Ny nordisk plattform for forskning på det visuelle feltet

Første bok ut. Initiativet til etableringen av bokserien Libelli kommer fra faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo, der Anny Bo Fremmerlid er ansatt som førstelektor. Utgiver er Cappelen Damm Akademisk (NOASP).

Libelli er en ny serie små bøker for forskning på feltet kunsthistorie og visuelle studier i Norden. Ansvarlig redaktør Anny Bo Fremmmerlid håper utgivelsen vil gi mer oppmerksomhet til ny nordisk forskning.

Bilde på forsiden: Anny Bo Fremmerlid, førstelektor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

I september ble det lansert en ny publiseringskanal for forskning på feltet kunsthistorie og visuelle studier i Norden. Libelli (latin: små bøker) er en ny bokserie som består av fagfellevurderte bøker på 50-70 sider, såkalte mini-monografier, og det empiriske materialet som behandles er konsentrert om nordiske temaer. Den første utgivelsen, som ble publisert den 12. september, er en undersøkelse av norske hagebyer, skrevet av urbanist Even Smith Wergeland.

Ansvarlig redaktør Anny Bo Fremmmerlid håper utgivelsen vil vokse i anseelse og etterhvert bli et faglig sterkt supplement i forskningssammenheng. Hun sier til Kunstavisen at mini-monografien er et format som flere større forlag i utlandet tilbyr, men som frem til nå har manglet i Norge. 

–Serien er en publiseringsmulighet i et format som ikke er et akademisk essay og heller ikke en tradisjonell monografi, men et mellomformat. Serien ønsker med dette mellomformatet å utfordre forskere til å skrive overbevisende, fokuserte og engasjerende tekster. For eksempel kan det være en fin mulighet for de som nettopp er ferdig med en doktorgrad. Veldig ofte er det jo sånn at doktorgrader tar for seg svært spennende temaer, men ikke er så tilgjengelige for et interessert publikum. Da kan det å bearbeide et kapittel i en avhandling og få det publisert i Libelli-serien være en arena, sier hun. 

Initiativet til etableringen kommer fra faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo, der Fremmerlid er ansatt som førstelektor. Utgiver er Cappelen Damm Akademisk (NOASP). I forkant av publisering går manus gjennom en fagfellevurdering, som i henhold til formatets mellomstørrelse skal være en kortere prosess enn lengre akademiske utgivelser. Utgivelsen har åpen tilgang, og publiseres både på engelsk og de nordiske språkene. Fremmerlid tror serien har et potensial til å nå ut til et bredere publikum enn det som tradisjonelt er tilfelle.  

–Ofte kan gode forskningspublikasjoner forsvinne litt. Vi håper at det etter hvert skal bli mer bevissthet rundt at det finnes små bøker som er lettere tilgjengelige, i hvert fall i format. Fordi det er åpen tilgang, kan hvem som helst kan gå inn på forlagets sider og laste ned boken selv. Hvor innholdsmessig tilgjengelig det er, vil sikkert variere, men jeg vil tro at bare formatet i seg selv vil appellere til flere enn bare akademikere.

    Stikkord