Kunstavisen fyller tre år

Utsnitt av forside Kunstavisen i dag.

Kunstavisen har i tre år vært et storstilt gratis kunstformidlingsprosjekt med en bred målgruppe og en ambisjon om å nå fram til kunst og kulturinteresserte, kunstnere og profesjonelle, i hele Norge. Vi har så langt lykkes godt med vårt arbeid.

Vi holder oss nå med noen av landets beste og høyest respekterte kunstformidlere og anmeldere, og er stolte av måten vi bidrar til å styrke den offentlige samtalen – i vid forstand – om kunst på.

Redaksjonen har en overordnet ambisjon om å ikke bidra til økt polarisering og legger vekt på ikke publisere tekster med omtrentlige og ubehøvlete resonnementer. Kunstavisen følger på liknende vis opp nyhetssaker uten å ty til populistiske virkemidler. Vi følger denne praksisen fordi vi mener at dette er måten vi tjener samfunnet best på.

Kunstavisens lesertall øker jevnt og trutt, det samme gjør antall følgere på sosiale medier. Dette gir oss mot til å opprettholde linjen vi har lagt oss på. Ferske målinger viser at Kunstavisen det siste året økte antall lesere med 14 % og i 2022 hadde Kunstavisen – for den som har forståelse for Google Analytics statistikker – 271 000 sidevisninger og 229 000 unike sidevisninger. Vi er svært stolte av de stadig høyere tallene og tolker dem som et bevis på at det er bruk for Kunstavisen og at vi er velkommen i norsk offentlighet.

Vi er en liten redaksjon, men har en bred dekning av kunstutstillinger og kunstrelaterte bokutgivelser, både i Oslo-området og i landet forøvrig. Kunstavisen følger opp de store kunstmuseene, sentrale prosjekter i offentlig rom og kunstutstillinger på mindre visningssteder og gallerier, kunstnerstyrte og private. I Oslo-området, men også rundt om i landet. Dette skal vi fortsette å gjøre.

Kunstavisen har det siste året produsert – ved hjelp av noen av de ypperste hodene i sitt felt – en serie med anmeldelser, essays og omtaler av landskapsarkitektur.

I motsetning til kunstobjekter som, i all hovedsak, er lukket inne i museumsinstitusjoner, gallerier og mindre visningssteder, er sporene etter landskapsarkitektenes skapende prosesser å finne overalt.

Frem til i dag har vi hatt sporadiske anmeldelser og omtaler av ny arkitektur og arkitekturrelaterte utstillinger, men Kunstavisen vil i 2023 vie feltet langt større oppmerksomhet. Ønsket er å knytte til oss flere gode arkitekturanmeldere og å representere stemmer fra forskjellige hold.

God journalistikk koster. Kunstavisen fortsetter å lønne sine skribenter etter Norsk kritikerlags satser og vi beveger oss, også av den grunn, med hevet hode fremover i 2023.

Stikkord