Skulpturelle lydgrafer i bevegelse

Linn Lervik: Audiograph (Blue) © Linn Lervik. Foto: Farhad Kalantary 

Skulpturer med lyd og farger i bevegelse på Carl Berner T-banestasjon, mens du venter på eller velger å miste banen.

Linn Lervik: Audiograph (Orange, Black, Blue)
Prosjektrom Carl Berner,  
Carl Berner T-banestasjon 
Står til 10. januar 2021

Linn Lervik: Audiograph (Orange, Black, Blue) © Linn Lervik. Foto: Farhad Kalantary.

Norsk Billedhoggerforeningens galleriråd velger ut kunstverk som plasseres i Prosjektrom Carl Berner, et eksperimentelt visningssted for kunst på Carl Berner T-banestasjon, og ofte vises stedsspesifikke prosjekter som er relatert til nærmiljøet. I noen tilfeller aktiviserer verkene publikum.

For tiden er det Linn Lervik (f.1976) som har utstillingen Rytmestudier i visningsrommet, hvor hun har stilt ut tre av syv stedsspesifikke skulpturelle arbeider fra et prosjekt som tar for seg T-banestasjonens stedsrytmer. Arbeidene forholder seg til og gjengir spesifikke data samlet på stedet, dog er dette også abstrakte arbeider som ifølge kunstneren også er åpne for andre tolkninger.

Eksempel på en audiograf fra en dataskjerm. asymmetric waveform by icyjumbo is licensed with Creative Commons BY-NC-ND 2.0.

Skulpturene Audiograph (Blue)Audiograph (Orange) og Audiograph (Black) er visuelle fremstillinger av audiografer - grafene som automatisk tegnes på skjermen under lydopptak. Akkurat disse motoriserte og roterende skulpturene visualiserer lyden som Lervik tidligere har gjort opptak av fra Carl Berner T-banestasjon. Lyder fra T-banen som kommer og går, lyden av vann som drypper fra taket og andre lyder som oppstår spontant fra omgivelsene.

I Rytmestudier har Lervik tatt utgangspunkt i rytmeanalyse av det urbane landskapet på T-banestasjonen, som hun har anvendt i arbeidet med å skape fysiske skulpturer av lyd- og bevegelsesmønstrene fra stedet. For å virkelig se denne visualiseringen med lyd og bevegelse bør en enten oppsøke verket eller ta en titt på videodokumentasjon av Rytmestudier Carl Berner.

Linn Lervik: Audiograph (Orange, Black) © Linn Lervik. Foto: Farhad Kalantary.

    Stikkord