Atelierene på Ila og i Myntgata vil ikke kunne reddes

Utkastelsen fra Ila pensjonat kan ikke stoppes, men i Myntgata vil den utsettes. Foto: Mahlum

Kunstavisen mottok i dag informasjon om at planene for annen bruk av Ila Pensjonat og Myntgata 2 er kommet så langt at atelierene ikke kan reddes. — Dessverre ser det ut til at i kulturpolitikken, er det kun midlertidighet som varer evig, sier Sebastian Kjølaas, styreleder i BO. 

Rundt 80 kunstnere møtte opp til kunstnerdemostrasjon foran rådhuset, som fant sted den 6. november i regi av Unge Kunstneres Samfund (UKS), Billedkunstnerne i Oslo (BO) og kunstnerne bak atelierprosjektet Atelierstuen. Budskapet, å redde de 150 subsidierte atelierene og styrke atelierordningen.  

I dag mottok Kunstavisen e-post fra kultur- og næringsbyråd Anita Leirvig North om at atelierfellesskapene i Ila pensjonat og Myntgata 2 ikke vil kunne reddes, fordi planene for videre bruk har kommet for langt. Ila skal brukes til flyktningeboliger til våren, og i Myntgata er det planlagt ombygging til videregående skole.  

Anita Leirvik North (H) tiltrådte som byråd for kultur og næring 25. oktober 2023. Foto: Sturlason

– Noe av det første jeg gjorde som kulturbyråd var å ta et møte med kunstnerne og også snakke med dem når de demonstrerte foran Rådhuset. Dessverre er planene for annen bruk av begge disse bygningene kommet så langt at det ikke var mulig å endre noe på det, sier North.  

Jenny Kinge driver galleriet Femtensesse på Ila pensjonat. Hun beskriver bygget som et fellesskap, som har gitt mulighet for meningsutveksling og hvor hun har hatt et miljø i ryggen. Med den finansielle situasjonen mange sitter i nå, og prisene på det åpne leiemarkedet, sier hun at det er vanskelig å finne et nytt sted å arbeide.

– Det er stressende og skaper stor usikkerhet, som vi leietakere på Ila Pensjonat har måttet leve med lenge. Hvis jeg ikke får offentlig støtte eller finner et annet egnet og subsidiert lokale til galleriet kan det innebære, i ytterste konsekvens, at jeg må legge ned driften, sier Kinge og legger til: 

– Hvorfor er det kunstnerne og kulturarbeidere, en økonomisk sårbar gruppe i samfunnet, som må ut? Det finnes også andre ledige offentlig eide bygg i Oslo. Det gjør ikke saken noe enklere for oss som blir kastet ut at det skal inn mennesker i akutt nød. Spesielt når det er så stor tetthet av kunstnere som går i demonstrasjoner foran Stortinget og krever våpenhvile.

Utkastelsen fra Myntgata er imidlertid utsatt. I tilleggsinnstillingen til neste års budsjett, holdes det av 1,8 millioner kroner til å dekke driftsutgifter til atelier i Myntgata 2.  

– Når vi har sett på planene har vi fått muligheten til å forlenge kontraktene i Myntgata med tre måneder med mulighet for ytterligere tre måneder, med forbehold om fremdriften i byggeprosjektet, sier North. 

Kulturbyråden sier hun har forståelse for behovet for forutsigbarhet, og at hun vil fortsette dialogen med kunstnerne for å finne hensiktsmessige løsninger.  

Sebastian Kjølaas, styreleder i BO, sier han har forståelse for at North har hatt begrensede muligheter til å løse disse problemene på den korte tiden siden hun tiltrådte.  

Sebastian Kjølaas, styreleder i BO. Foto: BO

Sebastian Makonnen Kjølaas, styreleder Billedkunstnerne i Oslo (BO). Foto: BO

– Vi er glade for at kunstnerne i Myntgata nå i hvert fall får et pusterom. Men det er en liten trøst, sier han. 

Kjølaas viser videre til en usunn rivalisering mellom partiene i den kulturpolitisk debatten den siste tiden. Etter at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti nylig gikk ut i Klassekampen med kritikk av Høyre og Venstres kulturpolitikk, fikk de selv kritikk dagen etter for å kaste stein i glasshus.

– Vi håper politikerne er ferdig med steinkastingen, og begynner å finne bedre løsninger for byens kunstnere, sammen, sier Kjølaas. 

Stikkord