Intervju med Tone Hansen og Ole Robert Reitan Et helt nytt kunstkvartal i Trondheim

Slik ser man for seg at Postgården i Trondheim vil se ut i fremtiden, nærmere bestemt 2023.
Illustrasjonsbilde: Reitangruppen.

Et kunstmuseum vil fylle det som tidligere var hovedpostkontoret i Trondheim, og i Apotekerveita planlegges det åpning av et nytt teater. Bak Posten Kunstmuseum som har en klar ambisjon om å bli en av Nordens ledende arenaer for moderne kunst, står Ole Robert Reitan. Kunstutstillinger med gjestende kunstnere fra hele verden og kunst fra egen samling tilbys publikum i museet med omlag 1000 kvm utstillingsareal. Mulighetene for en utvidelse av arealet er allerede drøftet.

Bak det storstilte prosjektet står Ole Robert Reitan, og både Posten Kunstmuseum og Nye Hjorten Teater vil ha åpning i 2023. I Posten Kunstmuseums styre sitter Tone Hansen, gallerist Peder Andreas Lund, advokat Rasmus Brodtkorp, kunsthistoriker Monica Reitan og Ole Robert Reitan selv. Kunstavisen fikk en eksklusiv prat med to av de sentrale aktørene: Ole Robert Reitan(ORR) og Tone Hansen (TH).

Gratulerer med et fantastisk prosjekt!
Hvordan oppsto tanken på å bygge opp et nytt kunstmuseum i Trondheim?


ORR: Monica [Reitan] og jeg har siden 20-årene vært interessert i samtidskunst og har i alle år fulgt med godt på den internasjonale kunstarenaen, samtidig som vi også har holdt god kontakt med Peder Lund [Peder Lund, galleri i Oslo]. For meg har kunsten vært og er et holdepunkt i livet. Kunsten bidrar, etter mitt skjønn, til et rikere samfunn. Opp gjennom årene har vi møtt mange av de store private kunstsamlerne og dessuten en rekke folk ved de store kunstinstitusjonene – alle med et bankende hjerte for kunsten. I Oslo følger vi godt med på både Astrup Fearnley Museet og Henie Onstad Kunstsenter, og følger dessuten med på samlere som Christen Sveaas, Christian Ringnes og familien Selvaag. Så er det jo også kjærligheten til Trondheim generelt som gjør at vi ønsker å bidra til en styrking av kunstscenen her. Vi har allerede pusset opp det fantastiske Britannia Hotel, og tvers over gaten etablerer vi nå Posten Kunstmuseum i det gamle jugendstil-bygget fra 1911, tegnet av Karl Norum. Bygget skinner som en juvel.

Jeg kjenner ikke så godt til din samlervirksomhet fra før av. Du har holdt en ganske lav profil som samler. Hvordan har du bygget opp samlingen din?

ORR:  Min samling skal ikke være i hovedfokus i det nye museet, bare så det er sagt, men jeg tror jeg overlater til Tone Hansen å svare på ditt spørsmål.

TH: Monica og Ole Robert har samlet internasjonal samtidskunst over en lengre periode og har noen sentrale nøkkelverk fra vår kunsthistorie, fra vår samtid. Det borger bra for hva vi kan få til i kunstmuseet som vi skal skape nå. Noen verk fra samlingen kommer inn i museet. Et museum blir jo aldri mindre og det å lage et museum handler om å bygge en samling, en base for evigheten. Det vil være i stadig utvikling og blir ingen statisk samling som står stille og rolig. Det er det jo ingen fare for når vi har å gjøre med en som Ole Robert. Det har vært action fra dag en. Vi vil gjøre alt vi kan for å skape en følelse av at kunsten er min, din og vår, at kunsten er for alle. Det vil bli et museum man skal ønske å oppsøke igjen og igjen.

Hvordan vil Posten Kunstmuseum skille seg fra de allerede eksisterende visningsstedene for kunst i Trondheim?

TH: Vi ønsker å lage et kunstmuseum som ikke går i beina på de mange gode kunstinstitusjonene som allerede finnes i Trondheim. Vi skal løfte de store utstillingene hit og vise frem den internasjonale kunsten som ikke tidligere har vært vist i Trondheim. Trondheim Kunsthall har vokst seg sterk, Trondheim Kunstmuseum har et veldig godt program og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har fantastiske Hannah Ryggen. Vi ønsker rett og slett å forsterke det enestående miljøet som finnes her fra før av og å bidra til ytterligere engasjement og bevegelse på kunstscenen. Trondheim har jo også et nydelig bysentrum som Ole Robert ønsker å bidra til å skape enda større aktivitet i.

ORR: Jeg ønsker å være med å tilrettelegge for erfaringer av kunstens betydning, slik jeg selv har fått erfare.

Tenker dere at det nye kunstmuseet skal spille noe av den samme rollen i Trondheim som Astrup Fearnley Museet gjør i Oslo?

ORR: Hans Rasmus Astrup har holdt på lenge og vi starter nå, så det er jo ikke sammenlignbart. Vi håper imidlertid å bli en institusjon som utgjør en viktig del av kulturlivet i Trøndelag.

TH: Vi skal bringe noe nytt inn hele veien og henter primært vår inspirasjon fra kunstinstitusjoner internasjonalt. Vi lærer av dem.

Du, Tone, er i dag direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, men skal, i følge pressemeldingen, også være en arbeidende styreleder med det kunstfaglige ansvaret for det nye kunstmuseet. Vurderer du å flytte til Trondheim?

TH: Jeg skal fortsette som direktør for Henie Onstad Kunstsenter som før og å gjøre dette parallelt. Jeg har bevist at det lar seg gjøre å holde tak i større oppgaver parallelt og skal klare det her også. Arbeidet med Posten Kunstmuseum er jo en ren opptur hvor jeg kan bidra med all den ekspertise som jeg allerede har.

Noe mer å tilføye sånn på tampen?  

TH: Med det engasjementet som allerede finnes her skal vi klare å styrke miljøet i byen betydelig. Det er så mange kvaliteter i Trondheim, som NTNU og hele den intelligensiaen som utvikles her, ny kompetanse og ny forskning. Veldig mange gode krefter spiller sammen her, og det synes jeg at er veldig gøy.