Arendalsuka: fra AI til økonomi

Kristiansands nye museum Kunstsilo er blant de omstridte temaene for kulturdebatten på Arendalsuka 2023. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida / BAX

Neste uke møtes aktører fra kunst- og kulturfeltet til debatt med norske toppolitikere på Arendalsuka. Temaene spenner fra kunstig intelligens til kunstnerøkonomi, og deltakerne bidrar med både lokale og nasjonale perspektiver. 

Saken er oppdatert fredag 11. august klokka 11.45

Arendalsuka, som siden 2012 har vært arrangert årlig hver tredje uke i august, er Norges største samling for politikere og næringsliv. Årets program, fra mandag 14. til fredag 18. august, består av omtrent 2000 arrangementer i Arendal og Kristiansand. Gjennom foredrag, samtaler og debatter, får ulike fagfelt muligheten til å påvirke politikere og diskutere samfunnsspørsmål på nasjonalt og lokalt nivå.  

Kunst- og kulturfeltet er representert av offentlige og private aktører, institusjoner, foreninger, kunstnere og forskere. Over 80 kulturrelaterte arrangementer tar opp temaer som barn og unges kulturbruk, kunstutdanning, politiske styringsdokumenter som kunstnermeldingen og den nye kulturloven, løft av kunstnerøkonomien, og kunst og kultur i by- og stedsutvikling. 

Det er likevel kun ett kulturrelatert innslag i årets hovedprogram. Med tittelen «Den store AI-kulturdebatten – Kunsten i det kunstige» ønsker arrangører fra Universitetet i Bergen (UiB) å undersøke hvilke konsekvenser fremveksten av kunstig intelligens vil ha på kulturpolitikken, forlagsvirksomhet og stipender. Etter en innledning av Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved UiB, følger en paneldebatt med blant andre den nye kultur- og likestillingsministeren Lubna Jaffery (AP). Arrangementet finner sted på Arendal kultur- og rådhus tirsdag 15. august.

Neste dag stiller Jaffery igjen til kulturdebatt. Denne gangen om museenes rolle i det fremtidige forsoningsarbeidet knyttet til urett begått overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner – som utredet i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, utgitt 1. juni i år.  

Trusseldømte Laila Bertheussen debuterer som kunstner med utstillingen Public Enemy, som vises på Munken i Arendal 15.–18. august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En begivenhet som allerede har vekket oppmerksomhet er trusseldømte Laila Bertheussens kunstnerdebut. Utstillingen Public Enemy åpner på Munken i Arendal tirsdagen, etter panelsamtalen «Kriminelt god kunst?». Kunstnerisk leder for prosjektet er scenekunstner og regissør Morten Traavik, som, blant annet, er kjent for sin kritikk av kulturfeltets ytringsrom og offentlig finansiering av kunst. Traavik deltar også i et panel på onsdagen om kunstdebatten i Kristiansand, der han blant annet vil møte programansvarlig for Kunstsilo, Karl Olav Segrov Mortensen. Kunstsilo, det omstridte museet som skal huse samlingen til Nicolai Tangen, skal etter planen åpne i 2024.  

Institusjonelt og strukturelt fokus 
I sjangeren kulturdrevet by- og stedsutvikling, inviterer Stavanger kommune til en samtale med aktørene bak byjubileet Stavanger 2025, kulturhovedstadsåret Bodø 2024, og Arendals 300-årsjubileum, som foregår i år. Neste år markerer Oslo sitt 400-årsjubileum, men hovedstaden er likevel ikke representert i arrangementet, som har tittelen «Kunsten å jubilere! Kultur som identitetsbygging og stedsutvikling – funker det?». 

KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom, er med på hele tre arrangementer som alle finner sted på torsdagen. Som arrangør, inviterer de til diskusjon om Agder Kunstakademi, et kunstakademi for de innsatte ved Agder fengsel i Froland, og diskuterer også kunstens rolle i det nye regjeringskvartalet i Oslo. Direktør i KORO, Sigurd Sverdrup Sandmo, deltar også i en panelsamtale om kunst- og stedsutviklingsprosjektet Kverndalen i nytt lys, arrangert av Skien kommune og Kulturbyrået Mesén.  

Hva gjelder debatten om kunstnerøkonomien, er det forbundene som tar et tak. Blant disse er Kunstsentrene i Norge (KiN), som stopper innom Arendalsuka på onsdagen for sin lanseringsturné av antologien Kunstsentrenes vekselsstrøm (2023). På torsdagen arrangerer Kunstnernettverket, en paraplyorganisasjon som representerer kunstnere gjennom 19 medlemsforbund, debatten «Kunstnarkår. Ny stortingsmelding og ny kulturlov» med politikere fra Stortingets familie- og kulturkomite.

Senere på dagen inviteres kunstnere fra ulike fagfelt til å felle sin dom over hva politikerne tidligere har lovet – og hva som faktisk er realisert. Hvem som stiller er ikke ennå annonsert, men samtalen innledes av Odd Fredrik Heiberg, styreleder i Sørlandsutstillingen, som åpnet i Arendal Kunstforening lørdag 5. august. 

Programmet kan sees i sin helhet på Arendalsukas nettsider.  

Stikkord