Brakåpning på Trekanttomten i Oslo

Åpningstale ved Helene Gulaker Hansen, kurator og kunstansvarlig i Ferd. 
Foto: Jon Gorospe

 

Nylig åpnet Julie Ebbings installasjon «Dig a Pony» på Ferds byutviklingsprosjekt, Trekanttomten 3KT, ved Aker Brygge. Det feministisk orienterte verket ble innledningsvis levendegjort av en uttrykkssterk performance av DJ Dorky og Karina Sletten.

Besøkende ble møtt av Julie Ebbings selvportrett som underverdenens trehodede vakthund, Cerberus, som, ifølge utstillingsteksten, også er et slags spill på den kvinnelige kunstneren som en «underdog». I «Dig a Pony» kombineres Ebbings dagboknotater, helgenskikkelser og referanser til film, litteratur og kunsthistorie, og installasjonen rommer alt fra grafikk til graffiti, tekst og bilde.

Fra Julie Ebbings installasjon «Dig a Pony» på 3KT i Oslo. Foto: Alex Asensi

Under åpningen som var godt besøkt, fikk jeg huket tak i Helene Gulaker Hansen, kurator og kunstansvarlig i Ferd.

-Hvordan startet dette prosjektet?
I fjor høst kom det et forslag fra vår kunstinteresserte eier Johan H. Andresen. Kulverten på 3KT. Den grå betong-undergangen mot Nasjonalmuseet. Hva om vi fikk disponere den til å vise kunst? Et slags utendørs galleri, åpent for alle i byen? Det ble full tenning hos Camilla Krogh, direktør for Ferd Eiendom, og etter en generøs avtale med Statsbygg sparket vi i gang.

-Hva er din rolle i dette?
Min rolle er å være prosjektleder og kurator i tett samarbeid med Camilla Krogh og Johan H. Andresen for de midlertidige kunstprosjektene på 3KT. Jo Bentdals kunstfotografier på byggeveggene, Julie Ebbing i kulverten og Johannes Høies veggmaleri på byggeveggen på sjøsiden.

Vi etablerte en prosjektgruppe og startet en omfattende prosess med utvikling av fysiske løsninger og valg av kunstnerskap. Her engasjerte vi Marit Haugen fra Zohar / Haugen Arkitekter som vant oppdraget for 3KT og Kulturbyrået Mesen.

Og hvor går veien videre herfra?
-På byggeveggen på sjøsiden av 3KT har Johannes Høie denne uken påbegynt sitt kunstverk. I en periode på fem-seks uker skal Johannes male et 3 x 23 m stort kunstverk direkte på veggen. Publikum kan der følge en kunstner i fri utfoldelse fra gaten og få innsikt i en kunstnerisk prosess som vanligvis foregår i kunstnerens lukkede atelier. Ved å bruke en performativ tilnærming til kunst på offentlige steder, håper Høie å fremkalle en større følelse av energi, kraft og umiddelbarhet i det kunstneriske uttrykket.

Les videre om Ferd eiendom og kunstprosjekter her.

FAKTA

Julie Ebbing (f. 1985), norsk grafiker og billedkunstner, utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Bergen har tidligere stilt ut, blant annet, ved Kunstverket Galleri og Norske grafikere i Oslo og K-U-K i Trondheim. Hun jobber med ulike materialer, gjerne med tre- og linosnitt som sentralt element i større installasjoner. Hun har mottatt flere stipender, blant annet Håkon Blekens kunststipend for tradisjonelle teknikker (2019) og The Kjell Nupen Memorial Grant (2017). Ebbing er også en del av kunstprosjektet The Hannah Ryggen Army.

    Stikkord