Høytidelig åpning av den samiske paviljongen på Veneziabiennalen

Fra venstre: Beaska Niillas, Liisa Rávná Finbog, Anders Sunna, Paulina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Hennes Majestet Dronningen.

Et stort antall fremmøtte sto samlet utenfor den nordiske paviljongen, denne gangen Sápmi, i Giardini Della Biennale, der Hennes Majestet Dronningen foretok den offisielle åpningen i går.

Først holdt imidlertid sametingspresident Silje Karine Muotka en beveget tale der hun, blant annet, hyllet de tre kunstnerne Paulina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Anders Sunna for deres kunnskap, ferdigheter og visjoner. Muotka uttrykte takknemmelighet for at de alle deler så mye av sine personlige historier – og denne gangen når ut til et virkelig stort publikum. Moutka understreket at de tre ikke bare snakker på vegne av seg selv, men at de snakker for hele den samiske befolkningen. Moutka rettet avslutningsvis en spesiell takk til direktør ved Office for Contemporary Art Norway (OCA), Katya Garcia- Antón og hennes team. 

Fra venstre(foran publikum): Beaska Niillas, Liisa Rávná Finbog, Anders Sunna, Máret Ánne Sara, Paulina Feodoroff og sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Mona Gjessing  

Deretter overtok Garcia-Antón, som også er en av tre kuratorer for den aktuelle utstillingen, ordet. Hun åpnet med å gi sin anerkjennelse av det samiske folket og samiske landområder – i fortiden, i nåtiden og i fremtiden. Garcia-Antón kunne fortelle at i alt 150 mennesker har vært involvert i arbeidet med å realisere den samiske paviljongen, herunder de to øvrige kuratorene Liisa Rávná Finbog og Beaska Niillas. Garcia-Antón ga ordet videre til de tre kunstnerne som stilte opp sammen med hver sine støttespillere; de eldre: Ánde Somby, Káren Utsi og Asta M. Balto.

Fra venstre(foran publikum): Beaska Niillas, Liisa Rávná Finbog, Anders Sunna, Paulina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Katya Garcia-Antón. Foto: Mona Gjessing

Hennes Majestet Dronningen trakk innledningsvis i sin tale frem at vi i år er minnet på den store betydningen av kunst og kultur i det frihet og demokrati er under angrep i Europa på et vis vi ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig. Dronningen uttrykte sin solidaritet med det ukrainske folket og deres kamp mot den russiske invasjonen. Støtteerklæringen ble etterfulgt av spontan applaus. Dronningen trakk deretter, blant annet, frem den store politiske bevisstheten som preger kunstnerskapene til Feodoroff, Sara og Sunna, og hun roste deres individuelle arbeider for sin klarhet, skjønnhet og konsistens. Deres kunst, ble det sagt, trekker til seg oppmerksomhet om utfordringer alle verdens urfolk står ovenfor: klimaendringer, avskoging og identitetstyveri. På den måten løfter kunstnerne samiske erfaringer opp på et globalt nivå. Utfordringene er relevante for oss alle. Utstillingen reflekterer kunnskaper og tradisjoner som har preget samisk tanke og levesett gjennom historien. Den åpner et rom der kunstnere bruker sin kreative kraft til å utfordre og inspirere dagens nordiske samfunn. Talen ble holdt på engelsk.

NB Det hører med at også Sandra Mujinga, Liv Bugge, Aage Gaup og Britta Marakatt-Labba bidrar på den 59. kunstbiennalen i Venezia, i hovedutstillingen The Milk of Dreams.

Kunstavisen følger opp med en anmeldelse av utstillingen kommende uke.

Stikkord