Kunstbokmesse med kritisk blikk

Bilde fra Kunstbokmessen Bastard i 2022. Her avbildet: Presentasjon av forlaget Trippelpunkt v/ Anngjerd Rustand. Foto: Jannicke Lønne Christiansen

– Kunstnerbøker og kunstbøker har ikke en egen innkjøpsordning, og de fleste får heller ikke innpass i ordinære bokhandler, sier Vilde Andrea Brun, som arrangerer kunstbokmessen Bastard for syvende gang i år. Med årets program håper hun å vise spennet, men også utfordringene, i det norske kunstbokfeltet.

Kunstbokmessen Bastard arrangeres for syvende gang på Oplandia senter for samtidskunst (tidligere Oppland kunstsenter), torsdag til lørdag denne uken. Messen, med sine over 70 deltakende kunstnere og forlag, er en del av Norsk Litteraturfestival som avholdes samtidig i Lillehammer. Vilde Andrea Brun er daglig leder ved Oplandia, og initiativtaker til både kunstbokmessen og den nyere kunstbokhandelen Bastard, som åpnet for halvannet år siden inne på kunstsenteret. I et intervju med Kunstavisen, forteller hun at kunstbokmessen søker å fange opp bredden av kunstneriske ytringer mellom visuell kunst og litteratur. 

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oplandia senter for samtidskunst. Foto: Privat

– Bastard er et prosjekt som ønsker å utvide, og ikke innsnevre det norske kunstbokfeltet. Utvalget vårt består både av kunstbøker – tekster og bokutgivelser som handler om kunst – og kunstnerbøker – kunstverk i bokform – og alle slags hybrider imellom disse, sier Brun. 

Årets hovedtema, «Å skape en egen verden – selvpublisering og distribusjon i det norske kunstbokfeltet», knytter seg opp til litteraturfestivalens tema «I dialog med verden».  

– Tittelen peker på hvordan kunstboken er et eget utstillingsformat, der kunstneren skaper sin egen verden og gir rom for sitt kunstneriske prosjekt, og anvender ytringsfriheten. Samtidig retter det oppmerksomheten mot hvordan et kunstnerisk uttrykk som kunstboken og kunstnerboken også skaper en egen verden i dialog med sitt publikum, og at distribusjon kan sammenlignes med formidling og visning eller salg av kunst, sier Brun. 

Kunstbokhandelen Bastard ble opprettet på Oplandia senter for samtidskunst for halvannet år siden. Foto: Vilde Andrea Brun

Et felt med spenn og utfordringer 
Programmet finner sted på Oplandia fra 24.–27. mai. Bøker kan kjøpes der fysisk eller digitalt på hjemmesiden bastardbok.no. Programmet inkluderer et bredt spenn av bidragsytere, med norske og internasjonale kunstnere og forlag, faglige samtaler og verksteder innen selvpublisering.

En kunstnersamtale om «Kritikk av kritikken», vil bli redigert og distribuert som en podcast av Kunstpodden og barstardbok.no i etterkant av messen. Et annet bidrag er knyttet til den nylig utgitte antologien Kunstsentrenes vekselsstrøm, en fagbok som gjør et dypdykk i kunstnerstyrt formidling med en gjennomgang av landets 13 kunstsentre. Halden Bookworks, et senter for bokkunst i Tistedal, presenterer sitt residency-program for 2023-24, der totalt 12 amerikanske og indiske bokkunstnere inviteres på opphold.  

– Det dukker stadig opp flere små aktører, og jeg har inntrykk at flere kunstnere driver med selvpublisering. Vi må organisere oss mer, jobbe sammen for å styrke grunnlaget for kunstbøkenes eksistens i Norge, sier Brun. 

Hun deltar selv i en panelsamtale rundt årets hovedtema, som dykker videre inn i problemstillinger knyttet til distribusjon av kunstbøker og kunstnerbøker. Hun peker på manglende innkjøpsordning som en hovedutfordring for feltet. 

– Etter syv år med distribusjon tenkte jeg at det var rett tid for å delta i programmet med betraktninger og erfaringer. Kunstboken og kunstnerboken er formater som ofte utfordrer eksisterende standarder, både konkret gjennom ulike størrelser og formmessige variasjoner, men også i forhold til konteksten boken lages i og for, og den mangelfulle infrastrukturen rundt disse utgivelsene. Kunstnerbøker og kunstbøker har ikke en egen innkjøpsordning, og de fleste får heller ikke innpass i ordinære bokhandler, sier Brun.  

Programmet kan ses i sin helhet på bastarbok.no

Stikkord