Å være under et tre, holde et lam og være helt lykkelig

Marina Abramović, Holding the Lamb (fra serien Back to Simplicity), 2010 © Marina Abramović. Christen Sveaas' Kunststiftelse

Marina Abramović, Holding the Lamb (fra serien Back to Simplicity), 2010
C-print, 160 x 200 cm
© Marina Abramović. Christen Sveaas' Kunststiftelse

MoMA (Museum of Modern Art), New York, juni 2010: Den serbisk-amerikanske Marina Abramović (f.1946) hadde i tre måneder daglig vist sin åtte-timer lange performance, kalt The Artist Is present. Hun hadde sittet stille på en pinnestol og hatt øyekontakt med i alt 1675 tilfeldige deltagere, én etter én. De kunne sitte så lenge de ønsket - en person satt syv timer i strekk. Selv kunne hun ikke forlate stolen, og hun kunne ikke forlate de stirrende blikkene. Den ekstreme menneskelige kontakten ble skjellsettende for de besøkende, for performancekunsten, og også for Abramović. 

Kunstneren anvender kroppen både som form og innhold i kunsten, med en tematikk som kretser rundt liv, død og seksualitet. Hun har ofte undersøkt sin egen kropps fysiske og psykiske yttergrenser ved å påføre den smerte – noen ganger på grensen til det livstruende.

Etter performancen The Artist Is Present på MoMA, ble det stillhet i ensomhet Marina Abramović søkte. Det handlet om «å være under et tre, holde et lam i to dager og være helt lykkelig». Oppholdet resulterte i fotoserien Back to Simplicity (2010) som er preget av en helt særegen, innadvendt ro. De fleste bildene i serien viser kunstneren i et mykt fjellandskap sammen med et lite lam, som enten sover eller ser oppmerksomt ut mot tilskueren. Holding the Lamb viser imidlertid en hvitkledd Abramović som står på kanten av et stup, ryggvendt mot tilskueren, mens hun holder et brekende lam opp over hodet. Er det redsel eller glede i lammets uttrykk? Er det et offerlam hun holder, eller er de to vevd inn i hverandres liv i et samspill med naturen de er omgitt av?

For meg er det noe dypt urovekkende ved Holding the Lamb – jeg ønsker å gripe inn, å delta. Abramović trekker meg med inn i verket, og visker således ut skillene mellom performance og fotografi.

Hvor:
Kistefos museet
Samsmoveien 41 
3520 Jevnaker

anne.vira.figenschou@kunstavisen.no

    Stikkord