Finissage og boklansering i Kunsthall Oslo

Andrea Bakketun i sitt atelier. Fotograf: Christian T. Norum. BONO: Andrea Bakketun/BONO 

Sommerens utstilling Et kollektivt kaosmos i Kunsthall Oslo, anmeldt av Lars Elton for Kunstavisen, runder av med finissage og boklansering kommende helg.

Bokomslag med design av Franziska Nast. Fotograf: Franziska Nast. BONO: Andrea Bakketun/BONO 2020

Kunstneren Andrea Bakketun (f. 1983, www.andreabakketun.net) utgir boka Grand Complications på DISTANZ Verlag (Berlin). Boka inneholder et rikt billedmateriale og tekster av Hanna Mjølsnes, Marthe Ramm Fortun, Peter Roessingh, Andreas Schlaegel, Sara Sølberg og Andrea Bakketun.

Andrea Bakketun deltar selv på utstillingen, Et kollektivt kaosmos, og hennes bok Grand Complications er, som utstillingen, et kretsløp uten begynnelse og slutt. Søndag 16. august fra kl 13-15 blir det arrangert boklansering i form av omvisninger puljevis for mindre grupper i utstillingen med introduksjon til boka mens det serveres te av medisinplanten burot (artemisia vulgaris) som vokser vilt som ugress i Norge. Virkningen av teen skal, etter sigende, være subtil, men kan fremme sirkulasjon og avslapning. 

Detalj fra boka, installasjonsdetalj og skisse. Fotograf: Franziska Nast BONO: Andrea Bakketun/BONO 2020

Gratulerer med bokutgivelse og lansering! Hva er din hovedidé med boka Grand Complications?
Takk for det! Boka er basert på et transdisiplinært research- og utstillingsprosjekt med samme navn som var åpent i ett kalenderår i og rundt Gamle Rommen skole i Oslo. Prosjektet besto i en struktur av DIY-sensorisk utstyr lagd for å registrere uforutsigbare og subtile forandringer i naturen. Sensorenes data fra skjulte prosesser i omgivelsene ble oversatt og synliggjort som bevegelser i kinetiske objekter, lyd og video inne i den gamle skolen. Et utvalg kunstnere og forfattere ble også invitert til å delta med sine reaksjoner på stedet; dets fysikalitet, historie, biodiversitet og spirituelle tilstedeværelse. Bok var et ideelt format for å kunne vise prosjektet i sin helhet, både utforskningen av stedet, arbeidene og samarbeidene prosjektet har generert. Boka inngår i det større bokprosjektet, Slingringsmonn, som planlegges utgitt i 2022, der et utvalg prosjekter fra de siste 12 årene samles til en helhetlig presentasjon av mitt kunstnerskap. 

Detalj fra boka, installasjonsdetalj og tekst av Andreas Schlaegel. Fotograf: Franziska Nast  BONO: Andrea Bakketun/BONO 2020

Kan du fortelle litt om prosessen?
Grand Complications startet med langvarig dialog mellom meg og den nederlandske biologen Peter Roessingh. Vi prøvde å komme fram til et arbeid vi kunne gjøre sammen, som begge, på tross av ulike utgangspunkt, hadde interesse for. Vi jobbet i over fire år med planlegging, utprøving, gjennomføring og etterarbeid. Fordi jeg ofte når jeg arbeider setter et rammeverk jeg vil jobbe innenfor og deretter lar andre krefter spille inn eller ta over, skjedde det mange interessante vendepunkt underveis. Arrangementene (utstillinger, foredrag, opplesninger, tatoveringsstudio, barneworkshop, te-seremonier og lansering av en audioguide) og samtalene med de som deltok, var viktige påvirkninger, sammen med naturkreftene som gradvis tok over prosjektet.

Detalj fra boka. Fotograf: Franziska Nast BONO: Andrea Bakketun/BONO 2020

Arbeidet som var i konstant forandring gjennom ett kalenderår kunne aldri oppleves i sin helhet. Øyeblikkene betrakteren var tilstede kunne likevel gi en mulighet til å se egen eksistens i en større tidsskala enn den vi vanligvis forholder oss til; utviklingen fra en istid til en annen, tiden det tar for en nattsvermer å dø, veksten og forfallet til en algebestand eller evolusjonen av en ny art.

Du deltar selv med et verk i utstillingen Et kollektivt kaosmos. Er det en forbindelse mellom verk og bok?
Det er det. Bokstavelig ved at glassbeholdere fra Grand Complications er brukt videre i verket. Men også fordi det var en naturlig utvikling fra prosjektet, det har formet hvordan jeg jobber med skulptur, og hvordan jeg vil at publikum skal oppleve det. 

Boka har mottatt støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Oslo Kommune og Norsk Kulturråd (Statens Kunstnerstipend, Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde).

hilde.moerch@kunstavisen.no