Underlige skikkelser i abstrakt maleri

I Herman Mbambas Playing Games, 2021, blander kroppsdeler og burleske skikkelser seg med, eller fremstår som en forlengelse av, de abstrakte formene. Henie Onstad-samlingen. Foto: Markus Johansson / Bitmap. Foto: Markus Johansson / Bitmap.

Stimuleringsordningen for kulturlivet i koronatiden har gitt museene adgang til sårt tiltrengte midler til nyanskaffelser. På Henie Onstad Kunstsenter vises nå ni nyinnkjøp av samtidskunst, i dialog med den første donasjonen på hundre verk fra Sonja Henie og Niels Onstad. Herman Mbambas (f. 1980) Playing games, 2021, er ett av nyinnkjøpene. Kunstneren er født i Namibia, og bosatt i Haugesund. Han har deltatt ved en rekke nasjonale og internasjonale utstillinger, blant annet på biennalen i Berlin i 2018.

Mbamba arbeider ikke ut fra skisser. Det er som om malerhandlingen springer ut fra det underbevisste, og fremstår som en forlengelse av kroppens naturlige bevegelser. Først i et raskere tempo, så mer langsomt. Før han legger ned lerretet horisontalt, og foretar de siste korrigeringene. Slik veksler også perspektivet. Arbeidsformen har likhetstrekk til Jackson Pollocks abstrakte ekspresjonisme. I Pollocks dryppmalerier fra 1940- og 50-årene, kunne det ligge gjenstander, som sigarettstumper eller nøkler, skjult i malingslagene. Bare synlig som forhøyninger, eller som «figurative spor» i maleriet. I Playing Games blander kroppsdeler og barokke skikkelser seg med, eller fremstår som en forlengelse av, de abstrakte formene. Som om figurene har gjemt seg bak malingslagene - for så å bryte ut av dem. Og slik pirrer vår nysgjerrighet mot et mulig innhold i det abstrakte.

 

Fra utstillingen:
Oppgjørets time - Den opprinnelige Henie Onstad-samlingen møter samtiden  
Prismasalene, Henie Onstad Kunstsenter,  Høvikodden.
Står til 15. november 2021