Samnordisk helhetskunstverk til Veneziabiennalen 2024

I dag ble det kjent hvem som skal fylle den nordiske paviljongen på Venezia-biennalen 2024. Fra venstre. Tze Yeung Ho (Norge), Kholod Hawash, (Finland), Lap-See Lam (Sverige). Foto: Robert Schittko

Den svenske kunstneren Lap-See Lam er invitert til å utforme idéen og rammeverket for kunstverket som skal fylle den nordiske paviljongen neste år. Sammen med kunstneren Kholod Hawash fra Finland og komponisten Tze Yeung Ho fra Norge blir det utformet en eksperimentell musikalsk installasjon og forestilling inspirert av kantonesisk opera.

Oppdatert 20. juni klokka 13.30

Helhetskunstverket er et initiativ fra Moderna Museet i Sverige, i samarbeid med OCA i Norge og Kiasma i Finland. Den nordiske paviljongen er et samarbeidsprosjekt mellom landene, hvilket det har vært helt siden bygningen til den norske arkitekten Sverre Fehn sto ferdig i 1962. Landene bytter, som kjent, på å være vertskap, og i 2024 er det altså Sverige som har ansvar for paviljongen.

I en samlet uttalelse fra direktørene Leevi Haapala fra Kiasma, Finland, Ruben Steinum fra OCA, Norge og Gitte Ørskou, Sverige, uttrykkes det i dag i en felles pressemelding, stolthet over det felles arbeid som gjøres for å skape et, ifølge pressemeldingen, «storslått kunstverk».

Kuratoren for den nordiske paviljongen 2024 er Asrin Haidari, kurator for svensk og nordisk samtidskunst ved Moderna Museet. Haidari uttaler seg nå i første omgang slik:

«Vi har invitert tre fenomenale fortellere som alle jobber med lyd og bilde for å forene motstridende følelser rundt nasjonal identitet, der opplevelser av fremmedgjøring og kulturelt fellesskap løper parallelt.»

Og:

«Helhetskunstverket tar oss med på en reise inn i eventyrenes verden, der overnaturlige vesener snur opp ned på den virkelige verdens logikk.»

Den kantonesiske operaen – en to tusen år gammel kunstform
I pressemeldingen gis det en kort innføring i operaformen som det nordiske helhetskunstverket er inspirert av:

«.... kantonesisk opera, som kjennetegnes av visuelt spektakulære forestillinger der fargerike kostymer og ekstravagante hodeplagg er et viktig trekk sammen med den særegne musikken. De dramatiske fortellingene trekker ofte på historiske hendelser, myter eller klassiske kinesiske eventyr og spøkelseshistorier. Det kan være fartsfylte skildringer av kamp, tapperhet og svik – eller følelsesladde romantiske historier med forskjellige intriger og moralske budskap. Historisk sett ble forestillingene oppført av reisende opera- og teaterselskap. De reiste i rødmalte båter på elven Zhujiang (Perlefloden) i Kina, der de slo leir og opptrådte langs elvebreddene. Helhetskunstverket i Venezia bruker havet som et symbol på forholdet mellom det bevisste og det underbevisste; det er et element der fortid, nåtid og det som ennå ikke har skjedd kan smelte sammen. I havets strømmer reiser også tanker om forflytning og overføring av språk og kulturarv.»

FAKTA

Kholod Hawash ble født i 1977 i Basra, Irak, og bor og arbeider i Espoo, Finland. I flere år arbeidet hun som barnebokillustratør med oppdrag for store forlag i Irak. Kholod Hawash arbeider i tekstilhåndverksteknikken «jodaleia» som er den arabiske betegnelsen for quilting («quilting» eller vattstrikking). Tradisjonelt er de irakiske kviltene laget av resirkulerte tekstiler sydd sammen for hånd, og brukes til å dekke og beskytte møbler og vegger. Kholod Hawash henter inspirasjon fra minnet om sin mors quilting, irakisk folklore med myter og eventyr, samt dyr og natur i det rike arkeologiske landskapet der hun vokste opp. Motivene domineres av en sterk feministisk overbevisning og alles lengsel og rett til frihet og selvbestemmelse. Søm for søm vokser hennes fargesprakende billedfortellinger frem, der nåtid og fortid smelter sammen i et magisk univers. Kholod Hawashs kunst har blitt presentert i en rekke separatutstillinger, blant annet i Finland, Jordan og Libanon. I Finland har hun også deltatt i gruppeutstillinger, som ARS22 ved Museet for samtidskunst Kiasma i Helsingfors, samt tekstilutstillingen «Pehmo» (mykt) på Helsinki kunstmuseum samme år. Kholod Hawash ble tildelt William Thuring-prisen i 2022, og hun har mottatt arbeidsstipend fra Finlands nasjonale kunstråd TAIKE og Konestiftelsen. Hun er representert i samlingene til Kiasma, Helsinki kunstmuseum, Espoo Museum for samtidskunst, samt i private samlinger i Dubai, Frankrike, Irak, Sveits og Spania.

Kholod Hawash er forøvrig en av kunstnerne på Bærum kunsthalls nye utstilling Finsk Fokus. https://baerumkunsthall.no/FINSK-FOKUS.

Tze Yeung Ho er født i 1992 i Oslo, Norge, og pendler mellom Oslo og Helsingfors. Han har en doktorgrad fra Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estlands musikk- og teaterakademi) og en mastergrad fra Norges musikkhøgskole. Tze Yeung Hos komposisjoner reflekterer hans flerspråklige oppvekst og utforsker tale, oversettelser av språk, dramaturgi og poesi. Han samarbeider tett med forfattere og fortellere, samt kunstnere som arbeider med ordbaserte verk. Publikum møter som regel det ferdige resultatet i ulike former for musikkteater, ikke minst kammeropera. Parallelt produserer han konsertserier og festivaler, og er engasjert i kuratorrollens teori og praksis. Tze Yeung Ho har representert Norge på Ung Nordisk Musik-festivalen i flere år, vært utnevnt som artist in residence ved den kongelige norske ambassaden i Berlin, Moderna Museet Side 2(2) og mottatt flere stipendier, blant annet Statens kunstnerstipend i Norge og Fegerstensstiftelsens kunstnerstipend. En av flere gjengangere er forfatteren, dramatikeren og lyrikeren Linda Gabrielsen. Deres felles verk «Hvorfor pusen?» ble tildelt andreplassen i Shanghai New Music Weeks Chamber Opera Composition Competition i 2019. Tze Yeung Ho er engasjert i en rekke nordiske og internasjonale sammenhenger som omhandler tverrfaglige kunstformer, for eksempel som styremedlem i konsertserien Periferien med samtidsmusikk fra Norge og som medlem av arbeidsgruppen for nye typer konserter innenfor ECSA (European Composers and Songwriters' Alliance).

Lap-See Lam ble født i 1990 i Stockholm, Sverige, hvor hun bor og arbeider. Hun fullførte sin mastergrad i fri kunst i 2020 ved Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Gjennom en kombinasjon av digitale og analoge teknikker utforsker hun spørsmål om sosiale og kulturelle konstruksjoner, identifikasjon og fremmedgjøring, samt migrasjonen av mennesker og objekter. Lap-See Lam tar med publikum på en reise gjennom ulike dimensjoner og fortryllende lag – tid og rom, drøm og virkelighet, fortid og fremtid – slik som i «Mother's Tongue» (i samarbeid med Wingyee Wu, 2018), Phantom Banquet (2019–2021), «Dreamers' Quay» (2022) og «Tales of the Altersea» (2023). Verkene er resultatet av Lap-See Lams nære samarbeid med en rekke ulike fagpersoner, fra dramaturger, komponister og sinologer til lys- og lydspesialister samt utviklere innen områder som 3D-skanning og Virtual Reality. På relativt kort tid har Lap-See Lam stått frem som en av de mest inntrykksfulle svenske kunstnerne i en yngre generasjon. Etter bemerkelsesverdige utstillinger i Norden, gjør hun sin internasjonale debut i løpet av 2023 med separatutstillinger på Portikus i Frankfurt am Main, Swiss Institute i New York og Buffalo AKG Art Museum i New York. Lap-See Lam er blant annet representert i Moderna Museets samling, Kadist Foundation og Buffalo AKG Art Museum. Hun mottok Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendium i 2017 og var nominert til Future Generation Art Prize i 2021. Lap-See Lam ble tildelt Dagens Nyheters kulturpris i 2021, og samme år var hun sommervert i radioprogrammet Sommar & Vinter i P1. I år er hun nominert til Ars Fennica 2023 billedkunstpris.

Stikkord