Kunstavisen i nye lokaler

Kunstavisens nyhetssjef Tiril Flom (t.v.) og ansvarlig redaktør Mona Gjessing. Foto: Tove Sivertsen

Forrige uke flyttet Kunstavisen inn i nye lokaler på Gamle Munch. En rekke kulturelle foretak har blitt tildelt lokalene det måtte søkes om, blant andre Tekstlab, en arena for mangfoldig talentutvikling, Coast Contemporary og Ultima-festivalen. I tillegg huser det tidligere Munchmuseet på Tøyen Oslo kommunes kunstsamling og en kafé drevet av XmunchX.

Gamle Munch er et pilotprosjekt for perioden 2022-2025 som tester ut stedet som et flerbrukshus for kultur på Tøyen. Huset består av en kunsthall med tre saler, en stor og en liten scene, et kontorfellesskap og flere større rom som vil bli brukt til nabolagsaktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturetaten, Oslobygg og Bydel Gamle Oslo.

Før jul ble det lyst ut lokaler til gjennomføring av nabolagsaktiviteter, kunst- og kulturaktiviteter og kontorplasser. Kunstavisens redaksjon har fått tildelt et rom i kontorfellesskapet, og ser med stor begeistring fram til å få benytte oss av dette historiske bygget.

– Jeg har tro på at det å flytte inn på Gamle Munch i et bygg med en så fantastisk utstillingshistorikk, vil stimulere Kunstavisens redaksjon til å yte max. Antakelig vil det også oppstå gode synergieffekter mellom alle som jobber her på huset, sier ansvarlig redaktør Mona Gjessing. 

Originale trepaneler i kontorlokalene. Her avbildet: Redaktør Mona Gjessing (t.v) og Tove Sivertsen, journalist med ansvar for kommunikasjon på sosiale medier. Foto: Tiril Flom

Arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust vant i 1954 konkurransen om et eget Munchmuseum i Tøyengata 53. Etter tre års byggeperiode stod bygget ferdig våren 1963, 100 år etter Edvard Munchs fødsel.

Etter at Munchs «Skrik» og «Madonna» ble ranet i 2004 ble bygget mer som et fort, med større grep knyttet til sikkerhet, sier hussjef Linn Meyer Kongshavn i en pressemelding utsendt av Oslo kommune tidligere i år. 

Nå er grepet løsnet og de sjenerende sikkerhetstiltakene er fjernet i det vakre bygget.

Kantina, Gamle Munch kontorfelleskap

En skjult perle: Kantina i kontorfløyen på det gamle Munchmuseet. Foto: Tamara Dragovic

Oslo kommune melder at det har vært stor interesse for å få lokaler. Målet for bygget er å skape et møtested for kreativitet, kunst og kultur for nærmiljøet og resten av byen. Aktiviteter innen kunst og kultur, tilknytning til lokalmiljøet, gratistilbud, lav pris for deltagelse, tilbud som er åpne og inkluderende samt tilbud for barn og unge har blitt prioritert. Det har blitt lagt vekt på bredde i sammensetningen av aktiviteter og hvordan de passer inn programmet for å kunne tilby et rikt og mangfoldig program.

Med utsikt til Tøyenparken. Her avbildet: Redaktør Mona Gjessing (t.v.) og nyhetssjef Tiril Flom. Foto: Tove Sivertsen

Disse er tildelt lokaler: 

Gamle Munch Kunsthall
Foreningen Kroloftet, Antirasistisk senter, Liv Mette Larsen, Eide publisering, Kunst i skolen, Maja Ja Jansen, Fototjenester Ken Opprann, Harald Markus Brendmoe, Komon AS, Maria Elena Vigesaa, Forbundet Frie Fotografer (FFF), Pride art, Street Art Oslo AS, Div-Collective AS, Vega Drake Carlsson, Kunstner Sonja Krohn, Zoomroom AS, Peik Alias G. Greaker kunst og design.

Gamle Munch Scene
Stiftelsen Tekstlab, Opera til folket, Voxlab, Tøyenkoret, Natasha Barrett, Alice Slyngstad, A.D. Erdal, Døgnfluer, Marte Reithaug Sterud, Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Coast Contemporary Tanja Eli Sæter, Ny musikk, Pachama Frivillig!, Oslo teatersenter, Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada, Stiftelsen Verdensteatret, Ny musikk, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG).

Gamle Munch Nabolab
Kultur i Gamle Oslo AS, Tøyen legoklubb.

Gamle Munch Kontorfellesskap
Kunstavisen AS, Mindre Film AS, Elisabeth C Gmeiner, Rasa teater, Al-Azzawi film, Stiftelsen tekstlab, Cathrine Maske, Stiftelsen fortellersentrum - Fortellerfestivalen, Marte Røyeng, Embla Åslein, Purple Dragons Collaborative Tales AS, Company B. Valiente, Toni Usman produksjoner, Døgnfluer, Simen Formo Hay regissør og produsent, Tøyen sportsklubb, XMunchX, Relove, Tøyen Unlimited.

Stikkord