– Det er ikke for sent

Kunstakademiets masterstudenter viser for tiden sin avgangsutstilling på Kunstnernes Hus i Oslo. Et eget rom er omdøpt «Publishing Room», der det jobbes med en publikasjon som skal lanseres etter panelsamtalen om studieavgift. Foto: KUNSTDOK

Masterstudentene ved Kunstakademiet i Oslo står sammen mot innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. I en panelsamtale på Kunstnernes Hus i dag håper de å nå ut bredt. 

Masterstudentene på Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) inviterer til en panelsamtale om hvordan studieavgift i utdanningen vil påvirke kunstfeltet. Arrangementet finner sted senere i dag på Kunstnernes Hus, der avgangsutstillingen Free Education for All; It’s not too late to change your mind vises til og med søndag. I tråd med utstillingens tittel, som er en direkte henvendelse til regjeringen, ønsker kunststudentene nå å spre budskapet til en større offentlighet, deriblant norske velgere.

– Jeg ser hvordan det kan være populært blant noen velgere å innføre skolepenger – både tanken om å spare penger og å stoppe utlendinger fra å komme inn. Dette er rent politisk, og ingen velgere blir selv såret av dette, sier Markus Moestue, en av avgangsstudentene som Kunstavisen møter på Kunstnernes Hus. 

Likevel er han, som sine medelever, optimistisk. 

– Jeg tror ikke det er for sent. Dette vil skape mye kaos på universitetene, og vi ser nå rektorer og dekaner som tar opp bekymringer rundt dette. Jeg tenker at de er mer innflytelsesrike enn oss, men det vi kan bidra med er å synliggjøre problemet. Det er opp til ledelsen å legge presset, sier Moestue. 

Beslutningen om å innføre studieavgift i høyere utdanning for studenter utenfor EU/EØS ble vedtatt politisk 29 november i fjor. Vedtaket bryter med Hurdalsplattformen, hvor det heter at undervisning skal være gratis for alle, også internasjonale studenter. Regjeringen har argumentert med at studieavgift vil spare inn over en milliard kroner, og at et anslått rekrutteringstap på 70 prosent vil frigjøre flere plasser for norske og europeiske studenter.  

– Til syvende og sist tror jeg ikke det er mye penger å spare med dette. Det som vil skje er at de studentene som blir pålagt høy studieavgift ikke vil komme, og da vil heller ikke pengene komme, sier Moestue. 

En tredje avgangsstudent, Mathew Lacosse, mener skolepenger virker til fordel for en voksende nyliberal politikk, der holdningen er at alle betaler for seg selv.  

– Jeg mener den største risikoen her at dette vil bidra til en privatisering av det norske utdanningssystemet. Jeg er sjokkert over at det ikke har vært mer motstand fra det norske folk – dette er jo et angrep på deres eget system, ikke bare på studenter utenfor EU. Det er en gradvis endring av deres eget system, sier Lacosse, som selv er kanadisk. 

Når Kunstavisen møter tre av Kunstakademiets avgangsstudenter, Mathew Lacosse, Ollie Hermansson og Markus Moestue (ikke avbildet), jobber de med en publikasjon som skal lanseres etter dagens panelsamtale. Lacosse forteller at den vil inneholde bidrag fra utenlandsstudenter som har blitt tilbudt studieplass ved KHiO neste år, men som sannsynligvis ikke vil kunne takke ja fordi de ikke er i stand til å betale studieavgiften. Foto: KUNSTDOK

Ber om råd
Ollie Hermansson, en av studentene som tok initiativ til panelsamtalen, forteller at de har invitert politikere inn i panelet, men at disse inntil videre har takket nei. Hermansson understreker at innføringen av skolepenger gjelder for hele utdanningssystemet, ikke kun kunstskolene.  

– Vi ville starte «lokalt», så å si. Ved å ta utgangpunkt i vår virkelighet som kunststudenter kan vi forhåpentligvis starte en større samtale. Vi håper dette vil være en mulighet til å øke bevissthet rundt situasjonen, som igjen kan føre til handling, sier hen. 

Det må en lovendring til, men skolepengene kan tre i kraft allerede fra høsten 2023. Studiestedene har selv måttet regne ut studieavgift, etter instruks fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om at disse må dekke reelle kostnader. Kunststudiene er blant de dyreste. KHiO kom nylig ut med sine utregninger, der en master i billedkunst er anslått til å koste i underkant av 460.000 kroner i året. Det er to til tre ganger dyrere enn i Sverige og Danmark, hvor studieavgift ble innført i henholdsvis 2011 og 2006.  

– Vi er ganske klare på at vi ønsker endring, og vi vil at panelsamtalen skal være en mulighet for å utveksle idéer og råd. Beslutningen er jo allerede tatt, og da blir spørsmålet: Hva gjør vi nå og hvor går veien videre? Håpet er at det ikke blir den nye normalen, som i Danmark og Sverige, sier Lacosse. 

Panelet består av Selma Bratberg, nestleder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Ruben Steinum, direktør for Office for Contemporary Art Norway (OCA), Patricia Carolina, kunstner og representant for Verdensrommet, et støttenettverk for internasjonale kunstnere og kulturarbeidere, og Thora Dolven Balke, kunstner og initiativtaker av Agder Kunstakademi, en kunstskole i Agder fengsel. Moderator er kunstner og avgangsstudent Mathew Lacosse.  

    Stikkord