Pust! Luft! Gjensidig avhengighet og faren for kollaps

Marte Eknæs, Pressure (2020) PVC; luft, polert stålbrakett, Variable dimensjoner. Fotograf: Oddbjørn Aarstad/Kunsthall Stavanger

I Air Conditions arbeider Marte Eknæs med to svært kontrastfylte materialer: den usynlige, florlette luften vi puster inn, og den sleipe oljen som er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget vårt. Utstillingen spiller seg ut i «oljebyen» Stavanger, og bruker en steds- og situasjonsspesifikk metodikk. 

Marte Eknæs: Air Conditions
Kunsthall 2025
Kunsthall Stavanger
Står til 22. november 2020

Video av Michael Arnstad og Marte Eknæs Musikk av Powell. Enkeltkanals HD-video, 8.43 min. 9192: Pressure (2020) PVC, luft, polert stålbrakett Variable dimensjoner Fotograf: Oddbjørn Aarstad/Kunsthall Stavanger

Luftavhengighet: Inhale, Pressure, Air Body

I anledning Kunsthall Stavangers jubileum i 2025 inviterer kunsthallen inn kunstnere som tematiserer den historiske bygningen og renoveringsprosessen. I fjor lagde Eknæs en installasjon i trappegangen med det buktende Jugendstil-gelenderet. I Air Conditions videreutvikles dette prosjektet. I sal 4 og 5 er temaet luft og luftens ulike tilstander, men også de ulike tekniske og biologiske systemene som luft inngår i. Inhale (2020) er montert direkte inn i Kunsthallens eget ventilasjonsanlegg. En ventilasjonsslange bukter seg fra lufteventilen, lang og metallisk, og ender på en sokkel. Stikker man hånden inn i åpningen, kjenner man den kalde lufta utenfra, og luftstrømmene får ventilasjonsslangen til å danse og vibrere. Inhale har selskap av! (1) (2020), en vegghengt skulptur i sort PVC. Installasjonen gir et helt annet inntrykk enn Inhale, den er maskulin og stram, tettpakket av luft. Sammenstilling mellom ulike luft-kvaliteter og materialiteter er også tydelig i neste sal. Her spiller den selvsikre, ranke Air Body, sammen med to ulike uttrykk. Stringente, signal-oransje Pressure (2020) har bokstavelig talt fått seg en kraftig knekk. Og installasjonen med den poetiske tittelen I Want to Communicate with You (2017-2020) er sammensunket og punktert. Det er lett å lese sine egne kroppslige erfaringer inn i disse formene, og bruken av luft som fysisk element understreker systemers avhengighet av oksygen, flyt og energi for å fungere. Vi må ha luft for å leve.

Marte Eknæs, Inhale (2020), Ventilasjonsslange i aluminium sokkel, farget pleksiglass, teip, bygningens ventilasjonsanlegg. Variable dimensjoner Fotograf: Oddbjørn Aarstad/Kunsthall Stavanger

Også andre verk kontrasterer kunsten her inne og verden der ute. Air Body (2020) beveger seg gjennom et av vinduene i overlystaket til den klassiske bygningen, og serien Insular (2018) er laget av isoleringsmaterialer som vanligvis befinner seg bak vegger og tak. Denne serien består av rue, kantete objekter som nå blir en del av kunst-systemet, snarere enn av isolasjons-systemet. Eknæs’ overordnede prosjekt er å vise hvordan vi alle bevisst eller ubevisst inngår i finmaskede systemer, og hvordan disse systemene er totalt avhengige av hverandre for ikke å kollapse. 

Marte Eknæs, Inhale (2020), Ventilasjonsslange i aluminium sokkel, farget pleksiglass, teip, bygningens ventilasjonsanlegg. Variable dimensjoner Fotograf: Oddbjørn Aarstad/Kunsthall Stavanger

Uforløst om avfall 

Utstillingens andre del tematiserer systemenes sammenheng i et dystopisk perspektiv. Lyden som møter oss i sal 3 er overveldende, skurrende og disharmonisk. På veggene henger skulpturer fra Insular-serien av systemet «på vranga». Videoarbeidet af12 Flares, Currents (2020) viser nærbilder av havet med alt sitt mektige, skummende drama, kryssklippet med bilder av kjemiske sokker som suger opp uønskede utslipp. Den menneskeskapte ødeleggelsen og naturens opprør braker sammen i dette verket. De tre høyttalerne og de kaotiske ledningene på gulvet er med på å forsterke uroen. 

Marte Eknæs, Air Body (2019), PVC, luft, tau. 430x22x22 cm Fotograf: Oddbjørn Aarstad/Kunsthall Stavanger

Siste sal tematiserer avfall og miljøødeleggelse på en mer konkret måte. Salen er et pågående prosessuelt verk om søksmålet mot den norske staten på grunn av de nye oljeletingslisensene i Barentshavet. Utstillingen vil suppleres med ytterligere informasjon mens saken behandles av Høyesterett 3.-12. november. Den siste salen er den minst forløste i Air Conditions. Der luft-installasjonene og videoen fungerer stødig som uttrykk for «systemene», og makter å både underliggjøre og å konkretisere begrepene, blir søppelbøttene mer prosaiske og platte symbol på avfall og forsøpling. Denne delen av prosjektet hadde hatt godt av en lignende type fordreiningsprosess eller underliggjøringsprosess som hun makter å få til med «luft», «pust» og «olje».  

frida.forsgren@uia.no

    Stikkord