Kunst på vei til omstridt regjeringskvartal

Prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre omgitt av kuratorene Drew Snyder og Nora Ceciliedatter Nerdrum i KORO. Foto: Niklas Hart.

En tverrfaglig jury vurderer nå innsendte skisser til nytt regjeringskvartal. Samtidig fortsetter kunstnerisk boikott igangsatt i 2020 i protest mot riving av Y-blokka.

I april annonserte KORO hvilke ti kunstnere som er invitert til en lukket konkurranse om utformingen av bygulvet i det nye regjeringskvartalet. Konkurransen er knyttet til første byggetrinn, som skal stå klart i 2025. Førstejuryering er nå i gang, og endelig beslutning skal tas i september. Den tverrfaglige juryen som vurderer skissene består av arkitektene Luis Callejas og Marianne Skjulhaug, kunstnere A K Dolven og Ihra Lill Scharning, i tillegg til KOROs tre kuratorer Elisabeth Byre, Drew Snyder og Nora Ceciliedatter Nerdrum.

 En rekke kunstnere har allerede sluttet seg til en boikott av det nye regjeringskvartalet initiert av kunstnerne Maria Sundby, Hanan Benammar og Jan Christensen. De tre kunstnerne har formulert et manifest datert 3. mars 2020, som den gang ble signert av en rekke kunstnere og kulturarbeidere. Ifølge Christensen samles det ikke lenger underskrifter, men prosjektet har i stedet fortsatt som et kunstverk i seg selv.

– Ved at kunstnere fører det opp i CVen sin, vil det synes i historien. Kunstprosjektet stiller spørsmål ved prosessene som har foregått og som skal fortsette i all tid i det nye regjeringskvartalet. Det som er spennende er at det er et kunstprosjekt i diskursen om det offentlige rom. Det er hovedsakelig en erklæring overfor politikere som skalter og valter med historiske verdier og historisk kultur, hevder han.

Dolven, som også sitter i fagjuryen som skal vurdere kunst til regjeringskvartalet, var blant de første til å skrive under på manifestet. Selv forteller Dolven at hun gikk mange runder med seg selv før hun takket ja til å sitte i juryen.

–  Jeg var med på boikotten fordi jeg gjorde alt jeg kunne for å bevare Y-blokka. Nå skal jeg gjøre alt jeg kan for at historien ikke glemmes, at det blir en viktig del av det nye bygget. Det kommer andre etter oss som skal kunne historien, og også være interessert i å gå der og bruke det store bygulvet som er et nasjonalt uterom. Det er på et vis samme kamp i en annen dimensjon, etter at vi tapte den første runden, sier Dolven.

Team Urbis’ forslag til bygulv i området under Høyblokka og på Johan Nygaardsvolds plass og Einar Gerhardsens plass. – Vi mener kunstnere har en særlig evne til å analysere kontekst og foreslå konseptuelle løsninger som kan utfordre og overraske, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.

Konkurransen skjer parallelt med arbeidet om ny kunst til det såkalte pyramiderommet i A-blokka, der 8 kunstnere er invitert inn til en annen konkurranse. Byre sier at kuratorteamet har forståelse for engasjementet og motstanden som lå i protestene mot riving av Y-blokka, og at flere så boikott som et mulig pressmiddel for bevaring.

– I dag jobber KORO for å ivareta kvaliteten i de prosjektene som faktisk gjennomføres. For øvrig har ingen av de 18 kunstnerne vi har invitert til konkurranser motsatt seg å delta. Både fagjury og kuratorer er opptatt av at kunstens rolle i det nye regjeringskvartalet ikke svekkes, men videreføres med full styrke, sier Byre.

Christensen mener at boikotten holder seg godt, både som argument og som et historisk øyeblikk i den offentlige diskursen. Han oppfordrer kunstnere som allikevel vil lage verk til det nye regjeringskvartalet om å ta innover seg stedets problematiske historie.

– Hvis det blir kunst der, så håper jeg at manifestet har vært med på å skape et ekstra nivå til kunsten. Verket bør reflektere stedet på en ordentlig måte for å kunne tåle eventuell kritikk. Det må være nøye gjennomtenkt og det må klare å forholde seg til mange av de omdiskuterte problemstillingene som har fulgt Y-blokka, sier han.

FAKTA
Statens fagorgan for kunst i offentlige rom, KORO, har oppdraget å kuratere og produsere kunst til det nye regjeringskvartalet. Bygget skal åpne i 2029. Det er satt av 89 millioner kroner til kunstprosjektet for byggetrinn 1, som skal ferdigstilles i 2025.

Ti norske, samiske og internasjonale kunstnerne er invitert til å levere skisser til utforming av bygulvet: Sissel M. Bergh, Liv Bugge, Marius Engh, Ayşe Erkmen, Cassius Fadlabi, Ivana Franke, Damla Kilickiran, Jumana Manna, Hans Ragnar Mathisen og Olu Oguibe.

    Stikkord