Renate Rivedal

Renate Rivedal har ein master i kunsthistorie frå Universitetet i Bergen om Sophus Tromholt (1851-1896), nordlysforskar og pioner innafor fotografi av den samiske befolkninga i åra 1882-1883. 

Ho har sitt eige føretak www.kunstforedrag.no der ho held føredrag om ulike kunstnarar og kunstperiodar, og arbeidar også som kunstkritikar i Bergens Tidende. Rivedal er ein aktiv samfunnsdebattant, og sit også i kunstutvalet for «Kvinner på sokkel» prosjektet i Bergen. Ho har tidlegare arbeida som formidlar ved fleire kunstinstitusjonar som KODE, Bergen Assembly og Lepramuseet (Bymuseet i Bergen).