Ingrid Røynesdal ny direktør for Nasjonalmuseet

Ny direktør for Nasjonalmuseet, Ingrid Røynesdal. Foto: Rune Bendiksen

Den 1. oktober 2023 tiltrer den nye direktøren sin stilling, og det er vel ikke til å stikke under en stol at forventningene til den nye direktøren er skyhøye. Ingrid Røynesdal kommer fra jobben som administrerende direktør for Oslo-filharmonien, der hun har vært leder siden 2013.

Pressemeldingen som nettopp er sendt ut fra Nasjonalmuseet, varsler et pressemøte i dag klokka 12.00.

Nasjonalmuseets styreleder, Maria Moræus Hanssen, understreker i pressemeldingen at Ingrid Røynesdal er en rutinert og moderne kulturleder, med meget god kjennskap til både norsk og internasjonalt kulturliv.

– Røynesdal er samfunnsengasjert og svært ambisiøs på kunstens vegne, og dens potensiale til å nå bredt og bety mye i folks liv. Hun kan vise til sterke resultater i Oslo-filharmonien, både i orkesterets faglige utvikling og i dets møter med publikum, fortsetter Moræus Hanssen.

Ingrid Røynesdal, som er utdannet statsviter og klassisk pianist og har museumsbakgrunn som direktør ved KODE komponisthjem i Bergen, kommer også til orde i pressemeldingen: 

– Jeg har fulgt tilblivelsen av det nye museet og er svært imponert over hva virksomheten har fått til. Museets resultater er inspirerende – både hva gjelder publikumstall og det kunstneriske programmet. Og museets samling av kunst, arkitektur og design er virkelig enestående. Det er derfor med stor glede, men også ydmykhet at jeg har takket ja til denne jobben, sier Ingrid Røynesdal.

– Jeg har store ambisjoner for Nasjonalmuseet. Først ser jeg frem til å bli kjent med museets mange dyktige medarbeidere, slik at vi sammen kan sette retning for årene som kommer. Deretter vil jeg bidra til å videreutvikle og forløse det store potensialet som ligger i samlingen, formidlingen, publikumstilbudet, forskningen og den kommersielle driften, sier hun.

– Som leder har jeg alltid likt å arbeide med sterke kunnskaps- og fagmiljøer. Det nye Nasjonalmuseet er en kompleks organisasjon som skal fungere som én stor organisme. Min oppgave som direktør for Nasjonalmuseet blir å sørge for de beste rammer og forutsetninger for at museet skal utføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte i årene som kommer, sier Røynesdal.

Stikkord