Vellykket ordning for kunstnere

Forsiden av rapporten.  Sisse Lee: Cylinder og Rabbiner handles, 2020. © Sisse Lee Foto: ©PAH Photo/Ram Galleri

En ny evalueringsrapport viser at både de etablerte kunstnerne og assistentene er svært fornøyde med Kulturrådets kunstnerassistentordning, en ordning med oppstart i 2017.

– Evalueringen viser at kunstnerassistentordningen fungerer godt, både når det gjelder å utvikle unge kunstnerskap, og når det gjelder å overføre kompetanse mellom etablerte og uetablerte kunstnere, sier forsker Mari Torvik Heian.

Heian er prosjektleder for Telemarksforskings evaluering av kunstnerassistentordningen, og har evaluert ordningen sammen med kollegene Åsne Dahl Haugsevje og Roy Aulie Jacobsen.

– Det at samarbeidet og arbeidsoppgavene er planlagt og strukturert på en forutsigbar måte, er viktig for at assistentperioden skal gi godt utbytte for begge parter. Samtidig er fleksibilitet og tilpasning til arbeidet med egne prosjekter viktig for mange. Uavhengig av graden av struktur på arbeidet ser vi at det er helt nødvendig at partene avklarer forventninger både før samarbeidet starter, og underveis i assistentperioden, påpeker Heian.

I en nyhetssak og et intervju med kunstner Lotte Konow Lund og hennes assistent gjennom to år, Ane Landfald, publisert på Kulturrådets nettsider 6. april, skinner det klart gjennom at de begge er svært fornøyde med ordningen.

 – Å arbeide nært med noen, å tenke sammen, løse ting sammen, å ha noen å sparre mot og å tenke med har vært givende og viktig i et ellers ensomt yrke. Det har også betydd mye at jeg har kunnet realisere arbeider og ideer jeg ellers ikke ville hatt muligheten til, sier Konow Lund.

Ane Landfald gjør også oppmerksom på at både hun og Konow Lund vært bevisste på sårbarheten i ordningen, hvor arbeidsforholdet, slik det beskrives i intervjuet, både er kollegialt og hierarkisk.

– Det som er vanskeligst med ordningen er også det som er best med den, nemlig fleksibiliteten. Det foreligger ingen stillingsbeskrivelse for noen av partene, og det er et krevende ansvar, sier Landfald.

Lanseringsseminar på Kunstnernes Hus
Kulturrådet inviterer til lansering av evalueringen av Kunstnerassistentordningen rett over påske, den 20. april. Ordstyrer for arrangementet er Jonas Ekeberg, fagansvarlig visuell kunst, Kulturrådet. Med fra Kulturrådet er Inger Eri, seniorrådgiver og ordningsansvarlig fra 2017 samt seniorforsker Mari Torvik Heian fra Telemarksforskning.

Under lanseringen fortelles det om ordningen fra et atelierperspektiv, og arrangementet avsluttes med paneldebatten Kunstnerøkonomi og profesjonalisering.

Om ordningen:
Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i 50 prosent stilling i ett eller to år, og skal gi erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. Ordningen hadde oppstart i 2017.

    Stikkord