighet til hver sin bydelsskulptur før montering. 

A K Dolven og Cathrine Vigander

F.v: Cathrine Vigander (foto: Chris Aadland) og Anne Katrine Dolven (foto: Trygve Inderlid) 

Billedkunstner A K Dolven ble født i Oslo og har gjennom 40 år hatt sitt virke mellom Berlin, London, Oslo og Lofoten. Arkitekt Cathrine Vigander ble født i København og er i dag partner og daglig leder i det Oslo-baserte arkitektkontoret ELEMENT og Professor II på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 

Dolven og Vigander har tidligere samarbeidet om store prosjekter som Untuned Bell ved Honnørbrygga i Oslo og konkurransebidraget Between the mornings til Inger Munchs brygge, ved Munch museet – hvor Tracey Emins skulptur Moren ligger. De samarbeider nå mot Dolvens utstilling våren 2025, den første retrospektive utstillingen på det nye Nasjonalmuseet med en nålevende norsk kunstner. Mennesket er i sentrum i Viganders og Dolvens virke. 

Beate Hølmebakk og Per Tamsen (Manthley Kula) 

Beate Hølmebakk og Per Tamsen. Foto: Karin Björkquist

Arkitekt Beate Hølmebakk ble født i Oslo og er nå professor ved AHO. Arkitekt Per Tamsen ble født i Halmstad i Sverige, og har sammen med Hølmebakk drevet arkitektkontoret Manthey Kula siden 2004. 

Manthey Kulas produksjon spenner fra ideelle, undersøkende prosjekter til private og offentlige oppdrag. Kontoret har i samarbeid med det belgiske landskapsarkitekkontoret Bureau Bas Smets utformet minnestedet ved Utøyakaia. Manthey Kula har også tegnet det nasjonale veteranmonumentet på Akershus.  

Henning Sunde, Hanne Tyrmi og Rainer Stange  

F.v: Henning Sunde, Hanne Tyrmi (Foto: Eline Mugaas) og Rainer Stange 

Henning Sunde er kreativ leder og grunnlegger av Rodeo arkitekter, et kontor som holder til i Oslo og Gøteborg. Kontoret jobber i dag med mange av landets mest innovative prosjekter slik som Grønlikaia, Oslo Horisont, nye NRK på Ensjø og nye Unity Arena på Fornebu. Sunde står blant annet bak Byens Tak, en arena for arkitektur og bykultur på toppen av Folketeaterbygget.  

Hanne Tyrmi er en norsk billedkunstner med flere utstillinger på kjente nasjonale og internasjonale arenaer. Tyrmi arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk, teknikker og materialer, og ofte med monumentale installasjoner. Hennes kunstnerskap preges av at det kroppsnære og sanselige gis en framtredende plass i kommunikasjonen med betrakteren. I forbindelse med utstillingen Hester dør stående på Kunstnernes Hus ble det laget en dokumentarfilm om Tyrmi, som vant Nordic Docs 2023. 

Rainer Stange (født 1964) er en av de mest profilerte landskapsarkitekter i Skandinavia og grunnlegger av Bokemo, et arkitekt- og landskapsarkitektkontor som holder til i Oslo. Han har lang fartstid og har spesialisert seg på byrom og parker med høy grad av kompleksitet og tverrfaglighet. Rainer har ledet flere store norske landskapsprosjekter, som Karl Johans gate, Carl Berners plass, Dronning Eufemias gate og Klosterenga (skulptur-)park og mange andre ikoner i norsk landskapsarkitektur. 

Kjetil Trædal Thorsen, Jorunn Sannes og Sandra Mujinga  

F.v: Sandra Mujinga (foto: Gustave Muhozi), Jorunn Sannes (foto: Calle Huth) og Kjetil Trædal Thorsen (foto: Ilja C. Hendel).

Arkitekt Kjetil T. Thorsen er født i Haugesund og er en av grunnleggerne til arkitektkontoret Snøhetta. Billedkunstner Jorunn Sannes, også født i Haugesund, har erfaring fra flere større offentlige kunst- og byggeprosjekter. Hun har vært med å skape uttrykket og innholdet til biblioteket i Alexandria sin fasade, samt den kunstneriske bearbeidelsen av operataket i Oslo. Billedkunstner Sandra Mujinga er født i Goma, Kongo, og jobber mellom Oslo, Berlin og New York. Gjennom en tverrfaglig praksis snur hun ofte opp ned på tradisjonell identitetspolitikk og tilstedeværelse. 

Thorsen, Sannes og Mujinga ønsker å skape engasjement for å skape steder og rom som berører. I hjertet av deres respektive arbeider ligger et engasjement for sosial bærekraft, og for å forme det bygde miljøet i humanismens tjeneste. Sammen ønsker de å skape offentlig engasjement på fysiske, emosjonelle og åndelige nivåer.  

Marianne Heier

Marianne Heier. Foto: Kristine Jacobsen

Billedkunstner Marianne Heier er født i Oslo, hvor hun i dag bor og arbeider. Kunstnerskapet hennes omtales gjerne som institusjonskritisk; selv kaller hun arbeidene sine «aktiveringer». Hun tar ofte utgangspunkt i spørsmål tilknyttet ressursfordeling, maktdistribusjon og demokrati. Gaven og dens iboende makt er tilbakevendende i Heiers kunstnerskap, både som tema og strategi. Gjennom metoder lånt fra blant annet aktivisme, teater og antropologi forskyver hun innarbeidede hierarkier og lar undertrykte perspektiver og uutforskede muligheter komme til syne. Resultatet presenteres som performance, tekst, installasjon, objekter, foto, video eller forskjellige former for arkitektoniske intervensjoner. 

Matias Faldbakken

Matias Faldbakken. Foto: Dan Petter Nergaard

Billedkunstner og forfatter Matias Faldbakker er født i Hobro, Danmark, og bor og jobber i Oslo. Han har tidligere utført store offentlige kunstoppdrag, mest nylig verket Skyldner for Nasjonale turistveier i Rondane. Han har stilt ut ved Documenta 13 i 2012 og har representert Norge ved den nordiske paviljongen på Veneziabiennalen i 2005. Siden 2001 har Faldbakken publisert seks romaner. 

Merete Røstad og Jad El Khoury 

Jad El Khoury og Merete Røstad. Foto: Alette Schei Rørvik.

I sitt samarbeid ønsker Merete Røstad å kombinere sin ekspertise som tverrfaglig kunstner, underviser og kunstner-researcher med Jad El Khourys ekspertise som kunstner og arkitekt.   

Røstads kunstneriske og akademiske meritter inkluderer blant annet en doktorgrad i artistic research fra Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) med avhandlingen The Participatory Monument – Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere (2018). Hun leder masterprogrammet for Kunst i offentlige rom på KHiO og er forskningsleder på avdeling for Kunst og håndverk. Hennes pågående forskning på kunstpraksiser som behandler minner og offentlig rom, bringer inn mye relevant kompetanse til arbeidet med minnestedet.  

Khourys engasjement for kunst oppsto under oppveksten i Libanon etter borgerkrigen da han følte en trang til å transformere urbane landskap. Han omformet krigsherjede bygninger til grasiøse, koreograferte installasjoner, for eksempel Burj El Hawa (Tower of the Wind, 2018). Han var i perioden 2022-24 tildelt atelier i Oslo rådhus.

Monica Narula, Jeebesh Bagchi og Shuddhabrata Sengupta (Raqs Media Collective)  

F.v: Shuddhabrata Sengupta, Jeebesh Bagchi og Monica Narula fra kunstnergruppen Raqs Media Collective. Foto: Kato Hajime

Kunstnerkollektivet Raqs Media Collective består av Jeebesh Bagchi, Monica Narula og Shuddhabrata Sengupta. De er alle tre født i New Dehli, India, hvor de også studerte ved the City's Mass Communications Research Centre på the Jamia Milia Islamia University. Raqs Media Collective ble etablert i 1992, etter avgangseksamen.  

I tillegg til å ha stilt ut i egne separatutstillinger, har Raqs kuratert en rekke utstillinger internasjonalt. Gruppen har også stilt ut ved biennaler i Shanghai, Venizia, Kochi, Sharjah, Istanbul, Taipei, Liverpool, Sydney og Sao Paulo, samt Documenta 11 i Kassel. Raqs har laget og installert kunst i offenlig rom på en rekke ulike steder, som Goethe University (Frankfurt), the Yorkshire Sculpture Park (Yorkshire), Otu-Noko (Japan) og the Laumeiere Sculpture Park (Saint Louis, Missouri, USA). 

Sumayya Vally og Suzanne Lacy 

F.v: Suzanne Lacy (foto: Brittney Valdez) og Sumayya Vally på Islamic Arts Biennale 2023 (foto: Marilyn Clark)

Sumayya Vally ble født i Sør-Afrika, og er basert mellom Johannesburg og London. Hun er grunnleggeren av arkitektkontoret Counterspace, og som arkitekt arbeider hun for å inkludere og vektlegge formspråk fra afrikansk og islamsk arkitektur. Vally er den yngste arkitekten som har fått oppdraget med å formgi the 20th Serpentine Pavilion i London, og hun var kunstnerisk leder for den første utgaven av Islamic Arts Biennale i Jeddah, Saudi-Arabia.  

Suzanne Lacy ble født i California, USA, og arbeider som kunstner og teoretiker innenfor sosialt engasjert og offentlige performance-kunst. Lacy har jobbet med store prosjekter over hele verden, inkludert England, Colombia, Ecuador, Spania, Irland og USA. Hun har også redigert boken Mapping the Terrain: New Genre Public Art (1994) og skrevet boken Leaving Art: Writings on performance, Politics, and Publics, 1974-2007 (2010). 

Fakta

Oppdraget er gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), fra 1. januar 2024 overført til det nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)  

Juryen består av:  

 • Marianne Borgen (f. 1951), juryleder, tidligere Oslo-ordfører (2015-23)  
 • Trude Schjelderup Iversen (f. 1974), seniorkurator KORO  
 • Nora Ceciliedatter Nerdrum (f. 1978), kurator og leder for kunstseksjonen KORO 
 • Hege Maria Eriksson (f. 1969), arkitekt 
 • Mathias Danbolt (f. 1983), kunsthistoriker 
 • Ingeborg Hjort (f. 1977), kunsthistoriker 
 • Camille Norment (f. 1970), billedkunstner 
 • Mohamed Abdi (f. 1986), skribent og norsklærer  
 • Lena Fahre (f. 1986), direktør 22.juli-senteret 
 • Regitze Schäffer Botnen (f. 1994), Utøya-overlever og styremedlem i Den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli 
 • Fabian Wahl Sandvold (f. 2000), representant for AUFs sentralstyre 

  Stikkord