Ny forskning på kunst og fellesskap

«Kunstskapte fellesskap» presenterer 12 forskningsartikler om fellesskap i og rundt ulike estetiske praksiser i en nordisk kontekst. Omslaget viser verket «Den norske idealstaten: Forsamlingen» (2018) av kunstnerduoen Det Går Bra. Foto: Norsk kulturråd.

Kulturrådet lanserer ny bok fra eget forskningsprogram i samarbeid med Statens Kunstfond i Danmark. Med tittelen «Kunstskapte fellesskap» undersøkes det gjensidige forholdet mellom kunst og former for fellesskap i en nordisk kontekst.

Mandag 12. september lanserte Norsk kulturråd boka «Kunstskapte fellesskaper» på Litteraturhuset i Oslo. Den tjukke boka inneholder 12 nye forskningsartikler om hvorvidt ulike ulike kunst- og kulturuttrykk bidrar til former for fellesskap, i tillegg til en innledning av redaktørene Melanie Fieldseth, Hanne Hammer Stien og Jorunn Veiteberg.

I innledningen spørres det: «Hvilke former for fellesskap og fellesskapsforståelser preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye former for fellesskap blant publikum, deltakere, utøvere og skapere?» Med tittelen «Produktiv friksjon» understreker de at ikke alle fellesskap er harmoniske, men at friksjon derimot kan være nødvendig.

Artikkelsamlingen er delt inn i tre deler, som et forslag til hvordan fellesskap trer frem både i og rundt kunsten: Fellesskap som ambisjon, Fellesskap som praksis og Fellesskap under forhandling. Herunder presenteres prosjekter som har inngått i første fase av forskningsprogrammet «Kunst og sosiale fellesskap» (2018–2021), et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Statens Kunstfond i Danmark. Under lanseringen ble tematikken i boka ofte referert til som den såkalte «sosiale vendingen» innen kunst i Norden de siste ti årene.

I forskningsprogrammets andre fase (2021–2023) skal tematikken undersøkes videre i et større historisk og samfunnsmessig perspektiv. Forskningsprogrammet bygger blant annet på rapporten «Kunsten som forum. Et forskningsoplæg om kunst og sociale fællesskaber» (2017), utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av litteraturviter Frederik Tygstrup.

Panelsamtale med redaktørene Hanne Hammer Stien (f.v) og Jorunn Veiteberg, bidragsytere Mathias Danbolt, Kristine Ringsager, Mats Johansson og Peter Berliner. Litteraturviter Louisa Olufsen Layne (t.h.) ledet samtalen. Foto: Norsk kulturråd

    Stikkord