En katedral under nordlyset

Ishavskatedralen. Foto: Harald Groven. 

Ishavskatedralen (Tromsdalen Kirke)
1965
Arkitekt Jan Inge Hovig

Glassmaleriet Jesu gjenkomst
1972
Victor Sparre

Når man ankommer Tromsø med fly eller båt, er det Tromsdalen kirke, bedre kjent som Ishavskatedralen, som fanger blikket. Ferdigstilt i 1965 og tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig (1920-1977), representerte Ishavskatedralen en ny og eksperimenterende utførelse av kirkebygg i Norge. Med glass, stål og betong som sentrale bygningselementer. Et tidligere eksempel er Bakkehaugen kirke (1959) i Oslo, tegnet som et båthus i betong, av arkitektene Ove Bang og Erling Viksjø.

Ishavskatedralen er satt sammen av elleve ståldekkede betonglameller, formet som en trekant, der vegg og tak er en enhet. Lamellene har ulike størrelser og smale vinduer fyller ut forskjellene. Hovigs ønske var at kirkebygget skulle fremstå som en skulptur. Gavlveggen mot vest er 35 meter høy og i glass. Et enormt betongkors strekker seg i hele høyden og er også opphenget for kirkeklokkene.

På østveggen har kunstneren Victor Sparre (1919-2008) laget et glassmaleri, Jesu gjenkomst (1972), som fyller hele den trekantete flaten. Med sin høyde på ca. 23 meter, er det et av de største glassmaleriene i Europa.

Detalj. Victor Sparre: «Jesu gjenkomst», 1972, glassmaleri © Victor Sparre/BONO 

Ishavskatedralen fremstår også som en syntese av naustene, fiskehjellene, snøfjellene og det negative avtrykket av Tromsøbroen – alle særtrekk ved området rundt Tromsø. Kulturelle inntrykk man bringer med seg når man sitter dypt under det spisse taket – som gir en illusjon av å strekke seg mot himmelen – på en gudstjeneste eller en konsert. Når midnattssolen skinner inn gjennom glassglippene og former lysmønstre på de hvite kirkeveggene, eller det fosforgrønne nordlyset i mørketiden lyser opp kirken som et isfjell i polarbyen.

Ishavskatedralen - Tromsdalen kirke
Hans Nilsens vei 41
9020 Tromsdalen  

Stikkord