Høyreiste vetter i Gudbrandsdalen

Gitte Dæhlins Flokk (21 skulpturer), 2010, i bronse og glass, fremstår som en gruppe - en «flokk». Men kommer man nærmere, ser man at de har individuelle uttrykk, der de vender sine glassøyne mot Lågen og Gudbrandsdalen. Sparebankstiftelsen DnB
Foto: Anne Vira Figenschou

På et sauejorde til middelaldergården Sygard Grytting i Gudbrandsdalen, strekker noen langstrakte figurer seg mot himmelen. Her finner vi den norske kunstneren Gitte Dæhlins (f. 1956 – d. 2012) kunstinstallasjon, Flokk (2010), som består av 21 skulpturer i bronse. Innkjøpt av Sparebankstiftelsen DnB, som del av deres prosjekt «Skulpturstopp». 

De langstrakte kvinneskikkelsene i Flokk har formale likhetstrekk med Alberto Giacomettis eksistensielle skulpturelle uttrykk. Giacomettis kunst kan imidlertid knyttes til den europeiske kunsttradisjonen. Dæhlin er snarere inspirert av kunsten til den indianske urbefolkningen i Mexico, der hun var bosatt i lange perioder fra 1978 til sin død i 2012.

Gitte Dæhlin er kjent for sitt særpregede, og ofte nyskapende, kunstuttrykk. For eksempel kan et hvitt lerret være formet og sydd rundt en hard kjerne, som en uvant blanding av tekstilkunst og skulptur. Dæhlin har også skapt fargerike kunstverk, laget av organisk materiale som hun selv bearbeidet, og som ser ut som en blanding av mennesker og dyr.

Skulpturene i Gudbrandsdalen fremstår som en gruppe - en «flokk». Men kommer man nærmere, ser man at de har individuelle uttrykk, der de vender sine glassøyne mot Lågen og Gudbrandsdalen. På én måte fremmede, inspirert av den mexicanske urbefolkningen. På den annen side helt hjemmehørende i det rike kulturlandskapet, som gjemmer tusener av års historie. På spansk heter skulpturen Respiro en la tierra: Kvinneskikkelsene «gror opp av jorden». Som høyreiste vetter stiger de opp fra markens hemmelige indre og gjennomborer oss med sine glassøyne.

Stikkord