Ønsker å inspirere til økt kunstinteresse

Vestlia Resort, Kunstweekend 2019. Foto: Andreas Reutz

For fjerde år på rad møtes kunst, musikk og kulturinteresserte til helgesamlingen Kunstweekend på Geilo. Primus motor bak september-arrangementet som, blant annet, byr på foredrag av toppsjefene ved norske kulturinstitusjoner er Inger Anne Vik. 

I tillegg til egen gründervirksomhet* innen teknologibransjen, brenner Inger Anne Vik for kunstformidling. 

Hvordan startet prosjekt Kunstweekend?
Det var ikke helt tilfeldig at jeg kom på den ideen. Jeg hadde jobbet med kommunikasjon i Siemens i mange år, men så sluttet jeg og ønsket å finne på noe annet. Veien videre gikk til Blaafarveværket hvor jeg jobbet med kommunikasjon, og jeg gikk i skole hos direktør Tone Sinding Steinsvik. Blaafarveværkets arbeid for å tiltrekke seg publikum er omfattende. Dette var virkelig et inspirerende sted å være. Ikke minst på grunn av ildsjelen Steinsvik. Når det gjelder Geilo, er dette et sted jeg i mange år har vært familiær med. I 2015 begynte jeg å drømme om å få flere mennesker til å komme og se Pål Gundersens fantastiske kunstsamling på hotellet Vestlia Resort. Hotelldirektør Roger Espen ga meg muligheten til å utvikle den tanken videre. På et tidspunkt ble jeg kjent med kunsthistoriker Nicolai Strøm Olsen, som har blitt en av bærebjelkene i Kunstweekend. Kunsthistoriker Morten Zondag, Pål Gundersens kunstrådgiver, er også sentral i arrangementet. Vi samarbeider alle godt.

Pål Gundersen, Kunstweekend 2019. Foto: Andreas Reutz

Hva skjer under en Kunstweekend?
Vi har om lag 60-70 påmeldte pr år og interessen er økende. I år er det Peder Balke som på mange måter står i sentrum, og vi får to foredrag med helt forskjellige innganger til Balkes kunstnerskap allerede første kvelden vi er samlet. Direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen, kommer, og vil snakke om norsk kunst og kultur anno 2020, og en av våre beste tegnere, Sverre Malling, vil snakke om sitt kunstnerskap. Det nye Munchmuseet åpner i desember, og direktør Stein Olav Henrichsen vil snakke om noen av de oppdagelsene de har gjort i forbindelse med flytteprosessen. 

Mange av de påmeldte til Kunstweekend kommer igjen år etter år. Ikke minst skyldes dette våre meget gode foredragsholdere. 

Et overordnet mål for deg med å arrangere Kunstweekend?
Målet er å bringe mennesker sammen i et felles arrangement der vi utvider vår kunnskap, bygger gode relasjoner og vennskap.  Jeg er glad for å ha tatt initiativet til å etablere Kunstweekend og for å ha lykkes med å etablere dette nettopp på Vestlia Resort.  

Jeg ønsker velkommen til en givende og inspirerende helg til fjells!

KUNSTWEEKEND arrangeres i samarbeid med The Gundersen Collection og Blomqvist på Vestlia Resort, Geilo.  

Morten Zondag, Nicolai Strøm Olsen og Knut Forsberg er med i programkomiteen.  

Inger Anne Vik* 

Inger Anne Vik (f. 1966) er arrangør av Kunstweekend for fjerde gang. Leder for AISPOT Norge siden 2017. AISPOT er en norsk startup som utvikler en app-tjeneste for lokalbefolkning og turister; en samarbeidsplattform for aktørene innen reiseliv, handel, mobilitet og nyheter som skal berike opplevelser og fungere som en lokal assistent. Utdannelse fra BI, arbeidserfaring fra kommunikasjon i Siemens og Blaafarveværket, samt samarbeidsprosjekter innen kultur og reiseliv i eget selskap.