Kunstavisens nysatsninger i 2024

 

Fra venstre: Mona Gjessing, Tove Sivertsen, Tiril Flom. Foto: Jan Khür/Abrakadabra Studio

Kunstavisen satser friskt på mer kritikk og flere nyheter fra kunstfeltet i 2024.

Det kommende året rekrutter Kunstavisen nye journalister og skribenter, yngre og etablerte, som skal bidra til å styrke Kunstavisens relevans – også utenfor Østlandsområdet.

Vi innleder i den forbindelse et uformelt samarbeid med Universitetet i Oslo om å rekruttere yngre kunstskribenter. Vi ønsker å knytte bånd til representanter for den kommende generasjon som allerede, på en eller annen måte, har satt seg fore å arbeide i kunstfeltet og som er interessert i den offentlige, pågående samtalen om kunst – og som ser seg selv som en naturlig del av denne. I utgangspunktet vil vi styrke opplevelsen av at det etter endt utdanning innen estetiske fag, på Universiteter eller høgskoler, går an å jobbe med produksjon av sakprosa. Skriving er også et håndverk og det er noe den enkelte må øve seg på, ved å skrive. Selv trenger vi de unge stemmene for å holde oss relevante. Vi har utvilsomt mye å lære av generasjonen som vokser opp under dagens samfunnsmessige forhold og i dagens visuelle kultur.

Videre skal vi rekruttere to nyhetsjournalister fra annet hold og som et ledd i nyhetssatsingen, har Kunstavisen ansatt Tiril Flom i stillingen som nyhetssjef. Opprettelse av stillingen og det å få Flom inn i denne, er noe jeg, som redaktør, er svært glad for. Flom vil, i tillegg til å ha ansvar for nyhetsdekningen, også ivareta menings- og debattinnlegg. Vår ambisjon er å fortsette å være en redaktørstyrt diskusjonsplattform som ivaretar god folkeskikk.

Satsningen på mer kritikk og større nyhetsproduksjon er muliggjort gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tove Sivertsen har fått en utvidet stilling der hun i tillegg til å være SoMe-ansvarlig også får ansvar for desking og visuell profil. Utvidelsen innebærer en styrking av vår digitale publiseringsplattform.

Sist, men ikke minst, har Kunstavisen også vært så heldig å bli tildelt støtte fra Norsk Kulturråd til essayserien «Outsider Art – en undersøkelse av kunst i randsonene». Uten at begrepet «Outsider Art» kan sies å være fullt ut forklart og forstått i norsk sammenheng, har begrepet de senere årene nå og da dukket opp i mainstream media, i kunsttidsskrifter og i kunstoffentligheten. Det gir likevel ikke mening i å si at folk er tilstrekkelig informert om fenomenets omfang eller betydningsinnhold. Inn i prosjektet har vi invitert et utvalg fremragende skribenter med førstehånds kjennskap til kunst i nevnte kategori. Vårt mål er å sette fokus på de marginaliserte og underbelyste sidene ved denne kunsten gjennom essays som bringer inn nye perspektiver som ikke kun angår kunsten, men samfunnet som helhet. 

Kunstavisen er for øvrig en av landets ytterst få plattformer i skillet mellom avis og tidsskrift som honorerer skribentene etter Norsk kritikerlags satser. Den 1. januar 2024 prisjusteres satsene og da retter vi oss selvsagt etter det.

Stikkord