Galleri Oslo

Galleri Oslo - en gang Europas lengste handlegate under et tak. Foto: Bjarne Asp.

I 1986 ble bygget påbegynt og i 1989 kunne det for første gang handles i det som da var Europas lengste handlegate under et tak. Det omdiskuterte komplekset, som mange i dag først og fremst forbinder med Oslo bussterminal, skaper en markant knekk i Schweigaardsgate.

OSLO
Galleri Oslo
Schweigaardsgate 4-14

Bygget strekker seg fra Grønland til Vaterland, et område som ble komplett sanert under byggingen av T-banen som åpnet i 1966. Forretningsgården på fire til seks etasjer inneholdt kontorer, 60 butikker, 12 serveringsteder og ikke minst Oslo bussterminal. Tegnet av et pur unge LPO Arkitekter som på dette tidspunkt var et nystartet kontor fundamentert på konkurranseseieren av åttitallets store byplangrep om Vaterland.

De står der på rekke og rad, bymøblene designet av Thomas Wollnic. Dedikerte stedsspesifikke benker utført i larvikitt. Det er som å vandre på et døgnåpent tømt bibliotek. Her er Tokyo, Barcelona og New York, der ingen ringere en jappetidens falmede storhet, Donald Trump, har sitt navn risset inn.

Interiørbilde fra Galleri Oslo ved Barcelona-benken. Foto: Bjarne Asp.

Men det er lenge siden en kunne gjøre en god handel på Galleri Oslo. Umiddelbart uteble den varslede suksessen, til det var konkuransen fra samtidige kjøpesentre for sterk. Byggherren, Oslo Næringsselskap, gikk konkurs året etter ferdigstillelsen og Akershus fylkeskommune, nå Viken fylkeskommune, utgjør den største eieren. Den eneste virkelige suksessen av hva Galleri Oslo skulle være er Cafe Fiasco som har blitt en institusjon. Her har ølkranen vært åpen helt siden oppstarten i 1989.

Galleri Oslo er et gjennomtegnet og veldetaljert stykke arkitektur som ikke umiddelbart er lett å like. I 2008 ble det sågar kåret til Oslo styggeste hus. Nå når byen rundt har vokst seg tett, er det kanskje på tide å tenke nytt om Galleri Oslo. Ikke ved å rive, men ved å foredle. Det bør utredes alternativ bruk av bygget istedenfor en forhastet beslutning om å rive. I et miljøperspektiv har vi ikke råd til å rive så unge bygg.  En bypark på Vaterlands bro kunne sørget for å gi ny energi til området og direkte adkomst til et Galleri Oslo med et nytt program. Det gir ingen mening for Oslo og nærmiljøet at det er Viken fylkeskommune som i hovedsak disponerer dette huset. For Schweigaards gate er jeg ikke i tvil om at det er absolutt best å la det stå.

Uten den lave og lange bygningskroppen til Galleri Oslo ville ikke lengre morgensola briljere i fasaden på Oslo Plaza.

Stikkord