Kunsten som venter oss våren 2021

Bill Viola: Chapel of Frustrated Actions and Futile Gestures, 2013 (video/lydinstallasjon). Foto: Kira Perov © Bill Viola Studio

Det er mye å glede seg til av planlagte utstillinger neste halvår, om enn vi må belage oss på smittevernsrestriksjoner et godt stykke inn i 2021. Det er å håpe på at de fleste kunstmuseene likevel kan holde åpent og satse på «alenebesøk» eller «kohortbesøk». Her kommer uansett en kortfattet presentasjon av de påtenkte utstillingene ved et utvalg av landets kunstmuséer, kunsthaller- og sentre. Mange av disse er midlertidig stengt, men følg med på hjemmesidene.

Ugo Rondinones verk: the fifteenth hour of the poem, 2005. Courtesy of the artist and Galerie Eva Presenhuber, Zürich/New York

1. SØRLANDETS KUNSTMUSEUM, Kristiansand 
Ugo Rondinone. a wall. a door. a tree. a lightbulb. winter.
15. januar – 11. april.
www.skmu.no

Utstillingen med den sveitsiske kunstneren Ugo Rondinone (f. 1964) utforsker, blant annet, temaer som fantasi og begjær, og vil inneholde fire utvalgte store verk som understreker et viktig element i hans kunstnerskap – underdrivelse. Arbeidene hans er varierte og poetiske og utført i ulike teknikker. Han bruker ofte tekster og løsrevne setninger, men gjør også gjenstander, som vanligvis ikke regnes som vakre, til noe romantisk og vakkert. Hans kunstnerskap speiler på mange måter den nyere kunstens historie. Han ser kunsten som sitt utgangspunkt, og plukker deler fra mange perioder som han gjør til sitt eget.

2. KUNSTNERNES HUS, Oslo
Actions of Art & Solidarity
20. januar – 21. mars 2021
www.kunstnerneshus.no

Utstillingen Actions of Art & Solidarity fokuserer på begrepet solidaritet - som har gjeninntatt den globale tidsånden med akutt nødvendighet det siste tiåret. Begrepet har drevet frem nytenkning som fokuserer på å motvirke systemiske feil og overtramp knyttet til blant annet klima, økonomi, kjønn og etnisitet. Utstillingens verk undersøker rollen kunstnerne kan spille innenfor solidaritetsspørsmål i det nye årtusenet med paralleller til lignende kunstneriske praksiser i det 20. århundret. Utstillingen er kuratert av Office for Contemporary Art Norway (OCA) og er organisert i samarbeid med Kunstnernes Hus
 

Bill Viola: Chapel of Frustrated Actions and Futile Gestures, 2013 (video/lydinstallasjon). Foto: Kira Perov © Bill Viola Studio

3. STAVANGER KUNSTMUSEUM
Bill Viola: Into the Light
22. januar – 9. mai
www.stavangerkunstmuseum.no

Dette er den amerikanske kunstneren Bill Violas (f. 1951) første separatutstilling i Norge, og viser tolv videoinstallasjoner i tillegg til et rikholdig videoprogram i museets auditorium. Bill Viola har arbeidet med video i snart et halvt århundre, og har siden begynnelsen av 1970-tallet utforsket videomediets tekniske og estetiske muligheter. Ved hjelp av avansert lyd- og bildeteknologi skaper han romlige videoinstallasjoner med et sterkt fokus på betrakterens opplevelse. Verkene tar for seg filosofiske og psykologiske temaer, ofte med referanser til kunsthistorien og med åndelige undertoner. Bill Violas kunstnerskap henter inspirasjon fra et rikt arkiv av visuelle og skriftlige kilder. Interessen for mytologi, kristen mystikk, islamsk sufisme og buddhisme kommer til uttrykk i flere av verkene. Stavanger Kunstmuseum har vist to videoinstallasjoner av Viola som en del av sin faste samling siden 2012 og 2017. Med denne utstillingen er ønsket å utvide publikums opplevelse og forståelse av hans kunstnerskap.

Thomas Pihl: Uten tittel #7, 2018 (akryl på lerret) © Thomas Pihl/BONO 2021. Fotograf: Jeanette May.

4. KODE, Bergen
Thomas Pihl – Sight Specific
22. januar – 2. mai
www.kodebergen.no

KODEs utstillingsår åpner med en bergenser av internasjonal størrelse - Thomas Pihl (f. 1964). Utstillingen er den første retrospektive presentasjonen av kunstneren, med arbeider av både eldre og nyere dato. Han er kjent for sine store, monokrome malerier. Gjennom sitt 30 år lange kunstnerskap har han markert seg sterkt som en av landets fremste kunstnere i sin generasjon, og har siden 1994 også vært en aktiv del av den amerikanske kunstscenen. Nå returnerer han til sin fødeby for sin første retrospektive utstilling.

Arne Ekeland: Uten tittel, ca. 1978-80. Bildet er deponert i Henie Onstad kunstsenter og eies av Viken fylkeskommune. Arne Ekeland © Arne Ekeland/BONO 2021. Foto: Henie Onstad Kunstsenter/Viken fylkeskommune.

5. NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST, Lillestrøm
30. januar – 28. februar
www.nitja.no

Akershus Kunstsenter har byttet navn til Nitja senter for samtidskunst og innvier sitt nye bygg med åpningsutstillingen Above Us Only Sky med kunstnerne Lea Cetara, Arne Ekeland, Shilpa Gupta, Adelita Husni-Bey, Mariken Kramer, Steinar Haga Kristensen, Gisle Harr, Marit Justine Haugen, Kameelah Janan Rasheed, Tala Madani, Henrique Oliveira, Sulekha Ali Omar, Lea Agathe Basch, Hanan Benammar og André Tehrani.

Nicole Eisenman: Death and Maiden, 2009 © Courtesy of the artist and Leo Koenig, Inc, New York 

6. ASTRUP FEARNLEY MUSEET, Oslo
Nicole Eisenman – Giant Without a Body
5. februar – 23. mai
www.afmuseet.no

Giant Without a Body blir Nicole Eisenmans (f. 1965) hittil største utstilling i Europa og skal gjøre et dypdykk i kunstnerens praksis fra 2006 og frem til i dag, inkludert helt nye arbeider fra 2020. Hun er en sentral skikkelse i amerikansk maleri med sine karakteristiske verk som beveger seg mellom abstraksjon og figurative miljøskildringer. Både i teknikk og motiv kobler hun et skarpt og nåtidig uttrykk til historiske referanser fra renessanse, barokk, sosialrealisme og tysk ekspresjonisme. Historiene er ofte basert på virkelige karakterer fra kunstnerens eget liv, men retter samtidig oppmerksomheten mot samfunnsrelaterte spørsmål og sosiopolitiske konflikter. Med stor grad av humor trekker hun inn temaer som identitet, seksualitet og politikk – satt sammen med elementer fra populærkultur og motkultur. Nicole Eisenmans sensibilitet overfor samtidens kompleksitet og menneskers motsetningsfulle følelsesliv, resulterer i treffende observasjoner av det moderne livet.

7. SØRLANDETS KUNSTMUSEUM, Kristiansand
Modernismens Pionerer. Et utvalg fra Tangen-samlingen.
12. februar – 15. mars
www.skmu.no

Utstillingen forteller historien om den nordiske modernismen fra 1890 til 1960 ved hjelp av kunstnerskap som ofte har blitt holdt utenfor fortellingen om modernismen. Ved å løfte frem disse kunstnerne ønsker museet å bidra til nye lesninger av denne tidsepoken i kunsthistorien. De kvinnelige kunstnerne under modernismen var blant de mest radikale og eksperimenterende i sin samtid. Til tross for dette har mange av dem fremdeles en marginal plass i kunsthistorien og i kunstmuseenes samlinger. Denne utstillingen presenterer kvinnelige modernister fra Nicolai Tangens samling, og viser hvordan de aktivt formet modernismen til et levende kunstfelt.

8. HENIE ONSTAD KUNSTSENTER, Høvikodden, Bærum
Otobong Nkanga: Uncertain Where the Next Wind Blows
12. november – forsøkes forlenget til slutten av mai (fordi museet har vært stengt, er utstillingen ennå ikke åpnet for publikum. Museets storsatsning, Niki de Saint Phalle, som skulle åpnet 26. februar, er på grunn av pandemien for øvrig utsatt til høsten 2022)
www.hok.no

Utstillingen presenterer et bredt spekter av nigerianske Otobong Nkangas (f. 1974) kunstnerskap, og er hennes første utstilling i Norge. Utstillingen er den første i Lise Wilhelmsens Art Award Programme, og har som mål å hente noen av verdens største og fremste samtidskunstnere til Norge. De eldste arbeidene som vises er fra 2003, mens de øvrige er laget i løpet av de siste ti årene. Nkanga uttrykker seg gjennom tegninger, installasjoner, tekstilarbeider, fotografier, skulpturer og performancer og utforsker kompleksiteten i menneskers påvirkning og tilstedeværelse i natur og landskap gjennom historien. I tillegg til sitt rike repertoar av ulike teknikker, begynner hun ofte sine utforskninger med å studere råvareuthenting, produksjon og varesirkulasjon.

Kjell Varvin: 20201104, 2020 (blyant og akryl på papir, 70x100cm). BONO: Kjell Varvin/BONO 2021  Fotograf: Kjell Varvin 

9. GALLERI F 15, Jeløy, Moss
Kjell Varvin – Intermediary Stages of a Never-Ending Process
6. mars – 30. mai
www.gallerif15.no

Med et solid og fortsatt svært aktivt kunstnerskap har Kjell Varvin (f. 1939) gjennom en årrekke gjort seg bemerket med arbeider i et abstrakt uttrykk der det umiddelbare og tilfeldige står sentralt. Intuisjon styrer alle valg Varvin gjør i prosessen – som en slags motsats til den kalkulerte kunstneriske prosessen – og kaos er idealet. Verkene er i sin form preget av musikalitet og har underliggende referanser til musikk, særlig klassisk og jazz. Installasjoner blir til som respons på mulighetene som finnes i rommet og papirarbeider blir til innenfor de samme to formatene, 70 x 100 cm og 50 x 70 cm. 

Anna Ancher: Solskin i den blå stue, 1881 (olje på lerret, 65,2 x 58,8 cm). Skagens Kunstmuseer. Fotograf: Skagens Kunstmuseer

10. LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Anna Ancher – Skagens indre og ytre rom
13. mars – 15. august
www.lillehammerkunstmuseum.no

Utstillingen er den hittil største retrospektive utstillingen om og av den danske maleren Anna Ancher (1859-1935), en av Nordens viktigste kunstnere i perioden 1880-1920. Dette er en forskningsbasert utstilling og et samarbeidsprosjekt mellom Skagens Kunstmuseer, Statens Museum for Kunst og Lillehammer Kunstmuseum, hvor Lillehammer Kunstmuseum er siste visningssted (utstillingen ble vist i Skagen og i København i fjor). Utstillingen er ledsaget av en publikasjon som har som mål å kaste et nytt blikk på kunstnerens produksjon og løfte henne ut av Skagen, i betydningen ut av kunstnerkolonien, og inn i en større sammenheng. Utstillingen vil gi en mulighet til å se hvordan Ancher fornyet den nordiske malerkunsten med sin uvanlige innovative fargebruk. Hennes solrike interiører og intime portretter tilhører i dag den nordiske kunstkanon.

11. TRONDHEIM KUNSTMUSEUM
Lorck Schive Kunstpris 2021
20. mars – 18. september
www.trondheimkunstmuseum.no

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schive Kunstpris 2021 er Tori Wrånes, Steinar Haga Kristensen, Kira Wager og Matias Faldbakken, og representerer på hver sin måte spydspissen av norsk samtidskunst. Lorck Schive Kunstpris har fått internasjonal oppmerksomhet for sin unike sammenstilling og presentasjon av den beste samtidskunsten i Norge i dag, og det er grunn til å forvente at kommende utstilling vil gjøre det samme. Lorck Schive Kunstpris deles i år ut for femte gang og er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og Hustrus legat og Trondheim Kunstmuseum. 

12. BOMULDSFABRIKEN KUNSTHALL, Arendal
Tore Magne Gundersen – Go On Fear Not
13. mars – 9. mai 2021
www.bomuldsfabriken.no

Utstillingen Go On Fear Not er Tore Magne Gundersens (f. 1957) første omfattende separautstilling og inneholder arbeider fra de siste åtte årene av hans produksjon med hovedvekt på installasjoner, skulptur og tekstile objekter. Siden 2013 har han utforsket det tekstile mediet hvor temaer som tilknytning, seksualitet, vold og konflikt utfoldes gjennom materialenes kroppsnære tilstedeværelse.
 

Vanessa Baird: I´m a hundred million farts, 2020 (akvarell på papir, 100 x 150 cm). Courtesy Vanessa Baird og OSL Contemporary. Foto: Øystein Thorvaldsen BONO: Vanessa Baird/BONO 2021 

13. STAVANGER KUNSTHALL
Vanessa Baird
25. mars – 13. juni
www.kunsthallstavanger.no

Stavanger Kunsthall skal vise en omfattende utstilling av kunstneren Vanessa Baird (f. 1963) som i hovedsak vil bestå av nye verk og verk som ikke tidligere er vist. Hun kommenterer ofte samtidens politiske og sosiale situasjoner og utfordringer, og oppfattes derfor av mange å være kontroversiell. Hennes monumentalverk Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene ble gjenstand for en av Norges heteste kunstdebatter da verket ble fjernet fra Helsedepartementet i 2013 fordi ansatte ved departementet mente det vekket for sterke assosiasjoner til bombingen av regjeringskvartalet 22. juli.

14. NORDNORSK KUNSTMUSEUM, Tromsø
Francois-Auguste Biard
2. mai – 29. august
www.nnkm.no

Den romantiske franske kunstneren Francois-Auguste Biard (1799-1882) er kjent for sine realistiske reiseskildringer, kanskje mest for sine motiver av samisk urbefolkning og arktisk natur og kultur. Utstillingen er en grundig og bred presentasjon av Biards kunstnerskap fra et nordlig perspektiv og et samarbeid med museet, Maison de Victor Hugo i Paris, hvor utstillingen skal vises før den kommer til Tromsø.

Installation view, Laure Provost: Deep See Blue Surrounding Youo/Vois Ce Bleu Profond Te Sondre, French Pavilion of the 58th Venice Biennale, 2019.
Courtesy: Luca GirardiniÅrets sesong på Vestfossen Kunstlaboratorium.

15. VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM, Vestfossen
Til deg
Kunstgaven 2018-2020
8. mai - 26. september
https://www.vestfossen.com

Årets hovedutstilling med tittelen Til deg. Kunstgaven 2018-2020 presenterer 12 samtidskunstnere, både nålevende og avdøde, som skal fylle de fire etasjene i Vestfossen Kunstlaboratorium: Anja Carr, Anders Eiebakke, Marianne Heske, Audar Kantun, Bjarne Melgaard, Sverre Bjertnes, Matthew Quentin Midtskau, Maria Pasenau, Aase Texmon Rygh, Aurora Sander, Kjartan Slettemark, Ahmed Umar og Ane Djuvan Winnje. De er alle fra eller basert i Norge. Kunsten som vises er kjøpt inn og produsert «Til deg» som publikum.Utstillingen tar utgangspunkt i samarbeid som Vestfossen Kunstlaboratorium har hatt med kunstnere gjennom ny produksjon og innkjøp av verk i perioden 2018-2020, og er en del av Kunstgaven - en pengegave tildelt Vestfossen Kunstlaboratorium av Sparebankstiftelsen DNB.

16. KODE, Bergen
Paul Cézanne - mesterverk fra The Courtauld
21. mai – 29. august
www.kodebergen.no

For første gang vises en rekke mesterverk av Paul Cézanne (1839-1906) i Norge gjennom et samarbeid mellom KODE og The Courtauld Gallery i London. The Courtauld har en av verdens mest betydningsfulle samlinger av impresjonistisk og postimpresjonistisk kunst, der en samling av Cézannes kunst er sentral. Paul Cézanne regnes som selve brobyggeren mellom impresjonismen sent på 1800-tallet og kubismen tidlig på 1900-tallet, og en av de viktigste grunnleggerne av moderne kunst. Paul Cézanne fikk også avgjørende betydning for kunstlivet i Norge. 

17. KISTEFOS-MUSEET, Jevnaker 
Liquid Life
23. mai - 17. oktober
https://www.kistefosmuseum.no

Årets utstillingssesong på Kistefos åpnes med gruppeutstillingen Liquid Life i det nye museumsbygget som ble åpnet i fjor, The Twist, og inkluderer verk fra norske og internasjonale kunstnerne, blant annet Laure Provost, Pierre Huyghe, Max Hooper Schneider, Ane Graff og Cécile B. Evans. Utstillingen vil reflektere over forholdet mellom mennesker og natur og ta for seg temaer som postmoderne økologi, øko-feminisme og økologi. Kurator er Martha Kirszenbaum. Samtidig vil det bli avduking av årets skulptur av den amerikanske kunstneren Carol Bove. Skulpturen vil innvie et nytt område av Kistefos skulpturpark, på sørsiden av elva nedenfor The Twist. 

Elisabeth Haarr: Strid, 2015 (farget ull og silke, silketråd, h: 560 cm, b: 460 cm. Ble vist på hennes utstilling Strid ved Kunsthall Oslo i 2016. Fotograf: Elisabeth Romberg BONO: Elisabeth Haarr/BONO 2021 

18. BERGEN KUNSTHALL
Festspillutstillingen: Elisabeth Haarr 
27. mai – 15. august
www.kunsthall.no

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Etter noen innledende år med eksperimentell utprøving av billedvevens fysiske og visuelle muligheter, dreide Elisabeth Haarr (f. 1945) på begynnelsen av 1970-tallet over mot et uttalt politisk tilsnitt i sine tekstile arbeider. Formspråket endret seg fra fargesterke geometriske motiver til stiliserte figurative narrativer med fokus på innhold og aktivistisk budskap. I likhet med sin forløper innen tekstilfeltet, Hannah Ryggen, var de politiske protestene tydelige, men lavmælte og dreide rundt feministiske problemstillinger knyttet til kvinners hverdagsliv, naturvern og generell maktkritikk. De politiske kampsakene står fortsatt sterkt, men uttrykket har gjennom årene endret form og spiller seg nå i enda større grad ut gjennom symbolladede materialspesifikke virkemidler.  

Landskapsområdet rundt Galleri F15 på Jeløya vil i år bli tatt i bruk under årets kunstbiennale - Monumentum 11. Fotograf: Eivind Lauritzen 

19. Galleri F15, Jeløy, Moss
Momentum 11
House of Commons
12. juni – 10. oktober
www.gallerif15.no

Kunstbiennalen Momentum 11 går av stabelen til sommeren med Théo-Mario Coppola som kurator og Håkon Lillegraven som tilknyttet kurator. Utstillingstittelen House of Commons indikerer en aktuell tematikk med utgangspunkt i å fokusere på at vi trenger et paradigmeskifte for å endre hvordan nåværende og historiske former for herredømme påvirker livet vårt gjennom kapitalisme, kolonialisme, rasisme, patriarkalisme og kjønnsnormalitet. Biennalen vil benytte landskapsområdet rundt F15 på Jeløya og Moss Kunstforening i sentrum som visningssteder. Utstillingen vil bli delt i tre, med første åpning allerede 24. april og tredje og siste del, som er hoveddelen, 12. juni.

20. NASJONALMUSEET
Norge rundt med Nasjonalmuseet i 2021
www.nasjonalmuseet.no

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt til 2022, men lover på sine nettsider at de vil invitere publikum inn i det nye museumsbygget i løpet av 2021. I påvente av den store åpningen har de besluttet å sende flere av Norges største kunstskatter ut på en Norges-turné, blant annet Tidemand og Gudes Brudeferd i Hardanger (1848). Det er planlagt vist på en rekke utradisjonelle visningssteder over hele landet før det flytter inn i det nye museet. Videre vil Nasjonalmuseet i samarbeid med De kongelige samlinger også vise eldre og moderne kunst fra samlingspresentasjonen i Dronning Sonja Kunsthall i Oslo. I samme periode vil Kunstnernes Hus vise samtidskunst fra Nasjonalmuseets samling. Nasjonalmuseets høydepunkter vil bli Blaafarveværkets sommerutstilling – for å feire det lange samarbeidet de to institusjonene imellom siden 1978. Nasjonalmuseet og Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo vil samarbeide om flere utstillingsprosjekter sommeren og høsten 2021 med mål om at museenes ulike samlinger skal utfylle hverandre og nå nye publikumsgrupper. 

 

21. BOMULDSFABRIKEN
As far as my Eye can Sea – The Expedition Exhibition
19. juni – 26. september 2021
www.bomuldsfabriken.no

Utstillingen er den første av flere kommende presentasjoner Bomuldsfabriken Kunsthall viser som tematiserer hvordan de globale klimaendringene påvirker jordens artsmangfold og menneskets relasjon til naturen. I samarbeid med REV Ocean og kurator Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen viser Bomuldsfabriken Kunsthall og ARTendal til sammen 62 samtidskunstnere og 135 verk (foto, video, tekstil, maleri, tegning, grafikk, lydverk, Op-art, Street-art og skulptur) som direkte eller indirekte stiller spørsmål ved hvordan klimaendringene utfordrer menneskets tilhørighet til naturen og spesifikt havet. Etter utstillingen skal verkene installeres i REV Ocean, som er verdens største høyteknologiske forskningsskip. Skipet blir en flytende tenketank og en nasjonal og internasjonal møteplass for ulike fagfelt hvor kunstens rom er ivaretatt i engasjementet for hav- og klimapolitikken.