Fra et nytt bygg til et annet

Rikke Komissar blir ny direktør for avdeling Formidling og publikum på Nasjonalmuseet. Foto: Studio Oscar

Rikke Komissar, nåværende direktør for Nitja senter for samtidskunst, blir del av ledergruppen på Nasjonalmuseet.

Rikke Komissar er ansatt som ny direktør for avdeling Formidling og publikum i Nasjonalmuseet. Stillingen er per i dag midlertid besatt av Karette Marie Wang Sandbu, som nylig ble intervjuet av Hilde Mørch i Kunstavisen. Komissar har siden 2008 vært direktør for Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm. Hun tiltrer den nye stillingen 1. mars 2023.

I stillingen skal hun drive frem nyskapende og framtidsrettet publikums- og formidlingsaktivitet, både fysisk i visningsstedene og digitalt. Hun vil i tillegg få ansvaret for museets landsdekkende program, ivaretakelse av nettverk og kompetansebygging nasjonalt, og design og helhetlig identitet for Nasjonalmuseet.

Under Komissars ledelse byttet Akershus Kunstsenter navn til Nitja senter for samtidskunst og flyttet inn i nye lokaler i 2020. Bygget, som er tegnet av Haugen/Zohar arkitekter, vant Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris i 2021. I en artikkel på kunstsenterets nettsider heter det at besøkstallet har økt fra 3400 i 2008 til 15 000 i 2022, der en vesentlig andel er barn og unge.

– Å aktualisere kunst, design og arkitektur er noe jeg virkelig brenner for, sier Komissar i en e-post til Kunstavisen.

Hun sier videre at hun vil lære museet og formidlingsavdelingen å kjenne før visjoner tegnes eller uttales.

– Jeg er kjent for å arbeide strukturert med staben for å skape resultater og ser frem til å treffe alle de dedikerte fagansatte. Det blir også lærerikt å få være en del av museets ledergruppe, og jeg har stor respekt for den jobben direktør Karin Hindsbo gjør, tilføyer hun.

Komissar har en master i ledelse fra BI, en cand.mag-grad fra Universitetet i Oslo, med mellomfag i kriminologi, med tilleggsstudier i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Hun har også studert pedagogikk, teatervitenskap og økonomi. Hun ble i 2021 oppnevnt til å sitte i Norsk Kulturråd, der hun også leder Arrangørutvalget for visuell kunst. Hun er i tillegg nestleder i styret til Jødisk Museum.

Rikke Komissar. Foto: Jan Alsaker

    Stikkord