Kort innføring i boken Sex Ecologies

Boken Sex Ecologies ble utgitt i sammenheng med en samarbeidsutstilling med samme tittel, og vist på Kunsthall Trondheim i perioden desember 2021 til mars 2022. Stefanie Hessler (red.): Sex Ecologies, 2021. Foto: Daniel Vincent Hansen.

 

BOK
Sex Ecologies
Stefanie Hessler (red.): Sex Ecologies
The MIT Press, Kunsthall Trondheim and The Seed Box, 2021

Boken Sex Ecologies ble publisert i sammenheng med en kunstutstilling ved samme tittel, og ble vist i perioden 9. desember 2021 – 6.mars 2022, i Kunsthall Trondheim. Utstillingen har vært en del av et større kunstnerisk forskningsprosjekt, hvor Kunsthall Trondheim i samarbeid med The Seed Box i Linköping i Sverige har involvert et stort mangfold av kunstnere. Boken er interessant i seg selv og står godt på egne bein, noe Kunstavisen vil fremheve.

Boken Sex Ecologies består av både lange og korte tekster samt plakatdesign og fotografier. Alberta Whittle, RESET, 2020. Fotograf: Matthew A. Williams. Courtesy of the artist and Copperfield, London. Foto: Daniel Vincent Hansen.  

Sex Ecologies inneholder, blant annet, en rekke lengre intervjuer og essay, dikt, bilder, plakater og skisser, som har blitt utviklet av kunstnere med høyst forskjellige kunstnerpraksiser. Dermed kombinerer boken innsikt og inspirasjon fra flere fagområder, som humaniora, økologi, kjønnsstudier, vitenskap, teknologi, statsvitenskap og urfolksstudier. Gjennom 31 bidrag utforsker Sex Ecologies nytelse og det erotiske i både den biologiske og økologiske verden.

For å forstå noe av det grunnleggende ved det omfangsrike, tverrfaglige prosjektet, er teksten/intervjuet med den lange tittelen Transdisciplinary Encounters Between Art and Environmental Humanities: The Seed Box as an Arena for Performing New Collaborations av professorene ved Universitetet i Linköping, Katja Aglert og Victoria Wibe, et godt sted å begynne. Teksten er en inngangsport til prosjektet og tilbyr leseren muligheten til å bli nærmere kjent med den svenske kunstinstitusjonen The Seed Box.

Andre interessante tekster med titler som røper noe om det brede omfanget av tematikker i publikasjonen, er When Species Mate av Filipa Ramos, Queer Microbiopolitics av Tarsh Bates, 25 WAYS to MAKE LOVE to THE EARTH av Annie Sprinkle og Beth Stephens og Amphibious, Androgynous av Jenny Hval. De kunstneriske forskningstekstene argumenterer, blant annet, for den positive og konstruktive rollen sex har i både økologi og i ulike tilnærminger til ens egen kunstpraksis. Kunsthall Trondheim anser ikke boken som et resultat av samarbeidet med The Seed Box, men heller som et frø som oppstod under befruktningen av dette tverrfaglige kunstprosjektet.

Bidragsytere I boken: Katja Aglert, Tarsh Bates, Adrienne Maree Brown, Mel Y. Chen, Pauline Doutreluingne, Léuli Eshrāghi, Jes Fan, Ibrahim Fazlic, Jack Halberstam, Niilas Helander, Stefanie Hessler, Jenny Hval, Anne Duk Hee Jordan, Jessie Kleemann, Audre Lorde, Nina Lykke, Montserrat Madariaga-Caro, Camila Marambio, Astrida Neimanis, Pedro Neves Marques, Okwui Okpokwasili, Marie Helene Pereira, Margrethe Pettersen, Laure Prouvost, Filipa Ramos, Catriona Sandilands, Sami Schalk, Serubiri Moses, Leanne Betasamosake Simpson, Annie Sprinkle and Beth Stephens, Kim TallBear, Anna Tje, Alberta Whittle, Victoria Wibeck, Elvia Wilk.