Kunstverk i KORO-prosjekt nominert til Nordisk råds litteraturpris

Omslagsfoto av kunstnerboken Beaivváš mánát/ Leve blant reptiler av Mary Ailonieida Sombán Mari. Foto: Tanya Busse

Mary Ailonieida Sombán Mari (f.1953) har vært en samiskspråklig pioner innen flere litterære sjangre og har gitt ut mange solide verk i løpet av sitt forfatterskap. I 2016 ble hun nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris – og nå - i 2022 - med en kunstnerbok til Nordisk råds litteraturpris.

Mary Ailonieida Sombán Maris diktbok Beaivváš mánát/ Leve blant reptiler er nominert til Nordisk råds litteraturpris fra det samiske språkområdet. Boken ble produsert til kunstprosjektet Nordnorsk lærdom på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på Universitet i Tromsø – på oppdrag fra KORO. Bjørn Hatterud og André Gali var kuratorer, mens Tanya Busse og Mondo Books var utgivere. 

Mary Ailonieida Sombán Mari. Foto: Tanya Busse

Kunstavisen tok kontakt med de to kuratorene, André Gali og Bjørn Hatterud, som har følgende de vil si til nominasjonen:

«Vi gratulerer Mary masse med denne nominasjonen. Vi er stolte og glade for at Mary og Beaivvás Mánát / Leve blant reptiler har fått så mye positiv oppmerksomhet. Den har nylig fått anmeldelse av Sumaja Jirde Ali i Vinduet, og i fjor fikk den prisen som Årets vakreste bok som deles ut av Grafill. Vi tror det hører til sjeldenhetene at en bok produsert som del av et kunstprosjekt har fått denne gjeve nominasjonen. Det er veldig gøy, og fortjent, at Mary får denne oppmerksomheten for Beaivvás Mánát / Leve blant reptiler. På mange måter fortsetter Mary tradisjonen fra Nils-Aslak Valkeapää, også kjent som Áillohaš, som uttrykte seg gjennom både dikt, joik og bilder. Det hører jo både bilder og en joik til sammen med dette prosjektet. 
Boken er en del av Marys bidrag til kunstprosjektet Nordnorsk Lærdom som vi kuraterte for KORO i 2020. Nordnorsk lærdom tok utgangspunktet i at Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på Universitetet i Tromsø har historie som Norges eldste lærerutdanning.
Prosjektet som helhet handler om ulike former for læring og kulturmøter på tvers av avstander og tid, med Tromsø som knutepunkt. Vi inviterte kunstnere med ulike praksiser og uttrykk, som gatekunstneren Tegson, kunsthåndverker Solveig Ovanger som bruker en teknikk lært av urfolk i Sibir, lydkunstner Alexander Rishaug som har tatt opp lyden av natur i og rundt Tromsø. Bjørn Båsen laget et av sine puslespill-malerier med motiv av Tromsø før og nå, og vi kjøpte en nesten tegneserieaktig geværskulptur av Lars Korff Lofthus som han laget etter en tur med forskningsskip til Svalbard. Vi tok også med oss skolens kunstsamling som de har ervervet gjennom mange år og kuraterte et utvalg av den sammen med nyere verk av Tanya Busse, niillas helander, Gjert Rognli, og Joar Nango, samt et utvalg verk av Mary. I samme uttrykk som verk som er tatt med i boken. Så vi prøvde å mikse ulike typer kunstprosjekter som kritisk tar for seg kunnskapsproduksjon. Marys dikt er spesielt knyttet til skolen på den måten at de tar for seg skolens historie og den rollen den spilte i fornorskningsprosessene i Sápmi.
 
Vi ønsker også å gratulere Tanya Busse og Mondo Books som har gitt ut boken og Blank Blank som har designet den. De har alle gjort en formidabel innsats for at denne boken skulle bli så bra.» 

Fra Beaivváš mánát/ Leve blant reptiler av Mary Ailonieida Sombán Mari. Foto: Tanya Busse

Da Beaivváš mánát/ Leve blant reptiler i fjor vant prisen for vakreste bok hos Grafill het det, blant annet, i juryens begrunnelse: «En særdeles vakker og konseptuelt sterk bok om en mindre vakker historie om det maktmisbruket den samiske befolkningen har blitt utsatt for. Formspråket i boka søker dog ikke en rural semantikk. Den går rett på det kontemporære og føles forfriskende. Den er kompromissløs. Den er stolt. Og den jatter ikke.» 

Mary Ailonieida Sombán Maris lagde også en joik som hører sammen med diktboken og den ligger som video på KORO sine nettsider: https://koro.no/kunstverk/joiken-til-institutt-for-l%C3%A6rerutdanning-og-pedagogikk-ilp-ved-universitetet-i-troms%C3%B8/

Boken som pdf finner du her.

    Stikkord