Leder gikk av etter uenighet med eier

Bærum Kunsthall på Fornebu i Bærum. Foto: Kunstavisen.

Nyhetsoppslag i Subjekt i forrige uke om Ana Maria Lopez oppsigelse som leder av Bærum Kunsthall refererte i utgangspunktet til en flere måneder gammel hendelse. At saken kom pressen for øret overhode skyldtes i utgangspunktet et nylig publisert kritisk statement knyttet til kunsthallen på Instagram.

Saken er oppdatert 21. januar 2021.

Instagram-innlegget på Looop.studio, signert Bjørn Hegardt & Theo Ågren og Amelie Dihn & Boris Kourtoukov som alle er dagsaktuelle med utstillinger i Bærum Kunsthall, inneholdt en sterk bekymring knyttet til Kunsthallens programmering og verdiene Kunsthallen ønsker å fremme: «It has come to our attention that as part of its 2022 program, Bærum Kunsthall will be including an exhibition that may amplify discriminatory content» (utdrag av instagramposten). Utstillingen det refereres til har tittelen Not Today, Satan og inneholder verk av, blant annet Ina Bache Wiig og Tommy Johansson. Tidligere leder ved Bærum Kunsthall, Ana Maria Lopez, fratrådte sin stilling på grunn av uenigheter med styre rundt nettopp denne utstillingen.

Sa opp i september 2021
Ana Maria Lopez sa opp sin 70% stilling som leder av Bærum Kunsthall 30. september 2021 etter uenighet i forhold til organisasjon og prosedyrer med kunsthallens eier, Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB). Lopez sa opp i protest mot eiers innblanding i Bærum Kunsthalls kunstneriske valg. Hun ønsket ikke å uttale seg offentlig om årsak til oppsigelsen i oppsigelsestiden. FB-innlegg, publisert 12. januar i år, som mange nå har lest, ble skrevet allerede i september, men av nevnte grunn publisert først nå.

I september 2021 sa også kunstnerisk leder ved Bærum Kunsthall, Vigdis Storsveen, opp sin 20 % stilling av samme grunn som Lopez. På generalforsamlingen ble Vigdis Storsveen bedt om å tre av som styreleder, og BKiB tilbød Storsveen å fortsette i styret som styremedlem, noe hun takket nei til.  Siw Andersen trakk seg også fra sitt styreverv. Dette førte til at Johan Svedberg tok over som styreleder i Bærum Kunsthall, og Henrik Minassian ble ansatt som både leder og kunstnerisk leder i en 100 % stilling samme sted.

Frivillig og ulønnet arbeid frem til 2019
Bærum Kunsthall ble fra oppstart i 2014 og frem til 2019 kun drevet ved frivillig innsats – av et arbeidende styre og faste, lønnete stillinger var først et faktum i 2019. Ana Maria Lopez og Vigdis Storsveen med flere har utført en formidabel jobb for å etablere et seriøst og profesjonelt visningssted for samtidskunst i Bærum. Kunsthallen har de siste årene vokst og blitt et prestisjefylt og attraktivt visningssted – et sted å regne med og et sted der kunstnere ønsker å stille ut. I fjor, da konflikten oppsto, var Bærum Kunsthall endelig i ferd med å ytterligere profesjonalisering – blant annet med fokus på rolleforståelse, utarbeidelser av formelle retningslinjer og avklaringer mellom Bærum Kunsthall og eier BKiB.

Initiativtager og eier – BKiB – har nedlagt et stort å viktig arbeid for å få kunsthallen etablert. Det skjedde med et startbudsjett fra Bærum kommune på 250.000. Etter hvert har Bærum Kunsthall fått støtte fra både Norsk Kulturråd, Viken, Sparebankstiftelsen DNB, i tillegg til sponsormidler fra Oslo Liftutleie og Transearch, hvilket gjør at de i dag har et årsbudsjett på rundt 3 millioner.

Hva konflikten handler om
Bærum Kunsthall viser i løpet av et år to kuraterte utstillinger og ca. 11 utstillinger basert på Open Call – hvor kunsthallen inviterer kunstnere til å søke utstillingsplass og hvor de har frie tøyler.

Våren 2021 søkte Ina Bache-Wiig Open Call med sitt utstillingsprosjekt Not Today, Satan. Bærum Kunsthall er opptatt av å løfte fram lokale kunstnere som har markert seg på et nasjonalt nivå, hvilket Ina Bache-Wiig i forkant hadde. Bache-Wiig er både medlem og styremedlem av BKiB og styremedlem i Bærum Kunsthall. Prosjektbeskrivelsen til Bache-Wiig problematiserte ytringsfrihet, et tema kunsthallen og juryen mente at kunne være viktig å ta opp og se nærmere på. Men vel og merke i form av en kuratert utstilling og ikke under Open Call. Dette fordi søknaden var sparsommelig i sine beskrivelser av et krevende tema som kunsthallen mente trengte en utdypning før eventuell gjennomføring. Bærum Kunsthall meddelte derfor muntlig at de ville vise utstillingen og var interessert i å se nærmere på konseptet. For de som faktisk vurderte utstillingen var det klart at dette skulle være en kuratert utstilling. En reell utstillingskontrakt lå, så vidt Kunstavisen kjenner til, et stykke frem i tid, og krevde en betydelig utdypning av utstillingskonseptet.

Annonserte utstillingen i media før kontrakten var skrevet
Konflikten oppsto da Ina Bache-Wiig sammen med Tommy Johansson gikk ut i Aftenposten 29. juni 2021 med at de skulle stille ut i Bærum Kunsthall før de hadde fått en utstillingskontrakt og før Bærum Kunsthall hadde kuratert utstillingen i samarbeid med kunstnerne. Bærum Kunsthalls ledelse ble ikke gjort oppmerksom på det planlagte mediastuntet fra de to kunstnernes side. Da kunstnerne i media – helt uventet – beskrev utstillingen som anti-woke og viste eksempler på verkene de ville vise – var det med andre uttrykk enn det Bærum Kunsthall hadde fattet interesse for i utstillingssøknaden. Bærum Kunsthalls styre utarbeidet i etterkant av mediestuntet et statement som ble gjort klar for pressen, men som eier, BKiB, frarådet å publisere. Uenigheten var dermed et faktum.

Og kom kontrakten
Høsten 2021 ble Ana Maria Lopez sykmeldt og Henrik Minassian trådte inn som vikar. I denne perioden ble det gjort avtale med kunstnerne som ble tilsendt en Open Call-kontrakt – istedenfor den planlagte utstillingskontrakten for en kuratert utstilling. Not Today, Satan skal derfor høsten 2022 vises som en Open Call-utstilling i Bærum Kunsthall.

Når tidligere leder ved Bærum Kunsthall, Ana Maria Lopez, i senere tid har blitt spurt om hun er for eller mot utstillingen, blir det nødvendigvis oppfattet som et urimelig spørsmål. Lopez har hverken blitt gjort kjent med det nåværende utstillingskonseptet eller vært involvert i utarbeidelsen av den foreliggende kontrakten.

Kort oppsummert synes årsakene til oppsigelsene å være manglende rolleforståelse mellom kunsthall og eier. Som privat aksjeselskap skal eier av Bærum Kunsthall – BKiB – følge aksjeloven – som er klar på at eier ikke skal blande seg inn. Omstendighetene ligner situasjonen det private galleriet STANDARD (OSLO) var oppe i sommeren 2021, men er på grunn av dette annerledes. Den gang var også kunstner Ina Bache-Wiig en part i saken og fikk, etter en nøye vurdering, ikke stille ut sine arbeider ved det høyt respekterte visningsstedet for kunst.

Det er å håpe at denne konflikten kan føre til noe godt, slik at samarbeidet mellom eier og kunsthall blir mer profesjonelt. Forhåpentligvis blir vedtektene grundig gjennomgått og kanskje endret, slik at Bærum Kunsthalls ledelse får tilbake sin uavhengighet.

Opplysningene er basert på samtaler med Ana Maria Lopez.

Les tilsvar i Kunstavisen til saken her.

FAKTA
Bærum Kunsthall ble etablert i 2014 og er eid av Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB), en forening for profesjonelle kunstnere i Bærum. Det er et privat aksjeselskap, og mottar støtte fra Bærum kommune, Norsk Kulturråd, Viken, Sparebankstiftelsen DNB og har blitt sponset av Oslo Liftutleie og Transearch.

Bærum Kunsthall er et kunstnerstyrt visningssted med adresse i den gamle brannstasjonen på Fornebu og eies av Bærum kommune. Utstillingsprogrammet presenterer et ambisiøst program med nasjonale og internasjonale kunstnere, unge talenter så vel som etablerte fra Norge og utlandet. Utstillingsprogrammet blir supplert med et stort antall arrangementer som kunstnersamtaler, performance, workshops og filmvisninger.

Bærum Kunsthall viser i løpet av et år to kuraterte utstillinger og ca. 11 utstillinger basert på Open Call. Open Call blir vurdert av en ekstern jury i samarbeid med leder og kunstnerisk leder ved Bærum Kunsthall. I tillegg har BKiB en avtale om å vise to utstillinger, Bærumsutstillingen og utstillingen BKiBs medlemsutstilling. 

Bærum Kunsthalls nåværende stab (ansatte):
Leder og kunstnerisk leder Henrik Minassian (100 %). Prosjektleder er Nora O. Krogh (deltid).
Tidligere stab, ansatt ved Bærum Kunsthall frem til september 2021:
Leder Ana Maria Lopez (70%) og Vigdis Storsveen (20%).

Bærum Kunsthalls nåværende styre:
Styreleder Johan Svedberg, Glen Farley og Ina Baache-Wiig.
Tidligere styre frem til september 2021:
Styreleder Vigdis Storsveen, Siw Andersen og Ina Baache-Wiig.

BKiBs nåværende styre:
Styreleder Christine Istad, Dorthe Søndergaard, Glen Farley, Ina Baache-Wiig, Cathrine Gehrken og Vigdis Storsveen (vara). Etter konflikten oppsto, endret BKiB sin praksis og Storsveen ble ekskludert fra samtlige møter.

    Stikkord