Kulturinstitusjonene varsler kutt – flere tror de må øke billettprisene

Mandag samles regjeringen til budsjettkonferanse. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter ber om at kulturinstitusjonene sikres forutsigbarhet i de kommende budsjettene. Foto: Audun Braastad / NTB

Mange av arbeidsgiverforeningen Spekters kulturvirksomheter tror de kan bli nødt til å nedbemanne, holde stillinger ubesatt eller redusere bruken av frilansere.

43 kulturvirksomheter over hele landet har besvart undersøkelsen om utsiktene for 2024. Her kommer det fram at en tredel av kulturinstitusjonene tror de blir nødt til å nedbemanne i løpet av året, til tross for at flere gjennomførte nedbemanninger i 2023.

Tallene viser også at mer enn fire av ti tror de kan bli nødt til å øke billettprisene.

Undersøkelsen er gjennomført i februar blant kulturvirksomhetene som er medlemmer i arbeidsgiverforeningen Spekter. Svarene viser at fjoråret var et svært utfordrende år for kulturvirksomhetene, og at den økonomiske situasjonen i år kan bli enda vanskeligere.

– Kulturinstitusjonene er i en svært krevende situasjon etter flere år med kutt, først gjennom den forrige regjeringens ABE-reform, og nå gjennom den voldsomme pris- og lønnsveksten vi har sett de siste to årene, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

– Samtidig har den nåværende regjeringen fjernet gaveforsterkningsordningen og dermed gjort det mindre lønnsomt å hente inn private bidrag. Det gjør situasjonen enda vanskeligere for institusjonene, sier Bratten.

Dobbel nedbemanning
Flertallet i undersøkelsen tror ikke på lysere tiden med det første. Seks av ti tror den økonomiske situasjonen i virksomheten vil forverres de neste seks månedene.

– Når kulturinstitusjonene både reduserer antall ansatte og gir færre oppdrag til frilansere, får vi en dobbel nedbemanning i kultursektoren. Det vil gå ut over talentutviklingen, og vi risikerer en kompetanseflukt som kan få langvarige konsekvenser, sier Bratten.

Ber om forutsigbarhet
Mandag samles regjeringen til budsjettkonferanse. Nå ber Bratten om at kulturinstitusjonene sikres forutsigbarhet i de kommende budsjettene.

Samtidig håper hun regjeringspartiene vil vurdere enten en revidert gaveforsterkningsordning eller andre løsninger for å stimulere til private bidrag til kultursektoren.

– Kulturinstitusjonene er avhengige av å kunne planlegge langsiktig. En forestilling som varer to timer for oss i publikum, har kanskje vært under utvikling i to år fra institusjonenes side. Dersom kuttene får fortsette, risikerer vi et svekket kulturtilbud landet over. Det tror vi ingen ønsker, sier Bratten.

    Stikkord