Hylles for sitt solidariske engasjement

Anniken Thorsen tildeles Jennie Colletts minnepris for sitt arbeid bak kulissene i det visuelle kunstfeltet. Foto: Guro Størseth

I anledning BONOs 30 årsjubileum, deles Jennie Colletts minnepris ut for første gang siden 2009. Prisvinner Anniken Thorsen står blant annet bak en rekke tilskuddsordninger og stipender som kommer billedkunstnere til gode i dag.

Med tildelingen av Jennie Colletts minnepris hedres Anniken Thorsen (f. 1942) for sin innsats som leder av en rekke kunstnerorganisasjoner. Prisen deles ut av BONO, den viktige opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og rettighetshavere etter avdøde kunstnere. I en pressemelding fra BONO hylles Thorsen for sitt solidariske engasjement som kommer kunstnere til gode den dag i dag. 

–I sin tid som direktør for BKH var Anniken et sosialt anker, og hennes fanesak var ofte å hegne om kunstnerne og deres rettigheter. Som direktør i BKH opparbeidet Anniken Thorsen seg en unik oversikt over kunstomsetningen i Norge, og skaffet seg kunnskaper og kompetanse som gjennom flere tiår kom både kunstnere og kunstnerorganisasjonene til gode, skriver BONO. 

Thorsen var leder for Bildende Kunstneres Styre (BKS) frem til det i 1989 ble slått sammen med Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) og ble til Norske Billedkunstnere (NBK). Hun var deretter direktør for Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) fra 1991 frem til 2012. Her var hun med på å opprette en rekke tilskuddsordninger og stipender rettet mot kunstnere i ulike grupper og livssituasjoner, for eksempel ordningene «Aktivitetstilskudd fra 57-67 år» og «Seniortilskudd for kunstnere fra 67–82 år» eller atelierprogrammet W17 ved Kunstnernes Hus. Sistnevnte var finansiert av BKH i tidsrommet 2008-2014, og skulle tilby unge kunstnere atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter. 

Om prisen
Jennie Collett var daglig leder i BONO fra oppstarten i 1992 til sin bortgang i 1994. Det ble opprettet et fond i Jennie Colletts minne, som skal hedre personer som har bidratt til å fremme kunsten og kunstnernes interesser og rettigheter gjennom sitt arbeid. Prisen ble delt ut på et lukket arrangement torsdag 13. oktober, i sammenheng med markeringen av BONOs 30 årsjubileum. Den ble sist delt ut i 2009 til Elsebeth Heyerdahl-Larsen, tidligere leder i Kunstnerforbundet. 

    Stikkord