Med fokus på den konkrete kunsten

Jean Dewasne: Peinture murale, 1948. Olje på lerret © Jean Dewasne / BONO
Foto: Øystein Thorvaldsen

Høstens store utstilling på KODE i Bergen, Kvadratets hjerte, presenterer nær 100 verk fra Erling Nebys samling. Utstillingen, som åpner førstkommende fredag i Stenersen, står til 25. februar, 2024.

Gjennom et langt liv har Erling Neby (f.1950) styrt i retning av kunst som rendyrker et geometrisk-abstrakt formspråk, gjerne betegnet som konkret kunst.

Nebys kunstsamling spenner, slik det står beskrevet på KODEs nettsider, over europeisk, amerikansk og nordisk kunst, og gir et personlig perspektiv på den konkrete kunstens posisjoner, arv og virkningshistorie.

Nebys samling har siden begynnelsen av 1990-årene blitt vist i en rekke utstillinger, både i inn- og utland. Et større deponi forvaltes i dag av Henie Onstad Kunstsenter. 

Kunsthistoriker og kurator Karin Hellandsjø. Foto: Mona Gjessing

Kunstavisen har vært i kontakt med en av utstillingens to kuratorer, Karin Hellandsjø, som gjennom mange år har hatt et nært forhold til Erling Nebys samling. Hvordan vil hun karakterisere denne?

–Ja, dette er en samling jeg har kjent og arbeidet med i over 30 år, gjennom flere utstillinger og publikasjoner.

Det er en unik samling dette, både i norsk og internasjonal sammenheng, med fokus på den konkrete kunsten, møysommelig bygget opp av Erling Neby selv over en periode på over 60 år.

Kvalitetsnivået er høyt, med fokus på kunstnere som Auguste Herbin, Jean Dewasne, Olle Bærtling, Victor Vasarely, Josef Albers, Lars Gunnar Nordstrøm, Gunnar S. Gundersen, Bjørn Ransve og amerikanske kunstnere som Burgoyne Diller, for å nevne noen.

Dette er en privatsamling som fyller hull i våre offentlige samlinger her til lands og som samleren generøst har åpnet for offentligheten gjennom alle år, nå da også i Bergen.

Hellandsjø er oppført som kurator sammen med KODEs Frode Sandvik. Hellandsjø forteller om bakgrunnen for utstillingen og samarbeidet med KODE.

–Utstillingen var i utgangspunktet et samarbeidsprosjekt mellom Scandinavia House i New York og KODE i Bergen med meg som kurator. Utstillingen i New York, «Cutting edges. Nordic Concrete art» som ble vist der i 2019/20, var som tittelen viser konsentrert om den nordiske delen av samlingen. På grunn av pandemien og problemer med Lysverk-bygget i Bergen ble det et langt brudd her, og utstillingen på KODE i Bergen nå er blitt en mye større og bredere presentasjon av samlingen enn hva som ble vist i USA der også de utenom-nordiske kunstnerne er med.

–Mens utstillingen i New York rommet 34 arbeider, vises hele 99 verk av 40 kunstnere i Bergen der alle arealene i Stenersen-bygget tas i bruk, og 4 arbeider fra Stenersen-samlingen også er tatt inn. Utvalget og monteringen har Frode Sandvik fra KODE og jeg gjort i fellesskap.

Josef Albers, Homage to the Square: Gold Miniature, 1962 © The Josef and Anni Albers Foundation / BONO
Foto: Øystein Thorvaldsen

«Kvadratets hjerte» presenterer i hovedsak verk fra Erling Nebys samling, supplert av fire verk fra Kodes egen samling.

Utstillingen inngår i en rekke prosjekter ved Kode i 2023–24 under temaet «Samlerne». KODE setter her søkelys på historisk viktige samlere og donatorer, men også samtidige aktører som har vært opptatt av å gjøre sine samlinger offentlig tilgjengelig.

Stikkord