Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø har ansatt ny direktør etter turbulent år.

Katya García-Antón et utnevnt som ny direktør for Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og starter i jobben i august 2022.

Katya García-Antón er ansatt som ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) i Tromsø. Fredag 30. april ble det på en digital pressekonferanse annonsert at hun overtar etter museets tidligere direktør, Jérémie McGowan, etter et krevende og turbulent år.

Katya García-Antón er i dag direktør ved Office for Contemporary Art Norway (OCA), og vil starte i ny jobb i Tromsø i august 2022.

Hun har over 20 års erfaring innen kunstverdenen, og er har lenge vist spesiell interesse for kunsten i nordområdene, i særdeleshet urfolkskunsten. Hun utarbeidet Thinking of the Edge of the World: Perspectives from the North (2015) som et pågående utstillings- og symposieprogram for kunnskapsbygging som adresserer historiene i nord, inkludert arktiske spørsmål og miljøspørsmål – med spesiell tilrettelegging for å styrke samiske historier og kunstnerisk praksis.

Etter avlagt BA i biologi ved Bristol University, England og to års predoktorfeltforskning innen økologi og atferd i Amazonas og Sierra Leone, fortsatte hun med en MA i kunsthistorie fra 1800- og 1900-tallet fra The Courtauld Institute of Art i London. Hun er britisk og spansk statsborger, og har jobbet ved The Courtauld Institute of Art, BBC World Service ved Latin American Broadcasts, Museo Nacional Reina Sofia i Madrid, ICA i London, IKON i Birmingham - og som direktør for Centre d´Art Contemporain (CAC) i Genève. Hun kan skilte med å være ansvarlig for mer enn 70 utstillinger av kunst, arkitektur og design av utøvere over hele verden, blant annet den nordiske paviljongen ved Venezia-biennalen i 2015, den spanske paviljongen ved Sâo Paulo-biennalen i 2004 og Venezia-biennalen i 2011. Hun vil også ha ansvar for den samiske paviljongen under Venezia-biennalen neste år.

Da García-Antón fikk jobben uttalte hun at «Det å komme til Nord-Norge og Sápmi er ikke bare en jobb, men en personlig glede», samt at hun vil legge vekt på «hvordan kunstmuseet gjennom sin struktur kan være med på å fremme det samiske perspektivet» (ref. https://www.nrk.no/sapmi/katya-garcia-anton-ansatt-som-ny-direktor-ved-nordnorsk-kunstmuseum-1.15477186).