De utvalgte til Eckbos Legat Jubileumsutstilling i 2023

Fra venstre: Andrea Scholze,  Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong og Lin Wang.    

Eckbos Legat fyller 100 år i 2023 og har valgt å markere dette på en måte som understøtter legatets historie og engasjement for kunst, kultur og vitenskap. I samarbeid med Vigelandmuseet og Kulturbyrået Mesén arrangeres Eckbos Legat Jubileumsutstilling og utdeling av Eckbos Legat Jubileumsstipend.

Det kom inn hele 109 søknader til Open Call for Eckbos Legat Jubileumsutstilling og stipend. Innsending stengte 5. januar i år.  

Kunstnere fra hele Norge ble invitert til å søke med et forslag til skulpturelt/tredimensjonalt verk som kan produseres til jubileumsutstillingen. Kriterier for søkere var å ha norsk statsborgerskap eller å drive sitt kunstneriske virke i Norge, og være 40 år eller yngre det året utstillingen gjennomføres. 

Juryen har tatt sin beslutning
Lin Wang, Einar Grinde, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong er valgt ut til jubileumsutstillingen. Kunstnerne får produksjonsstøtte på kr 75.000 hver. Verkene vises i utstillingen, som står mars–september 2023. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge en stipendmottaker som vil motta Eckbos Legat Jubileumsstipend på kr 200.000. 

"Jeg er veldig fornøyd med responsen fra kunstnerne til denne jubileumsutstillingen. Vi i juryen har hatt våre positive utfordringer i arbeidet med å vurdere de innkomne søknadene. De fire prosjektene vi har valgt står godt på egne ben, samtidig som de både utfordrer og supplerer hverandre. Det jeg liker ved dem er at de appellerer både til det visuelle og intellektuelle hos oss som betraktere, akkurat slik god og viktig kunst skal gjøre", sier juryleder Jarle Strømodden.  

Mandag 9. mai. Kunstnerne, juryen og representant fra Eckbos Legat, Fredrik Ottesen, møtes for første gang i prosessen sammen. Juryen består av Jarle Strømodden (museumsleder Vigelandmuseet), Kristine K. Wessel (kurator og produsent, Kulturbyrået Mesén) Ahmed Umar (kunstner)  Azar Alsharif (kunstner) og Mona Gjessing (redaktør Kunstavisen).

Her litt om de valgte kunstprosjektene:

Still Life – Gaze from the East, Lin Wang Lin Wang nomineres for sin ambisjon om å belyse forskjellige aspekter ved Vesten og Østens felles historie gjennom kunstprosjektet Still Life – Gaze from the East. I sin prosjektbeskrivelse, skriver Wang at hun vil behandle stillebensmalerier ut i fra et moderne orientalsk perspektiv og å skape det hun beskriver som «en interaktiv kunstnerisk diskurs» 

Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling

Lånt hest må man snart stige av, Einar Grinde 
Einar Grinde nomineres med prosjektet Lånt hest må man snart stige av. Prosjektet er basert på en gipsskulptur av Gustav Vigeland. Han tar i bruk motiver hentet fra Vigelands relieffer, og fortsetter i kjent stil med hesten som sentral omdreiningsfigur. Grindes arbeid er av det dystopiske og sivilisasjonskritiske slaget, men rommer i sin flertydighet også humoristiske tilløp.

 

Erik Grinde. Foto: Sara Angelica Spilling

 

 

 

The Grind, Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong 
Kunstnerduoen Aasgaard og Armstrong nomineres med sitt prosjekt The Grind, en scenisk totalinstallasjon som inviterer refleksjon over “de hyperkommodifiserte, massemedierte og prestasjonsdrevne forholdene vi lever under” som de selv beskriver. Installasjonen har innslag av kinetiske skulpturer, humor og satiriske element som salater laget av elastan og skumgummi, en espressofontene og voksduker som danner et lappeteppe av pop-up-reklamer i et skrivebordslandskap. 

Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong. Foto: Sara Angelica Spilling

Skulpturer i leire av Andrea Scholze 
Prosjektet Scholze beskriver for Eckbos Legat Jubileumsutstilling inviterer oss inn i et habitat bebodd av apelignende skikkelser i menneskelige størrelser, med en stemning som lukter av urtid og som noe skurrer. Verksgruppen berører spørsmål om tid i et evolusjonistisk perspektiv: hva var før og hva er nå? Scholzes skikkelser kan opptre som bilder av oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner og spørsmål omkring vårt ambivalente forhold til natur. 

Andrea Scholze. Foto: Sara Angelica Spilling

    Stikkord