Kultur og næring slås sammen igjen

Oslo kommunes nye byråd (f. v.): helsebyråd Saliba Andreas Korkunc, byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen, miljø- og samferdselsbyråd Julie Remen Midtgarden, finansbyråd Hallstein Bjercke, byrådsleder Eirik Lae Solberg, byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug, Marit Kristine Vea og kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North. Foto: Sturlason

Anita Leirvik North er Oslos nye kulturbyråd. Da byrådet ble konstituert i forrige uke, var det med en omorganisering av avdelingene, der kultur slås sammen med næring. I mellomtiden står spørsmålet om atelierkrisen uløst, og kunstnere organiserer en demonstrasjon foran rådhuset mandag 6. november. 

Oslos nye byråd ble offentliggjort onsdag 25. oktober, dagen etter at avtalen for politisk samarbeid mellom Høyre og Venstre ble presentert på Deichman Bjørvika. Antall avdelinger i det nye byrådet er redusert fra ni til åtte. Kultur slås nå sammen med næring, en tilbakeføring til slik det var i perioden 2011–2015, da Hallstein Bjercke (V) holdt vervet. Byråd for kultur og næring er Anita Leirvik North (H), og Bjercke er nå finansbyråd.  

I byrådsplattformen, med tittel Hammersborgerklæringen, nevnes kunstfeltet i et avsnitt om Kulturbyen Oslo. Det heter at Oslo skal være en av Europa fremste kulturbyer, noe som skal oppnås blant annet gjennom økning av tilskudd og styrking av kulturell infrastruktur.

Anita Leirvik North (H) tiltrådte som byråd for kultur og næring 25. oktober 2023. Foto: Sturlason

Hammersborgerklæringen: Kulturbyen Oslo

Hammersborgerklæringen lover blant annet en økning av tilskudd til kunst og kultur, og en styrking av kulturell infrastruktur. Tre av de seks punktene under Kulturbyen Oslo er rettet mot kunst. 

«Byrådet vil:  

-at kommunens virksomheter støtter initiativ som kommer fra kulturlivet selv  
-sørge for at Oslo er et naturlig valg for internasjonale artister som besøker Norge ved å støtte byens festivaler, musikkscener og stadionarrangementer  
-bidra til å etablere en ny konsertarena i Oslo  
-jobbe for å etablere et kunstnerkollektiv i Oslo etter modell fra CIA* i Paris  
-gi trygghet rundt atelierene til byens kunstnere gjennom forutsigbare avtaler, samt etterstrebe mer langsiktighet  
-se på muligheten for at ubrukte kommunale eiendommer kan stilles til rådighet for kulturaktører» 

*CIA: Cité Internationale des Arts er en stiftelse som eier og driver omtrent 300 kunstnerresidenser i Paris.  

Les hele avtalen her.  

I slutten av november kastes imidlertid kunstnerne ut av sine atelierer i Myntgata 2, og fra Ila pensjonat i slutten av desember. Det foreligger fremdeles ikke noe alternativ som kompenserer for de over 150 subsidierte atelierene som nå forsvinner. Sebastian Kjølaas, styreleder i Billedkunstnerne i Oslo (BO), uttaler at dette er første utfordring for det nye byrådet. 

— Vil det nye bystyret utsette utkastelsen, og la kunstnerne på Ila og Myntgata bli? Dette blir første prøve for den nye kulturbyråden, og det haster, sier Kjølaas.

Sebastian Makonnen Kjølaas, styreleder Billedkunstnerne i Oslo (BO). Foto: BO

I byrådsplattformen ønsker bystyret blant annet å jobbe for å gi byens kunstnere forutsigbare avtaler og tilby ubrukte kommunale eiendommer til kulturaktører. Kjølaas håper det vil bli lettere å sette i stand gode avtaler for kunstnere og kulturaktører, nå som Oslobygg KF og Kulturetaten er underlagt samme byråd.

– Vi er glad for å se at Høyre og Venstre har to punkter i Hammersborgerklæringen som handler om å gi trygghet og forutsigbarhet rundt kommunale atelier. Vi ønsker å tro at disse punktene ble lagt inn i erklæringen fordi det nye bystyret vil vise at de tar situasjonen på alvor. At de nå ønsker å rydde opp i situasjonen før byens kunstnere mister 150 arbeidsplasser, sier han og legger til:

— Vi får se på effekten av sammenslåingen av byråder, og hva en ny byråd for Kultur og næring vil kunne utrette. Ordningen med en byråd for kultur, idrett og frivillighet i dialog med Kultur- og utdanningsutvalget, var ikke den mest ryddige sammensetningen heller. 

Hanan Benammar er en av kunstnerne som holder til i Myntgata 2. Hun er også en av initiativtakerne til et forslag om et atelierfellesskap på den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen som skal huse omtrent 100 kunstnere. Prosjektet, med navn Atelierstuen, ønsker å samlokalisere 60 atelierer for omtrent 70 kunstnere med Bjørka fotokollektiv som representerer omtrent 30 kunstnere, samt fellesprosjekt-arealer og et galleri.  

Kunstner Hanan Benammer. Foto: privat

Hva tenker du om sammenslåingen av sektorene for kultur og næring? 

– Jeg har ingenting imot næringslivet eller den private sektoren som alltid har vært en del av finansieringskilder i kunstfeltet, men jeg håper at det ikke er basert på den samme tankegangen som vi har sett for eksempel i Norrköping i Sverige – hvor kultur og kunst bare måles etter selvfinansiering, konkurransedyktighet og økonomisk vekst. Men det er forhåpentligvis ingen grunn til bekymring når North selv sier at offentlig støtte nok vil fortsette å være hovedfinansieringskilden for norsk kulturliv. Vi er derfor veldig spent for å høre hvordan byrådet skal finansiere vårt prosjekt på Adamstuen, samt andre prosjekter som kan bidra til bedre arbeidsvilkår for kunstnere. 

Mandag 6. november organiserer BO og Atelierstuen, sammen med Unge Kunstneres Samfund (UKS), en kunstnerdemonstrasjon foran Oslo rådhus med appeller fra flere kunstnere og kunstnerorganisasjoner. Dette er i forbindelse med innspillsmøte med kultur- og utdanningsutvalget den 6. og 7. november for behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2024. Fokus vil være på utsettelse av kontraktene både i Myntgata og på Ila pensjonat. 

    Stikkord