Mangefasettert utstillingsprogram på Dikemark

Det aktuelle utstillings- og arrangementsprogrammet Rekreasjon som åpnet 1. juni lokket og lokker – til langt, langt over sommeren – med kjente kunstnernavn som Per Inge Bjørlo, Asger Jorn og kunstnerduoen Ingrid Torvund og Jonas Mailand. Ukjente outsiderkunstnere løftes også frem i en overraskende godt kuratert utstilling i andre etasje på Dikemark psykiatriske sykehusmuseum. 

Asker
Dikemark
Rekreasjon
Per Inge Bjørlo, Asger Jorn, Ingrid Torvund, Jonas Mailand, Edvard Woster, R.J., Beethoven, Karen Pederstad (BUKETT!), Malin Bülow 
Står til 13. oktober

KLIKKBAR BILDESERIE FRA SESONGÅPNINGEN LIGGER ØVERST I SAKEN
Tekst: Mona Gjessing
Foto: Tove Sivertsen

I snart fire år har Trafo kunsthall i Asker ivaretatt oppdraget med å skape og medvirke til utstillingsvirksomhet og kunstneriske formidlingsaktiviteter på Dikemark. Sykehusdriften på Dikemark er så og si nedlagt og området med vel 30 bygninger er fredet av Riksantikvaren. Fungerende daglig leder ved Trafo kunsthall, Oda Broch, gjorde i sin velkomsttale under sesongåpningen 1. juni oppmerksom på at samtlige bygninger vil stå tomme og parkområdet vil være tømt i 2026. Broch sa videre at Trafo kunsthalls utstillingssatsning Rekreasjon er et forsøk på å belyse nyansene av stedets mangfoldige historie og peke ut nye retninger for fremtiden. 

Til utstillingen følger en elegant katalog med lesverdige tekster av, blant annet, Line Ulekleiv, Gaute Brochmann og Anne Siv Falkenberg Pedersen. Pati Passero står for ypperlig grafisk design, bare for å ha nevnt det.

Oda Brochs begeistrende tale ble etterfulgt av taler ved Maria Knutzen, leder ved Dikemark psykiatriske sykehusmuseum, ordfører i Asker Kommune Lene Conradi og fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet Ole-Jacob Johansen. Den emosjonelle forløsningen i innledende runde ute på plassen foran Administrasjonsbygget kom imidlertid først med fremføringen av håndplukkede, inderlige duetter av Tuva Syvertsen og Erik Sollid (kjent fra folkemusikk/folkrockgruppa Valkyrien Allstars), supplert og forsterket av klangen fra hardingfele og gitar.

Med det var tonen satt for dagen. 

Fra utstillingen Grøfta og Kniven. Verk av Per Inge Bjørlo til venstre i bildet. Installasjonsfoto: Tove Sivertsen

På utstillingsprogrammet står utstillingen Grøfta og kniven, som vises i det allerede nevnte Administrasjonsbygget. Gjennom flere rom går en av landets fremste samtidskunstnere, Per Inge Bjørlo, i dialog med danske Asger Jorn (1914-1973). Bjørlo og Jorn deler, slik det opplyses om på Trafo Kunsthalls nettside, den kroppslige erfaringen av å ha tilbrakt en lengre periode på institusjon. Utstillingen Grøfta og Kniven, hevdes det, reaktiverer de forlatte sykehusværelsene i Administrasjonsbygget med verk preget av et rått og kompromissløst formspråk. Vi snakker videre, slik jeg erfarte det, om en dialog preget av eufori og abrupte, plagede utbrudd. 

Fra utstillingen Grøfta og Kniven. Glimt fra sammenstillingen av verk av Asger Jorn og Per Inge Bjørlo. Foran: Per Inge Bjørlo: Diket/Psykedykket (Klangen frå jordfesta og brente augevitner), 2024. Bak: Asger Jorn: Rød Fantasi, 1945. Foto: Tove Sivertsen

På Galleri Dikemark vises utstillingen Sleeper av kunstnerduoen Ingrid Torvund og Jonas Mailand. I tillegg til å romme tredje episode i den pågående filmserien Seeper Weeper Sleeper eksponeres publikum for utskårne og ornamenterte sengestolper, skulpturelle skap, treutskjæringer av fascinerende og til dels urovekkende figurer i gran samt tegninger av det mystiske slaget.

Fra utstillingen Sleeper med Ingrid Torvund og Jonas Mailand på Galleri Dikemark. Foto: Tove Sivertsen

I utstillingen Triopolis – den mest banebrytende av de aktuelle utstillingene – er verk av de tre kunstnerne, i sin tid innlagte pasienter ved Dikemark psykiatriske sykehus, vist liggende i spesialdesignede montere eller hengende på vegg. De oppførte navnene på kunstnerne er Beethoven, et selvvalgt pseudonym, R.J., en nyoppdaget kvinnelig kunstner i samlingen, og Edward Woster, kunstnernavnet til Edvard Engebretsen Voster. Rommene i syrlige farger er nedslitte, malingen flasser fra veggene, gamle sengelamper henger og slenger og atmosfæren er underlig. Designene bak montrene, også de av skulpturliknende art, er ved Thor Christian Pethon. I sitt katalogessay skriver Anne Siv Falkenberg Pedersen at kunsten i nevnte utstilling har lite til felles med modernistisk kunst eller kunst fra samme tidsperiode. Imidlertid speiler denne kunsten ofte, slik Falkenberg Pedersen formulerer det, annen kunst, om enn på en fordreid måte. «De prøver på ingen måte å fremstille en ytre virkelighet, tvert imot er de sin egen virkelighet. Den kunstneriske prosessen, håndens bevegelse i disse verkene, ser ikke ut til å stoppe opp. Det er som om handlingen og den ufiltrerte tilstedeværelsen til kunstneren fremdeles er synlige for oss og fortsetter etter at handlingen har opphørt.»

På åpningen var det performance med Malin Bülow i uteområdet, og Bukett!, ledet av Karen Pederstad, hadde laget en botanisk skulptur for levende vekster plassert i uteområdet, rett i nærheten av Galleri Dikemark. Der vil den sammensatte og underlige – i beste forstand – skulpturen stå eksponert for vær og vind frem til oktober. Ved sesongåpningen tilførte den botaniske skulpturen et poetisk og eggende element i friluft. 

Hva har vi vente?
Dikemark psykiatriske sykehusmuseum har, slik det står i utstillingsfolderen til Triopolis, en omfattende kulturhistorisk gjenstandssamling og en stor kunstsamling som består av rundt 1450 verk laget av tidligere pasienter ved sykehuset. Kunstverkene ble laget i perioden mellom 1920 og 1950 – før antipsykotiske medikamenter ble tatt i bruk i behandlingen av pasientene. Det knytter seg stor spenning til de øvrige verkene i samlingen, av tegninger, malerier, skulpturer og broderier. Hva slags utstillinger kan vi vente oss? Hvem skal kuratere eventuelle fremtidige mønstringer? Hvem skal forske på denne samlingen? Trafo kunsthall og Dikemark psykiatriske sykehusmuseum går antakelig en arbeidskrevende og uhyre spennende tid i møte.

Under: bilder fra utstillingen Triopolis, kuratert av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Alle foto: Tor Simen Ulstein

    Stikkord