Nytt kunstsenter i historiske lokaler

Sorenskrivervillaen – som er en del av det nye kunstsenteret, Wergelandshaugen, på Eidsvoll. Foto: Wergelandshaugen.

Wergelandshaugen salonger i Eidsvoll lanserer kunstnerresidens om demokrati.

Etter flere år med restaurering av historiske lokaler gjør kunstsenteret på Wergelandshaugen seg klar for å åpne dørene i mai. Nå lanserer de to residensopphold for kunstnere i 2023 med demokrati som tema.

En av de fire nybyggede kunstnerboligene på Wergelandshaugen. Historiske Eidsvoll kirke i bakgrunnen. Foto: Wergelandshaugen.

Kunstsenteret Wergelandshaugen
Kunstsenteret Wergelandshaugen salonger befinner seg på en historisk tomt i Eidsvoll med en nylig restaurert herregård og fem nybygg som skal ferdigstilles innen åpningen i mai. Disse skal bli fire kunstnerboliger, der to kan huse hver sin lille familie, og et fellesatelier på 100 kvadratmeter med seks meters takhøyde. Kunstsenteret åpner 6.– 8. mai i år og lanserer nå residensprogrammet WH AiR, som går ut på at kunstnere får bo og jobbe i Wergelandshaugens lokaler. Til denne første utlysningen for 2023 inviteres kunstnere til å undersøke begrepet demokrati, blant annet gjennom workshops og publikumsrettede aktiviteter.

Som del av oppholdet er månedlige åpne atelierer, der kunstneren formidler sitt arbeid til besøkende. Daglig leder Pernille Gjærder Olsen ser mulighet for utveksling mellom kunstnere og publikum, men også mellom kunstnere fra ulike fagfelt og nasjonaliteter.

Pernille Gjærder Olsen er daglig leder ved Wergelandshaugens salonger, et nytt kunstsenter i Eidsvoll. Foto: Wergelandshaugen.

–Vi vil lage en møteplass for norske og internasjonale kunstnere. Disse møtene er så spennende og så viktige for kunstnerne for å komme seg videre i sine kunstnerskap, sier hun.

Herregården ble opprinnelig bygget i 1921 for skogarbeider Hans Høibråten, og har en lang historie som sorenskriverbolig. Huset er tegnet i 20-talls klassisistisk stil av brødrene Eilif og Arnstein Arneberg.

I 2017 ble tomta kjøpt opp av Annicken Thrane-Steen. Hun har bakgrunn innen både kunst og jus, og er arbeidende styreleder for Wergelandshaugen AS. Restaureringsprosjektet har fått over en million kroner i støtte fra Kulturminnefondet, og det har vært et poeng å benytte tradisjonshåndverkere som kunne tilbakeføre villaen i sin opprinnelige stil. Den øvrige finansieringen og driften er det Thrane-Steen som selv står for, men på sikt ønsker hun at stedet skal finansiere seg selv.

- Formålet med kunstsenteret er å tilby norske og utenlandske kunstnere et sted å møtes og arbeide sammen og utvikle sitt kunstnerskap. Et sted de kan bo og arbeide i en periode på tre måneder. Og presentere samtidskunsten for publikum på en tilgjengelig og spennende måte.

- Vi har nå åpnet kaféen, Amalies have, og vi vil leie ut lokalene til seminarer og møterom og slikt for å få inntekter til driften. Vi vil også leie ut til selskapslokaler. Målet er å drive bærekraftig og gi overskuddet tilbake til kunstnerne og kunstaktiviteten på stedet.

 

 

 

Eier og arbeidende styreleder ved Wergelandshaugen AS, Annicken Thrane-Steen. Foto: Heidi Gloperød.

Gjærder Olsen forteller at kunst, arkitektur og historie er tre tematiske ankerpunkter for kunstsenterets kuratering og programmering. Hun ser Sorenskrivervillaen som en mulig inspirasjonskilde for besøkende kunstnere.

–Det er vanvittig mye historie i området helt fra istiden, om hvorfor jorda er så sandholdig, til vikingene som gikk oppover oldtidsveien her, som er en del av pilegrimsleden. Så har du historien om Camilla Collett og Henrik Wergeland som vokste opp på en av nabogårdene, derav navnet «Wergelandshaugen». Deres far, Nicolai Wergeland, var en av Eidsvoll-mennene, og han jobbet som prest i området. Kirken står på grunnen til det gamle Eidsivatinget som det er 1000-årsjubileum for i år, forteller hun.

Som et pilotprosjekt for WH AiR er de tre kunstnerne Nils Martin Erichsen, Jim Darbu og Ole Fredrik Hvidsten for tiden engasjert for å lage en skulpturrute til Ravineskogen i området. Trioen blir de første til å teste keramikkovnen på verkstedet, der det også er tilrettelagt for et våtrom og et mørkerom. Her vil man kunne jobbe med keramikk, grafikk og foto, mens det på fellesatelieret Låven vil være mulig å jobbe i større formater.

    Stikkord