Ungt kunstnerpar overtar Ringsveen på Lillehammer

Solveig Lønseth og Andreas Öhman - de nye eierne av Ringsveen på Lillehammer. Foto: Privat.

Solveig Lønseth og Andreas Öhman har kjøpt småbruket Ringsveen – Jakob Weidemanns tidligere kunstnerbolig – av Stiftelsen Ringsveen.

Etter 47 års virksomhet; de første 33 årene med Anne Marie og Jakob Weidemann og de siste 14 årene med 15 ulike kunstnere i regi av Stiftelsen Ringsveen, er stedet nå klart for nye eiere – i samsvar med Weidemanns ønske for stedet som et arnested for kunst. De nye eierne tar over 1. oktober.

Solveig Lønseth (f. 1986, Inderøy) og Andreas Öhman (f. 1988, Täby, Sverige) er begge billedkunstnere med kunstnerisk virke som hovedbeskjeftigelse og har siden endt utdannelse hatt base i Oslo. I høst selger de leiligheten i Oslo og forbereder permanent flytting til Ringsveen for å leve og arbeide der. De har med seg sønnen Ingmar og hunden Kip.

Ringsveen, Lillehammer. Foto: Stiftelsen Ringsveen

Kunstnerparet er klar over hvilken kunst- og kulturhistorisk kontekst de går inn i ved overtagelsen av et sted som Ringsveen, og ser stedet i sammenheng med de andre kunstnerboligene i nærområdet: Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, Thorvald Erichsens Jorderik og Sigrid Undsets Bjerkebæk. De finner det svært meningsfylt å skulle sette i stand de gamle byggene på eiendommen, og ønsker at Ringsveen også i fremtiden skal være et sted hvor kunstnere kan bo og arbeide - i perioder også for andre kunstnere enn dem selv. Akkurat slik Anne Marie og Jakob Weidemann ønsket det. De understreker at revitaliseringen må gis tid, at stedet slik vil finne sin form til det kunstnerhjemmet som skal romme deres liv, slik de lever det. De uttrykker stor forståelse for mengden arbeid og ressurser som kreves, og gleder seg til å innhente kompetanse og kunnskap i prosessen.

Fra atelieret, Ringsveen, Lillehammer. Foto: Jenny Alnæs

Historikk
Jakob Weidemann (Steinkjer 1923 – Lillehammer 2001) kjøpte småbruket Ringsveen i Lillehammer kommune i 1968 og bodde der i nesten 30 år. Han oppdaget stedet i 1967 da han arbeidet med en monumental utsmykking i Maihaugsalen på Maihaugen i Lillehammer. Sammen med kona, Anne Marie (1921-2010), flyttet de fra Oslo i 1968 og hadde siden stedet som base for sine liv og kunst.

Eiendommen Ringsveen er på rundt 30 mål innmark. Bygningsmassen på stedet omfatter hovedhuset fra 1780, samt et laftet tilbygg til hovedhuset, en låve, et vedskjul, Haraldsstua (som nå leies ut), en garasje og to små stuer; Maristua fra Andgard på Dovre og Dovrestua fra Andgardslien på sørsiden av Dovrebygda, som ekteparet Weidemann fikk flyttet til Ringsveen rundt 1970. Navnet Ringsveen går tilbake til 1771, men er nevnt i skriftlige kilder helt tilbake til 1668 under navnet Store Sveen.

 

Stueinteriør, Ringsveen, Lillehammer. Foto: Jenny Alnæs

Stiftelsen Ringsveen
Stiftelsen Ringsveen ble opprettet i desember 1999 på basis av en testamentarisk gave fra ekteparet Anne Marie og Jakob Weidemann, og besto av eiendommen Ringsveen Roterud, en samling bondeantikviteter og et større pengebeløp til drift. Deres formål med opprettelsen av stiftelsen var å gi kunstnere muligheten til å arbeide og bo i omgivelser de selv hadde bebodd i flere tiår. Stiftelsen har derfor stilt huset til disposisjon som bolig for yngre kunstnere, blant annet Marianne Hurum, Jenny Alnæs, Sverre Malling, Ellen Henriette Suhrke og Hans Christian Borchgrevink Hansen, Linn Cecilie Ulvin og Vanna Bowles og Andreas Siqueland. Videre har de over flere år delt ut Weidemannsstipendiet til samtidskunstnere, blant annet til Päivi Lakso, Siri Hermansen, Øystein Tømmerås og Espen Dietrichson. Det er imidlertid kostbart å vedlikeholde gamle trehus, og etter 24 års drift hadde stiftelsen ikke lenger midler til å drive stedet, og det ble bestemt at stedet måtte selges.

NB: Tidligere i sommer utga kunsthistorikeren Karin Hellandsjø (red.) boka Jakob Weidemanns Ringsveen (Orfeus Publishing, Oslo 2023);  historien om Anne og Jakob Weidemanns kunstnerhjem.

Anne Marie og Jakob Weidemann vinker farvel, Ringsveen, ca. 1998. Foto: Holger Koefoed.

 

FAKTA

Solveig Lønseth (f. Inderøy, 1986) har en master i billedkunst fra KHiO, Kunstakademiet i Oslo (MA 2013-15, BA 2010-15) og har mottatt utmerkelser for sitt arbeid i form av priser og stipendier, deriblant Statens kunstnerstipend fra Kulturrådet (2016-18), samt Billedkunstnernes Vederlagsfond (2019-22). I 2018 mottok hun BKHs fotokunstpris for sitt stedsrelaterte arbeid KOLO KLORO KROMIA til Forbundet Frie Fotografers vårutstilling i 2018. Hun er aktuell med et nytt verk til Tårup Dark Sky Festival ved Kunstrum Fyn i Danmark nå i august, og kollektivutstillingen Arvegods på Nils Aas Kulturverksted i oktober. Hun jobber ellers med to større kunstoppdrag for Rodeo Arkitekter / Byens tak, Folketeateret i Oslo og hoppbakken i Granåsen, Trondheim kommune. Hun har stilt ut i Kunstnerforbundet, STANDARD (OSLO), Kunstnernes Hus, UKS og Kunsthall Oslo, alle i Oslo, samt i Saksumdal tempel, Saksumdal, på Nils Aas Kunstverksted på Inderøy, Hamburger Bahnhof i Berlin, Tyskland og Centre de Création Contemporaine Olivier Debré i Tours, Frankrike. Hun er innkjøpt og representert i Kunstmuseet NordTrøndelags faste samling (Namsos), Oslo kommunes kunstsamling, UiO Universitetet i Oslo sin kunstsamling samt Trondheim Kunstmuseum.

Andreas Öhman (f. 1988, Täby, Sverige) har en bachelor i billedkunst fra KHiO, Kunstakademiet i Oslo (MA 2012-2015) og fra Gerlesborgskolan i Bohuslän (2010-2012), og arbeider med både skulptur, maleri, installasjon og objekter i ulike materialer og teknikker, blant annet digitalt, slik som VR (Virtual Reality) og AR (Augmented Reality). Han debuterte på Høstutstillingen i 2015, og har blant annet stilt ut i Destiny´s, Seilduksgalleriet og 180degrees Gallery i Oslo, samt ved en rekke kollektivutstillinger, blant annet Norsk Skulpturbiennale i Vigelandmuseet, Akershus Kunstsenter, Drammen Museum, UKS, Bærum Kulturhus, Kunstnernes Hus, Kurant og UKS. Videre deltok han på utstillingen Nærhet og distanse, kuratert av Jeanette Christensen i Deichmanske bibliotek i Oslo (2013). Han er tildelt Statens Kunstnerstipend (2016, 2020), BKV (2018, 2021) og Kulturrådets stipend for ny teknologi (2016).

 

    Stikkord