Lansering av VIDEONOVA under Mirage filmfestival

Under Mirage filmfestival på lørdag ble produksjonsselskapet VIDEONOVA lansert i Salongen på Vega Scene. Fra venstre til høyre: Knut Åsdam, Mike Sperlinger – kurator, forfatter og professor innenfor skriftlig teori og praksis ved Kunsthøgskolen i Oslo, Lene Berg, Daisuke Kosugi, Ane Hjort Guttu og Sara Eliassen. Foto: Mona Gjessing 

Navnet VIDEONOVA er forbausende likt visse utleiebutikker som forsvant for ti år siden, men har, slik det gikk frem av definisjonene som ble lagt frem under lørdagens lansering, ikke noe med den type virksomhet å gjøre. Nye VIDEONOVA er et kunstnerfellesskap som fokuserer på produksjon av film- og videokunst. 

VIDEONOVA er et nyopprettet kunstnerkollektiv med base i Oslo, som jobber med individuelle filmproduksjoner for de fem grunnleggerne – Lene Berg, Ane Hjort Guttu, Sara Eliassen, Daisuke Kosugi og Knut Åsdam. Kunstavisen var tilstede på lanseringen på Vega scene under Mirage filmfestival lørdag 14. oktober.  

På det innledende spørsmålet fra KHiO-professor Mike Sperlinger om hva som var motivasjonen for å starte VIDEONOVA, svarte Knut Åsdam at det blant annet hadde å gjøre med et ønske om å forholde seg til et selskap som har kunsten som sitt utgangspunkt. Ønsket er, slik Åsdam formulerte det, også å få til et samarbeid og å skape gode synergieffekter.  

– Noe vi har erfart, er at man som kunstner bygger opp en kompetanse på eget atelier der man jobber, og så er det som om den forsvinner. Vi ønsket å danne en gruppe og skape en situasjon der all erfaringen og kunnskapen tas vare på, sa Åsdam.  

Ane Hjort Guttu understreket også betydningen av å kunne jobbe sammen i en gruppe og diskutere hverandres arbeider som den sterkeste motivasjonen for å stifte kollektivet.  

I tillegg til egne produksjoner, jobber VIDEONOVA med andre aktiviteter som gjesteproduksjoner, visninger, utstillinger og publikasjoner. Selskapet utforsker ifølge en pressemelding «bærekraftige produksjonsmodeller som kan legge til rette for film- og videoproduksjoner innenfor en mangfoldighet av filmuttrykk, fortellinger og arbeidsprosesser.» Administrerende direktør og produsent er programkoordinator for master i billedkunst ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Maiken Håvarstein. 

Stikkord