Hans Ragnar Mathisen / Keviselie tildeles Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Assisterende statsforvalter Bård Magne Pedersen overrekker Den Kongelige Norske St. Olavs Orden til kunstner Hans Ragnar Mathisen/Keviselie. Til venstre sitter Kristina Torbergsen (Ap), fylkesrådsleder Troms & Finnmark. Til høyre er sametingspresident Silje Karine Muotka og rektor ved UiT, Dag Rune Olsen. Foto: Camilla Fagerli

Hans Ragnar Mathisen/Keviselie, (f. 1945) er utnevnt som Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans virke som kunstner og arbeid for urfolks rettigheter. Dekorasjonen ble overrakt i Tromsø Kunstforening kl 11:30 i går.

Hans Ragnar Mathisen, også kjent under kunstnernavnet Keviselie, har gjennom et langt kunstnerskap rettet oppmerksomhet mot samisk kultur i Norge og Arktis som tidligere har vært usynlig. Ved å aktivt problematisere historisk undertrykkelse av samene, blant annet fornorskingen han selv opplevde som barn, har han etablert seg som en forkjemper for dekolonisering. Parallelt med sitt kunstnerskap har Mathisen gjennom sitt organiseringsengasjement blant annet bygget et nettverk av urfolk over hele verden med opprettelsen av Sámi Naga vennskapsforening og Nana Álgoálbmotbeaivvit/Urfolkskulturfestival.

Som kunstner er Mathisen godt kjent for sitt arbeid med kart over samenes historiske bosetningsområder, og for sin innsats med å bevare og utvikle den samiske runebommen, en tradisjonell type tromme med bruk av symbolikk. I 1975 fullførte han det pansamiske kartet Sábmi, et symbolrikt kartografisk dokument som avdekker samiske stedsnavn i det større arktiske området. Hans kunstnerskap omfatter også litteratur og teater. I teaterstykket Bjørnefesten fra 1968-69 tematiseres den tidlige koloniseringen av Sápmi som fant sted rundt 1790 og den påfølgende fjerningen av opprinnelige stedsnavn, etter at områdene ble kolonisert av norsk-danske myndigheter. Felles for hans arbeider er forankringen i samisk språk, symbolikk og kultur.

I 2017 stilte Mathisen ut i Kassel og Athen på den førende kunstmønstringen Documenta. Han har vist arbeider på Høstutstillingen ved flere anledninger og er kjøpt inn av en rekke institusjoner, blant annet Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd og Samisk Kulturråd.

I 2021 ble Mathisen tildelt John Savio-prisen og i august i år ble han utnevnt både som æresdoktor av UiT, Norges Arktiske Universitet, og altså som Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans virke som kunstner og arbeid for urfolks rettigheter. Dekorasjonen for St. Olavs Orden ble overrukket i går under et lukket arrangement i Tromsø kunstforening. Tilstede var en rekke politikere, akademikere og viktige folk i kunstfeltet, blant andre sametingspresident Silje Karine Muotka og rektor ved UiT Dag Rune Olsen. Intendant ved kunstforeningen, Camilla Fagerli, og styreleder Kolbjørn Engeseth sto for introduksjonen. Tidligere direktør og sjefskurator for Office for Contemporary Art Norway (OCA), Katya García-Antón var også tilstede*. García-Antón tilrådde stillingen som direktør ved Nordnorsk kunstmuseum i august i år, en stilling som har vært ledig siden mars 2020 etter den omstridte oppsigelsen av Jeremy McGowan.

Ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Katya García-Antón (t.v), og kunstner Hans Ragnar Mathisen/Keviselie under arrangementet i Tromsø Kunstforening. Foto: Camilla Fagerli.

*Fullstendig taleliste ved arrangementet:

  • Styreleder TKF Kolbjørn Engeseth og Fungerende intendant Camilla Fagerli 
  • Assisterende statsforvalter Bård Magne Pedersen
  • Rektor UiT - Norges Arktiske Universitet Dag Rune Olsen
  • Sametingspresident Silje Karine Muotka
  • Fylkesrådsleder Troms & Finnmark Kristina Torbergsen
  • Biskop Nord-Hålogaland bispedømme Olav Øygard
  • Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen
  • Styreleder Tromsø Sameforening, Romssa Sámi Searvi, Hilde Pedersen
  • Hans Ragnar Mathisen 

Stikkord