“Leder gikk av etter uenighet med eier”

Styreleder Christine Istad åpner medlemsutstillingen for BkiB i Bærum Kunsthall desember 2021.

Fremstillingen av konflikten rundt Bærum Kunsthall er presentert feil i Kunstavisen.

Av styreleder Christine Istad i Bildende Kunstnere i Bærum(BKiB) og styreleder Johan Svedberg i Bærum Kunsthall. (oppdatert 21. 01.2022)

Som Ana Maria Lopez gir uttrykk for i Kunstavisen 19. januar i år, så antok BK selv utstillingen NTS. Kort tid etter fikk hun kalde føtter etter at noen kunstnere angivelig skal ha truet med boikott av Kunsthallen hvis utstillingen NTS avholdes. BKiB har aldri blitt involvert i BKs kunstnerisk program, og blir informert om det samtidig som alle andre når den blir offentliggjort. Sånn var det med NTS. Etter utstillingen var antatt av BK (som Lopez har bekreftet) og offentliggjort, kom en negativ reaksjon i sosiale medier hvor noen kunstnere angivelig skal ha truet med boikott av Kunsthallen hvis utstillingen NTS avholdes.
 

Det var Ana Maria Lopez, sammen med styret i BK: Vigdis Storsveen og Siw Andersen (Ina Bache-Wiig var ikke tilstede siden hun var inhabil) som selv innkalte meg som styreleder for BKiB, rett etter at truslene kom, for å få mine synspunkter på en statement kunsthallen vurderte å sende ut i sosiale medier rett før fellesferien. (BKiB ba om å få innsyn i truslene, men vi fikk ikke noen kopi). Begrunnelsen deres for å sende ut en statement var at de mente at publikum hadde rett til å vite hvordan kunsthallen stilte seg til NTS. De trodde at de ville oppnå ro ved å publisere dette. Min vurdering var at dette ville skape mere uro i et debattklima som allerede var veldig opphetet. Jeg anbefalte dem å la dette ligge til etter ferien til alt hadde roet seg ned. Jeg informerte styret i BKiB om innholdet i dette møtet. Styret i BKiB valgte deretter å råde kunsthallen om å gå inn i de ulike aspektene av saken i ro og fred. Dagen etter fikk vi en mail som vi tolket slik at BK vurderte å kansellere NTS fordi de mente bl. a. at de ikke var i stand til «å fronte denne kampen». Vi ba dem innstendig om å internt drøfte følgene av å avholde, kontra avlyse NTS. Vi sa at det var opptil kunsthallen å ta den endelige beslutningen. Styret i BKiB har aldri hatt noen form for innblanding i det kuratoriske arbeidet i Kunsthallen.

I mellomtiden sa Andersen opp i styret. Da var det kun en person igjen i styret som ikke var inhabil, Vigdis Storsveen.
Vårt ansvar som eiere av et AS var da å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å konstituere et nytt styre. Vi ønsket at Vigdis Storsveen fortsatte i styret som styremedlem, at Johan Svedberg ble ny styreleder, og at Glen Farley kom inn som representant for eierne BKiB i tillegg til Ina Bache-Wiig. Vi ønsket også at Ana Maria fortsatte som daglig leder.

Beslutningen ang. utstillingen NTS ble på generalforsamlingen bestemt at det nye styret skulle ta stilling til. Det var ikke opp til eierne BKiB. På dette tidspunkt var kuratering ikke et tema, og BKiB trakk seg fra saken. Snart etter sa Lopez og Storsveen opp stillingene sine, derfor kunne ikke kuratering ha vært en grunn for oppsigelse, og det var heller ikke gitt som begrunnelse. Hele påstanden er derfor feil.

Under generalforsamlingen i BK rapporterte Lopez og Storsveen om at de hadde hatt møter med både kommunen og politikere i Bærum Kommune kort tid før, der de advarte/informerte kommunen om NTS, der de kom med noen grove påstander om innholdet i utstillingen til kommunen uten å forklare i generalforsamling hva slags belegg de hadde for disse påstandene. Styret i BKiB reagerte på hvordan ledelsen i Kunsthallen kunne sverte/omtale kunstnerne, og styret var bekymret for at denne henvendelsen kunne bidra til å skade kunsthallens økonomi, siden det er Bærum Kommune som gir hovedstøtten til kunsthallens drift.

NTS søknaden/prosjektbeskrivelsen har blitt presentert for eierne BKiB. Eierne kan ikke se at utstillingen NTS bryter med de lovbestemmelser som regulerer ytringsfriheten, ellers tar ikke styret i BKiB stilling til utstillingen. Styret i BKiB har sittet i fem år og i denne tiden har vi aldri lagt oss opp i den kunstneriske styringen i Bærum Kunsthall.


Styreleder Christine Istad  i BKiB


Bærum kunsthall ønsker ikke å gå i en offentlig diskusjon med Ana Maria Lopez vedrørende detaljene knyttet til prosessen rundt utstillingen «Not Today, Satan!». Da Ana Maria Lopez leverte sin oppsigelse den 21. september 2021, ble det samtidig avtalt konfidensialitet knyttet til avslutningen av hennes arbeidsforhold med den intensjon å ikke skade Bærum kunsthall.

Likevel er det nødvendig å påpeke følgende:

Bærum kunsthall tar ikke noen posisjon eller standpunkt i kunsten. Det som ligger innenfor ytringsfrihetens rammer vil kunsthallen alltid føle at den har retten til å stille ut, og det er som et utgangspunkt uaktuelt å sensurere kunst, uansett om den ligger til venstre eller høyre politisk. Som et nøytralt utstillingssted støtter kunsthallen prinsipielt ytringsfrihet og kunstnerisk frihet.

 Antydninger om rasehets og transfobi, og andre tilsvarende diskriminerende og forkastelige holdninger, har ikke vært en del av materialet som er presentert, eller som NTS er valgt ut på bakgrunn av. Dette er oppkonstruert av andre, utenfor den dialogen som foregår mellom NTS og Bærum kunsthall. Til orientering siteres følgende fra NTS’ prosjektbeskrivelse:

«Not Today, Satan! ønsker å grave dypere enn hva rådende politiske doktriner åpner for. Spesielt på tre av utstillingens hovedtema: Kollektivisme og mobbmentalitet, kristen tro og kulturarv, og sex og kjønn. Det siste året har vært preget av turbulens og politisering av kunstverdenen - som ellers i samfunnet. Fra krav om å fjerne kunstverk og monumenter, radikalisere kunstutdanningen og til dagens diskusjon om "Sløseriombudsmannen". Vi deler en skepsis til det dominerende narrativet, som vi mener i for stor grad reduserer forskjeller, kjønn og individ til å være produktet av sosiale konstruksjoner. Søkerne har selv vært direkte involvert i debatten på Kunsthøgskolen i Oslo og vi ser behovet for andre perspektiver og strategier for å sikre takhøyde, kritikk, kunstnerisk frihet og vitalitet.»

Utstillingen er planlagt i oktober 2022, og Bærum Kunsthall ser frem til å jobbe sammen med kunstnerne bak NTS.

Vi ønsker fremover kun å fokusere på kunsten som stilles ut i Bærum kunsthall.

Styreleder Johan Svedberg i Bærum Kunsthall

 

Stikkord