Temporær installasjon til det nye Tøyenbadet

Aphra Shemza, «Ocean Rise», 2024.

Illustrasjon: Aphra Shemza, «Ocean Rise», 2024

I dag avdukes det første kunstverket produsert for det nye Tøyenbadet, som åpner mot slutten av året.

Aphra Shemzas temporære skulpturinstallasjon Ocean Rise (2024) er det første verket som avdukes i forbindelse med åpningen av det nye Tøyenbadet i Oslo. Avdukingen skjer i dag kl 14:00 i Tøyenparken. 

Verket retter søkelyset mot økningen av havnivået som følge av global oppvarming. Det består av marin gjenbruksplast og et lydbilde som publikum får tilgang til via en QR-kode. Plastpanelene som utgjør den materielle delen av verket er laget i samarbeid med oslobaserte WeCycle, som i dette tilfellet har jobbet med gjenbruk av plastavfall levert av Oceanize. Lybildet er et resultat av en workshop på Billedhoggerforeningen våren 2023 med Shemza og Mowgli TV, en britisk multimedia-kunstner, og ungdom med tilknytning til området. Under workshopen ble det gjort opptak av ungdommene som snakket om klimaendringer og håp for fremtiden, mens de lagde maneter av resirkulert plast og en undervanns lysinstallasjon.

Prosjektet er kuratert av Helga-Marie Nordby og inngår i Oslo kommunes kunstsamling. Til det nye Tøyenbadet produseres det også to permanente kunstverk av Ida Madsen Følling og Sverre Gullesen. 

Aphra Shemza og deltakere i ungdomsworkshop på Billedhoggerforeningen våren 2023. © Aphra Shemza Limited

Shemza er en multidisiplinær kunstner med base i London som utforsker teknologiens historie og påvirkning på verden. Hun er barnebarn av den indisk-fødte abstrakte maleren Anwar Jalal Shemza (1928–85), som i år stilles ut under seksjonen Abstractions i Foreigners Everywhere, den 60. internasjonale kunstutstillingen Veneziabiennalen, kuratert av Adriano Pedrosa. På sine nettsider skriver Shemza at hun er inspirert av sin bestefar til å utforske muslimsk kulturarv, tilgjengelighet og bærekraft i kunsten.

Det gamle Tøyenbadet stengte dørene ved utgangen av 2019, og grunnarbeidene knyttet til det nye bygget ble påbegynt i 2021. Det nye badet skal bli byens største, bestående av et innendørsanlegg med fire bassenger og et utendørsbad med ca 600 kvadratmeters vannflate og egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng. Det blir også en fullverdig flerbrukshall med 500 tribuneplasser, tilrettelagt for innendørs ballidrett. Det nye anlegget vil blant annet gjenbruke renset regnvann for å redusere bruken av vann fra offentlig nett. 

Det nye Tøyenbadet. Illustrasjon: Asplan Viak AS

    Stikkord