Pastorale scener i vår tid

Leonard Rickhard: Pastorale scener før og etter solnedgang, 2010-13, Olje på papp og tre. 14 bilder à 66 x 81 cm © Trondheim Kunstmuseum. Foto: Susann Jamtøy

Fra Leonard Rickhards (f.1945) separatutstilling, «Før og etter solnedgang» i Trondheim Kunstmuseum, har museet kjøpt inn nok et verk av kunstneren, bestående av 14 enkeltbilder i samme format. Med tittelen Pastorale scener før og etter solnedgang.

«Pastorale scener» har vært et populært billedmotiv fra renessansen og gjennom hele den vestlige kunsthistorien; idealiserte kulturlandskap med kyr, sauer, gjetere og mytologiske skikkelser. Ofte med erotiske undertoner. Pastoraler finner vi også i den klassiske musikken, som opptar Leonard Rickhard sterkt. Hva slags sammenheng har «Pastorale scener» med bildene i dette verket, og hva er sammenhengen mellom de enkelte bildene? Hvorfor flyr et kampfly så tett over et hus? Hvorfor de nitide arbeidstegningene av bygningsdeler og maskiner?

Den andre delen av tittelen, «før og etter solnedgang», er knyttet til lys – og nettopp lyset synes viktig i dette verket, som i Rickhards kunst for øvrig. Kveldslyset før solnedgang tegner skarpe skygger på de røde bygningene. Som går over i det myke lyset etter solnedgang, med rosa skyer og utviskede konturer, før månen kaster et gåtefullt skinn over landskap og bygninger. Det er kanskje i disse overgangene fra dag til natt at vi kan søke det pastorale?

Rickhards arbeidsmetode starter med innsamling av materiale; fotografier, utklipp, gamle instruksjonsbøker etc. som han gjemmer i et arkiv. Der mye bærer preg av en oppvekst i etterkrigstiden og landskapet han er omgitt av på Sørlandet, samt hans interesse for modellbygging og teknikk. Motivene gjenkjenner man i brokker fra andre verk, men likevel er det som om man ser dem som for første gang; maskinene og flyene - bygningene og bjerkeskogen.

Bildene er så stille – selv jagerflyet er stille – så intenst stille at stillheten brister i en sterk uro. Møter vi oss selv i Leonard Rickhards billedunivers, som i en verden vi bare delvis kan forstå?

Hvor:
Trondheim Kunstmuseum, Bispegata 7b, Trondheim
«Før og etter solnedgang» står til 14. februar

Stikkord